Το Albit στη καλλιέργεια μηδικής

Το Albit
 • ενεργοποιεί την ανάπτυξη
 • επιταχύνει την αναγέννηση μετά το κούρεμα
 • αυξάνει τον αριθμό των ταξιανθιών
 • επιταχύνει το πέρασμα των φάσεων ανάπτυξης των φυτών
 • αυξάνει την αντοχή του φυτού σε δυσμενείς συνθήκες περιβάλλοντος
 • παρέχει άμυνα κατά των ασθενειών
 • αυξάνει την απόδοση πράσινης μάζας
 • βελτιώνει την ποιότητα του προϊόντος
Στη μηδική, το Albit εφαρμόζεται επίσης ως αντίδοτο για τη μείωση της πιθανής φυτοτοξικής δράσης των φυτοφαρμάκων.

Επιτάχυνση της αναγέννησης

Ενεργοποιεί την ανάπτυξη και επιταχύνει την αναγέννηση μετά τις κοπές

Σημαντική αύξηση της απόδοσης χλωρής μάζας

Αυξάνει την απόδοση της πράσινης μάζας

Ενίσχυση της αντοχής σε βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες

Αντίσταση σε ασθένειες, ξηρασία, ψύξη υποπλημμύρα κλπ

Πρωίμιση

Επιταχύνει το πέρασμα των σταδίων ανάπτυξης των φυτών και οι κοπές γίνονται νωρίτερα

Προετοιμάζει τα φυτά για το χειμώνα και αποκαθιστά τα αδύναμα φυτά την άνοιξη.

Το Albit αυξάνει την ανοχή στην ξηρασία και σε άλλες δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες στις καλλιέργειες, ανακουφίζει από το άγχος των φυτοφαρμάκων και τις βλαβερές συνέπειες των χημικών ουσιών, αυξάνει το ρυθμό βλάστησης, μειώνει τον κύκλο της φυτικής παραγωγής, αυξάνει την απόδοση, βελτιώνει την ποιότητα, προστατεύει από ασθένειες.

Με την αύξηση του ρυθμού εφαρμογής του Albit έως 70-100 mL / εκτάριο, η απόδοση της χλωρής μάζας ήταν σχεδόν αμετάβλητη. Έτσι, η βέλτιστη δοσολογία του Albit είναι 40 mL / εκτάριο.

Οι δοκιμές στο τριφύλλι στην περιοχή Voronezh έδειξαν ότι το Albit δεν διεγείρει μόνο την ανάπτυξη, αλλά και ανοσοποιεί, προστατεύοντας τα φυτά από ένα ευρύ φάσμα  ασθενειών. Η μέγιστη ανοσοποιητική επίδραση του Albit εναντίον των μυκητολογικών παθογόνων ασθενειών παρατηρήθηκε με διπλή εφαρμογή Albit σε δοσολογία 40 mL / εκτάριο.

Επιπλέον διαφυλλικοί ψεκασμοί μπορεί επίσης να εφαρμοστούν για την αναγέννηση των φυτών μετά από σοβαρή ζημιά από παράσιτα.

Πειραματικό

Είναι γνωστό ότι η απόδοση της μηδικής μειώνεται σημαντικά τον τρίτο χρόνο, ενώ η πυκνότητα των φυτών μειώνεται επίσης περισσότερο από 40%. Πειραματικό έγινε ώστε να ελεγχθεί η επίδραση του Albit στα φυτά της μηδικής ποικιλίας Pavlovskaya pestraya 4ου έτους καλλιέργειας.

Την άνοιξη, τα φυτά ψεκάζονταν με Albit στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου και στη συνέχεια – 7-10 ημέρες μετά από κάθε συγκομιδή.

Το Albit εφαρμόστηκε σε 3 παραλλαγές:

 • 40 ml / εκτάριο
 • 70 mL/εκτάριο
 • 100 mL/εκτάριο

Μετά από 40 ημέρες από τον ψεκασμό, ο αριθμός των στελεχών ανά 1 φυτό ήταν κατά 13,5-17,7% υψηλότερος σε σχέση με το μη επεξεργασμένο αγροτεμάχιο. Τα καλύτερα αποτελέσματα λήφθηκαν σε παραλλαγή με το Albit σε δόσεις 40 και 70 mL/ha (29,5 – 30,6 βλαστοί ανά φυτό). Μέχρι τη συγκομιδή, ο αριθμός των παραγωγικών στελεχών της μηδικής αυξήθηκε έως και 15,6-29,1%.

Πριν από κάθε κοφτό πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση των βιομετρικών παραμέτρων και της βλαστικής μάζας της μηδικής. Σε αυτό το πειραματικό επίσης, το Albit έδειξε καλύτερα αποτελέσματα από τον μάρτυρα. Ο ψεκασμός νέων βλαστών προάγει την αύξηση της συνολικής παραγωγικότητας των φυτών λόγω του σχηματισμού μεγαλύτερου αριθμού πλευρικών καρποφόρων βλαστών από ότι στον μάρτυρα.

Ο ψεκασμός των φυτών με Albit κατά την αναγέννηση των βλαστών μετά το πρώτο και δεύτερο κούρεμα αύξησε σημαντικά τον αριθμό των στελεχών κατά 30-78,5%.

Η Βιολογική αποτελεσματικότητα των εφαρμογών του Albit απέναντι στις κηλιδώσεις φύλλων κυμαίνεται  16-73% σε χαμηλό ή μεσαίο επίπεδο προσβολής.

Το Albit μπορεί να ενσωματωθεί σε προγραμματισμένες εφαρμογές με φυτοπροστατευτικά προϊόντα (μυκητοκτόνα, εντομοκτόνα) και διαφυλλικά λιπάσματα. Αυξάνει την αποτελεσματικότητα τους και μειώνει τη πιθανή αγχωτική τους δράση.

Υπολειμματικότητα

Το κύριο δραστικό συστατικό του Albit, το πολυ-βήτα-υδροξυβουτυρικό, (PHB), ανήκει σε μη τοξικά βιοσυμβατά βιοπολυμερή. Μέσα σε λίγες μέρες το Albit αποικοδομείται γρήγορα από τη μικροβιακή κοινότητα του φυσικού εδάφους και των φυτών σε φυσικές ενώσεις

Χαμηλό κόστος

1 lit Albit είναι αρκετό για τον ψεκασμό 250 στρεμμάτων

Ασφαλές για τον άνθρωπο, τα ζώα, τα φυτά και το περιβάλλον Στο έδαφος και στους ιστούς των φυτών, το Albit αποικοδομείται γρήγορα σε φυσικές ενώσεις.

Το Albit Προσδίδει αύξηση της πρωτεϊνης στο προϊόν.
Τα ζώα που καταναλώνουν τροφή όπου έχει γίνει εφαρμογή με Albit, χορταίνουν με λιγότερη τροφή, και αποδίδουν περισσότερο γάλα.
x

Get A Quote