Σύνθεση του Albit plus

Σύνθεση του Albit plus

Το ενεργό συστατικό του Albit είναι ένα φυσικό βιοπολυμερές το πολυ-β-υδροξυβουτυρικό (PHB) που  συντίθεται από βακτήρια Bacillus megaterium  και Pseudomonas aureofaciens που ανήκουν στους ωφέλιμους μικροοργανισμούς του εδάφους.

Στο φυσικό περιβάλλον, αυτά τα βακτήρια αναπτύσσονται στις ρίζες των φυτών και διεγείρουν την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος, προστατεύουν τα φυτά από τις ασθένειες και τις περιβαλλοντικές πιέσεις.

   Το Albit plus περιέχει επίσης ένα σύνολο ουσιών που ενισχύουν και σταθεροποιούν την επίδραση του PHB: θειικό μαγνήσιο, φωσφορικό κάλιο, νιτρικό κάλιο, ουρία και εκχύλισμα κωνοφόρων

Το Albit plus δεν περιέχει ζωντανούς μικροοργανισμούς, γεγονός που καθιστά τη δραστηριότητά του πιο σταθερή και λιγότερο εξαρτώμενη από τις περιβαλλοντικές συνθήκες.

albithelals-συνθεση-albit-μειωση-φυτοφαρμακων (2)
Tο Albit plus έχει πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής σε ευρύ φάσμα θερμοκρασιών: 3 χρόνια σε θερμοκρασία από -20 έως + 25 ° С στην αρχική του κλειστή συσκευασία.
ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ

Γιατί ξεχωρίζει

Οι δραστικές ουσίες του Albit προέρχονται από το Bacillus megaterium και το Pseudomonas aureofaciens και διατηρούν πλήρως τη θετική τους επίδραση στα φυτά για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφού δεν περιέχει ζωντανούς μικροοργανισμούς.

Μεγάλη διάρκεια δράσης

Το Albit παρουσιάζει παρατεταμένη διάρκεια της επίδρασης στα φυτά, η οποία διαρκεί από αρκετές εβδομάδες έως 5-6 μήνες μετά την εφαρμογή

Χαμηλά ποσοστά κατανάλωσης

Για τις περισσότερες καλλιέργειες, τα ποσοστά εφαρμογής είναι: 30-50 mL / τόνο για την επεξεργασία σπόρων και 30-50 mL / ha για ψεκασμό φυλλώματος.

Χαμηλό κόστος

Παράδειγμα: 1 lit χρησιμοποιείται για επεξεργασία 25 tn σπόρων δημητριακών ή για περίπου 100 εκτάρια. Επίσης 1 lit είναι αρκετό για τον ψεκασμό 25 εκταρίων σιτηρών.

Δεν παρουσιάζει τοξικότητα στα φυτά

Δεν είναι φυτοτοξικό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ένα μεγάλο αριθμό φυτοπροστατευτικών προϊόντων* * ενημερωθείτε από το γεωπόνο σας

Υπολειματικότητα

Το κύριο δραστικό συστατικό του Albit - το πολυ-βήτα-υδροξυβουτυρικό, PHB ανήκει σε εντελώς μη τοξικά βιοσυμβατά βιοπολυμερή Μέσα σε αρκετές μέρες, οι κόκκοι PHB του Albit καταστρέφονται εντελώς από τη μικροβιακή κοινότητα του φυσικού εδάφους και των φυτών.

Άμεση αποτελεσματικότητα

Όλα τα φυτικά μέρη (σπόροι, φύλλα, ρίζες κλπ) ανταποκρίνονται λίγη ώρα μετά την εφαρμογή του Albit

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προφυλάξεις

Η εφαρμογή του Albit plus δεν απαιτεί ειδικές υγειονομικές προφυλάξεις ασφαλείας.
Το Albit plus είναι ασφαλές στη χρήση (μη εκρηκτικό, μη καύσιμο).
Στο έδαφος και στους ιστούς των φυτών, το Albit plus αποικοδομείται γρήγορα σε μη τοξικές φυσικές ενώσεις.

Συστάσεις για την προστασία χρήσιμων ειδών χλωρίδας και πανίδας:

 • Πρακτικά δεν είναι επικίνδυνο για τις μέλισσες (4η κλάση).
 • Κλάση επικινδυνότητας: 4 (ουσία χαμηλής επικινδυνότητας) – Class 4 Hazardous Agent

Προφυλάξεις για χειρισμό, μεταφορά και αποθήκευση:

 • Τηρήστε τις απαιτήσεις ασφαλείας  για παρασκευάσματα κινδύνου κλάσης 4.
 • Είναι απαραίτητη η χρήση ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού για το δέρμα, τα μάτια και τα αναπνευστικά όργανα.
 • Μην εισπνέετε και μην καταπίνετε το περιεχόμενου του σκευάσματος.

Αποθήκευση

Το Albit plus αποθηκεύεται σε δροσερό και σκιερό μέρος, μακριά από παιδιά.
Σε θερμοκρασίες από -20οC μέχρι +25οC παραμένει σταθερό για 3 χρόνια από την ημερομηνία συσκευασίας του.
Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στο ότι η δραστική ουσία του Albit plus προέρχεται από τα βακτήρια Bacillus megaterium και Pseudomonas aureofaciens και δεν περιέχει ενεργούς μικροοργανισμούς.

Σίγουρο - Αξιόπιστο - Οικονομικό

  Σχετικά με τις εφαρμογές και τις δοσολογίες ανά καλλιέργεια

  x

  Get A Quote