Το Albit στη καλλιέργεια μηδικής

Το Albit στη καλλιέργεια τριφυλλιού:

   • ενεργοποιεί τη βλάστηση,
   • επιταχύνει την αναγέννηση μετά το κούρεμα,
   • επιταχύνει την εμφάνιση των φάσεων της ανάπτυξης των φυτών,
   • αυξάνει την αντοχή των φυτών σε δυσμενείς συνθήκες περιβάλλοντος,
   • αυξάνει την άμυνα κατά των ασθενειών,
   • βελτιώνει την ποιότητα του προϊόντος
   • αυξάνει τον αριθμό των ταξιανθιών

Στο τριφύλλι, το Albit εφαρμόζεται επίσης σαν αντίδοτο για τη μείωση της φυτοτοξικής επίδρασης των φυτοφαρμάκων

Εφαρμογές του Albit:

Προτείνονται 2 ψεκασμοί φυλλώματος  (40 mL / εκτάριο):

α) στην αρχή της βλάστησης (μετά το ξεχειμώνιασμα),

β) στο στάδιο της εκκίνησης – έναρξη της φάσης εκβλάστησης (BBCH 10-40). 

Για την ενίσχυση της αναγέννησης μετά το κούρεμα, το Albit μπορεί να εφαρμοστεί με ψεκασμό 7 ημέρες περίπου μετά το κούρεμα. 

Πιο αποτελεσματική είναι η εφαρμογή του Albit σε συνδυασμό με διαφυλλικά λιπάσματα.

Το Albit αυξάνει την ικανότητα των φυτών να αντέξουν στις διάφορες καταπονήσεις, όπως το ξεχειμώνιασμα, η ξηρασία και το κούρεμα. 

Επίδραση του Albit στην απόδοση της χλωρής μάζας τριφυλλιού ποικιλίας Trubetcheskij (All-Russian Research Institute of Plant Protection, Voronezh region)

Με την αύξηση του ρυθμού εφαρμογής του Albit έως 70-100 mL / εκτάριο, η απόδοση της χλωρής μάζας ήταν σχεδόν αμετάβλητη. Έτσι, η βέλτιστη δοσολογία του Albit είναι 40 mL / εκτάριο.  (All-Russian Research Institute of Plant Protection, περιοχή Voronezh, 2008).

Οι δοκιμές στο τριφύλλι στην περιοχή Voronezh έδειξαν ότι το Albit δεν διεγείρει μόνο την ανάπτυξη, αλλά και ανοσοποιεί, προστατεύοντας τα φυτά από ένα ευρύ φάσμα  ασθενειών (All-Russian Research Institute of Plant Protection, 2008). Η μέγιστη ανοσοποιητική επίδραση του Albit εναντίον των μυκητολογικών παθογόνων ασθενειών παρατηρήθηκε με διπλή εφαρμογή Albit σε δοσολογία 40 mL / εκτάριο. 

Leave A Comment

x

Get A Quote