Τα Νέα μας | Albit

Ο μηχανισμός δράσης του Albit στην ανοσοποίηση των φυτών

Τα φυτά δεν έχουν ανοσοποιητικό σύστημα τόσο εξελιγμένο όσων των ζώων, ωστόσο διαθέτουν ανθεκτικότητα σε ασθένειες, από μύκητες, βακτήρια και ιούς, με…

Η χρήση του Albit σε άρριζα μοσχεύματα

Για να αυξηθεί η ριζοβολία των μοσχευμάτων, πριν από τη φύτευση σε ένα ριζωτήτιο, μπορούν να εμποτιστούν σε ένα διάλυμα…

Το Albit βελτιώνει την ανθεκτικότητα στην παγετό

Τα φυτά που υποβάλλονται σε επεξεργασία με Albit γίνονται πιο ανθεκτικά σε χαμηλές θερμοκρασίες, παγετό και μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.…

Albit σε καλλιέργεια ακτινιδίου

Τα πειράματα που διεξήχθησαν στο Ρωσικό Ινστιτούτο Ανθοκομίας και Υποτροπικών Καλλιεργειών κατέδειξαν ότι η εφαρμογή του Albit  μείωσε κατά 52-56% τον…

Αύξηση της αντοχής των φυτών στην ξηρασία με το Albit

Η ξηρασία είναι ένα περίπλοκο φαινόμενο, το οποίο περιλαμβάνει ανεπάρκεια υγρασίας και αυξημένη θερμοκρασία περιβάλλοντος.  Η ικανότητα των φυτών να…

Albit και Αντοχή μετά από παγετό και χαμηλές θερμοκρασίες

Το Albit βελτιώνει την αντοχή στον παγετό των καλλιεργειών Στη γεωργική πρακτική, το Albit έχει ένα καλό ιστορικό ως αποτελεσματικό…

ALBIT στην βελτίωση της ποιότητας (αύξηση βιταμινών, μείωση νιτρικών κλπ)

Μακροχρόνιες δοκιμές σε ένα ευρύ φάσμα καλλιεργειών δείχνουν  ότι το Albit σαν ρυθμιστής ανάπτυξης των φυτών μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά σε…

Η επίδραση του Albit στη καλλιέργεια του λάχανου

Η επιρροή του Albit στο λάχανο εξετάστηκε σε δοκιμές του Ρωσσικό Ινστιτούτο Φυτικής Επιλογής και Σποροπαραγωγής (ARRIVBSP) και στο Φυτοπαθολογικό Σταθμό…

Το Albit στο τριφύλλι

Το Albit στη καλλιέργεια τριφυλλιού: ενεργοποιεί τη βλάστηση, επιταχύνει την αναγέννηση μετά το κούρεμα, επιταχύνει τη διέλευση των φάσεων της…

Επίδραση του Albit στην μικροχλωρίδα του εδάφους και τη διαθεσιμότητα των ανόργανων στοιχείων του.

 Συχνά υπάρχουν στο έδαφος απαραίτητα ανόργανα στοιχεία σε επαρκή  ποσότητα, αλλά αυτά δεν είναι διαθέσιμα για τα φυτά (πχ η αφομοίωση…

Βελτίωση ποιοτικών παραμέτρων (φαινολικές ενώσεις και αρωματικές ουσίες) στο αμπέλι

Το Albit βελτιώνει τα παραμέτρους ποιότητας (δηλ. φαινολικές ενώσεις και αρωματικές ουσίες) στο αμπέλι. Παρουσιάζει εμφανή αποτελέσματα τόσο σε οινοποιήσιμες ποικιλίες όσο…

Επίδραση του Albit στην αντοχή στην ξηρασία

Η επίδραση του Albit στην αντοχή στην ξηρασία των φυτών εξετάστηκε λεπτομερώς σε πειράματα που έγιναν στο Ινστιτούτο φυτικής φυτολογίας…

Style Selector

Layout Style

Background Image