Αντοχή στις χαμηλές θερμοκράσιες – παγετούς

Προληπτική εφαρμογή με Albit πριν τον παγετό (Δεξιά)- Αριστερά Μάρτυρας
Τα φυτά που υποβάλλονται σε εφαρμογές με Albit γίνονται πιο ανθεκτικά στο ψύχος και στις μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας. 
Το Albit αυξάνει την ανθεκτικότητα των φυτών στον παγετό  (κατά 25% σύμφωνα με τα αποτελέσματα δοκιμών πεδίου σε εξαιρετικά ηπειρωτικές συνθήκες στην Kalmykia και κατά 30% σε πείραμα θερμοκηπίου στην Κίνα), βελτιώνει το ξεχειμώνιασμα των χειμερινών καλλιεργειών (κατά 20% σύμφωνα με το Λιθουανικό Ινστιτούτο Γεωργίας, 2013-2014).
Σιτηρα

Επίσης, το Albit είναι αποτελεσματικό για το «ξύπνημα» των χειμερινών καλλιεργειών μετά το χειμώνα. Τα φυτά, εξασθενημένα από το χειμώνα, τα ζιζανιοκτόνα και τις σηψιρριζίες, ανταποκρίνονται στη εφαρμογή Albit με εντυπωσιακή αύξηση της παραγωγικότητας.
                Για παράδειγμα, στο ZAO AF “Agrokomplex” ( αγροτική περιοχή Vyselkovsky, Krasnodar) σε χειμερινό σιτάρι, ψεκασμός φυλλώματος με Albit μετά από χειμώνα στο μίγμα δεξαμενών με ζιζανιοκτόνο και μυκητοκτόνο έδωσε αύξηση της απόδοσης 0,61 t / ha σε σχέση με τη χημική επεξεργασία (ζιζανιοκτόνο και μυκητοκτόνο χωρίς Albit).
                Ανάλογη εφαρμογή του Albit στο αγρόκτημα του Jonathan Leuenberger (Dudingen, Ελβετία) στο χειμερινό σιτάρι έδωσε αύξηση της απόδοσης 0,46 t / ha. Σε αυτό το πειραματικό, η θεραπεία με Albit επέτρεψε να αποφευχθεί πλήρως ο εαρινός ψεκασμός φυλλώματος με μυκητοκτόνο.
                Στο ZАО «Agrisfera» (χωριό Starokorsunskaya, Krasnodar ) προσθήκη Albit σε μείγμα δεξαμενών με ζιζανιοκτόνο κατά την ανοιξιάτικη εφαρμογή του χειμερινού κριθαριού παρείχε αύξηση απόδοσης 0,5 τόνους / εκτάριο.

Μετά το ξεχειμώνιασμα του χειμωνιάτικης ποικιλίας ελαιοκράμβης (canola), η εφαρμογή του Albit (διαφυλλικός ψεκασμός) επέτρεψε να αποκτήσει πρωτόγνωρο ρεκόρ απόδοσης 6,86 t / hа (Voore farm, Estonia, 2015). – ενώ η σύνηθης παραγωγή είναι από 150Kg -400kg / στρέμμα. !!

Από το 2014, το  Ρωσικό Εθνικό Ινστιτούο Αμπελουργίας και οινολογίας , στο Magarach (Yalta, Crimea) διεξάγει μελέτες για να αξιολογήσει την επίδραση του Albit στην ανθεκτικότητα της αμπέλου στις χαμηλές-ελάχιστες θερμοκρασίες.

 Οι μελέτες εξέτασαν επιτραπέζιες ποικιλίες: Muscat Italia, Muscat Amber, Moldova, Chocolate και ποικιλίες κρασιού: Merlot, Syrah και Cabernet Sauvignon. Αξιολογήθηκαν πολλαπλοί δείκτες ανθεκτικότητας στο ψύχος της αμπέλου, όπως ο ρυθμός καρποφορίας, η περιεκτικότητα και η ένταση της υδρόλυσης αμύλου στους βλαστούς και η διαφοροποίηση των βλαστών.

Οι μελέτες επέδειξαν ότι η εφαρμογή με Albit προώθησε μια καλύτερη διαφοροποίηση ιστών (κατά 6,2-10,7% σε σύγκριση με τον μάρτυρα). Οι ομάδες θεραπείας με Albit έδειξαν επίσης αύξηση της περιεκτικότητας σε ξηρά ύλη και συσσώρευση αμύλου σε βλαστούς (κατά 16,6-26,6% σε σχέση με τον μάρτυρα).

Σε αυτά τα πειραματικά αποδείχτηκε αύξηση της ανθεκτικότητας του αμπελιού στο κρύο, της ικανότητας του να επιβιώνει σε χαμηλές θερμοκρασίες και παγετό.

Με το Albit, η πραγματική  ανθεκτικότητα στο κρύο, που ορίζεται ως η ικανότητα των φυτειών αμπέλου να αντέχουν παγετούς χωρίς ζημιά, αυξήθηκε κατά 22,4-27,9%. 

Η επίδραση της θεραπείας με Albit στην αντοχή της αμπέλου της στις χαμηλές θερμοκρασίες (επιτραπέζιες ποικιλίες: Μοσχάτο, Moldova, Chocolate και ποικιλίες κρασιού: Merlot, Syrah, Cabernet Sauvignon) στις διαμορφωμένες συνθήκες των κρίσιμων αρνητικών θερμοκρασιών (All-Russian National Ερευνητικό Ινστιτούτο Αμπελουργίας και Οινοποιίας "Magarach", 2016-2018)
Η εφαρμογή του Albit επιτρέπει τη μετατόπιση του ορίου των κρίσιμων χαμηλών θερμοκρασιών προς χαμηλότερες τιμές περίπου κατά 2 ° C για όλες τις δοκιμασμένες ποικιλίες σταφυλιών (Εικ.1).
 Διαπιστώθηκε ότι το Albit αυξάνει την ικανότητα του αμπελιού να ανακάμψει από τον παγετό κατά μέσο όρο 28,7%
Και σε καλλιέργεια αγγουριάς αποδείχτηκε ότιο διαφυλλικός ψεκασμός με Albit προστατεύει επίσης τις καλλιέργειες κηπευτικών από χαμηλές θερμοκρασίες. (Για παράδειγμα, στα αγγούρια παρατηρήθηκε υψηλή προστατευτική δράση σε θερμοκήπιο στην Yongqing (επαρχία Hebei, Κίνα).
Σε καλλιέργεια κερασιάς:
x

Get A Quote