Τα Νέα μας | Albit

Αύξηση της αντοχής των φυτών στην ξηρασία με το Albit

Η ξηρασία είναι ένα περίπλοκο φαινόμενο, το οποίο περιλαμβάνει ανεπάρκεια υγρασίας και αυξημένη θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

Η ικανότητα των φυτών να αντιστέκονται σε υψηλές θερμοκρασίες εξετάστηκε σύμφωνα με δείκτη αντοχής στη θερμότητα. 

Η επίδραση του Albit  στην αντοχή των φυτών στην ξηρασία εξετάστηκε λεπτομερώς σε πειράματα σε ανοιξιάτικο σιτάρι από το Ινστιτούτο Φυσιολογίας RAS. 

Η αντοχή στην ξηρασία εξετάστηκε ανάλογα με:

  •  την ικανότητα κατακράτησης νερού,
  •  την περιεκτικότητα σε νερό στα φύλλα και
  •  την ένταση της διαπνοής

 

Η εφαρμογή του Albit αύξησε αξιόπιστα όλα τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται, εκτός από την ένταση της αναπνοής. Τα αποτελέσματα των δοκιμών συνοψίζονται στον (Πίνακα1).

Χαρακτηριστικά

Albit - 
σε σχέση με το μάρτυρα 

Ικανότητα κατακράτησης νερού

αύξηση κατά 4-28%

Περιεκτικότητα σε νερό στα φύλλα

αύξηση κατά 7-10%

Ένταση Διαπνοής

μείωση κατά 31-66%

Θερμική αντίσταση

αύξηση κατά 18-60%

Πίνακας 1. Επίδραση του Albit  στην αντοχή στη ξηρασία των φυτών 

 

Η εφαρμογή με το Albit  αύξησε την ικανότητα των φυτών να αντιστέκονται σε υψηλή θερμοκρασία σε συνθήκες ξηρασίας. Έτσι, η εφαρμογή του Albit αύξησε την αντίσταση στη θερμότητα του ξηρικού σιταριού κατά 134-160% και του αρδευόμενου κατά 107-153%. (100% - ο μάρτυρας)

Με την πάροδο του χρόνου, η αντίσταση των φυτών απέναντι στην ξηρασία στα οποία έχει γίνει εφαρμογή με  Albit αυξήθηκε ακόμη περισσότερο.

Η εφαρμογή Albit οδηγεί επίσης σε πιο αποτελεσματική κατανάλωση νερού των φυτών: η ένταση της διαπνοής των φυτών που έχουν υποστεί επεξεργασία με Albit μειώθηκε περισσότερο από δύο φορές, από 453 έως 203 mg νερού / g βιομάζας σε μία ώρα ποτίσματος  και από 247 έως 171 mg νερό / g βιομάζας σε μία ώρα υπό συνθήκες ξηρασίας.

 

Όπως διαπιστώθηκε στις δοκιμές, η ικανότητα του Albit να παρέχει υψηλές αποδόσεις υπό συνθήκες ξηρασίας εξαρτάται τόσο από την ενεργοποίηση των βιοχημικών μηχανισμών των φυτών αντοχής στην ξηρασία (θερμική αντοχή, ικανότητα κατακράτησης νερού) όσο και από τη βελτίωση του ριζικού συστήματος.

Style Selector

Layout Style

Background Image