Χειμερινά σιτηρά- Αποτελέσματα εφαρμογής Albit

Σιτάρι

Κριθάρι

Σίκαλη

Συνεκτική βλάστηση, υψηλή απόδοση, καλό ξεχειμώνιασμα χειμερινών δημητριακών

   Ο πρώτος ψεκασμός φυλλώματος (BBCH 20-40) είναι ο πιο αποτελεσματικός.

 Συνήθως συνδυάζεται με ζιζανιοκτόνα κατά το τέλος του χειμώνα. 

Τα φυτά εξασθενημένα από την αδρανοποίηση, τη ταλαιπωρία της ριζόσφαιρας, του φυλλώματος και το στρες από το ζιζανιοκτόνο ανταποκρίνονται πολλαπλά στην εφαρμογή του Albit με αποτέλεσμα τελικά την αύξηση της απόδοσης

Η εφαρμογή ζιζανιοκτόνων προκαλεί έντονο στρες στα σιτηρά που τα καθιστά πιο ευαίσθητα σε μολύνσεις φυλλώματος, που με τη σειρά τους απαιτούν επιπλέον μυκητοκτόνες θεραπείες.

Πολύ ενδιαφέρουσα τεχνική εφαρμογής του Albit σε χειμερινό σιτάρι αποδείχθηκε  επίσης ο διπλός ψεκασμός όπου ο πρώτος συνδυάστηκε το Albit με ζιζανιοκτόνο και  ακολούθησε αμέσως την επόμενη μέρα ψεκασμός μόνο με Albit. Στο τμήμα που έγινε ο δίδυμος ψεκασμός η παραγωγή ήταν υπερδιπλάσια.

Αυξάνει την αντοχή στις ασθένειες

Το Albit δεν είναι μυκητοκτόνο δεν έχει δηλαδή άμεση επίδραση στους μύκητες.

Μπορεί, ωστόσο, να βελτιώσει την ανοσία των φυτών και να καταστέλλει την ανάπτυξη ασθενειών.

Για το μηχανισμό δράσης δείτε: εδώ

Σε πειραματικές εφαρμογές αποδείχθηκε η αύξηση της ανοσίας των φυτών των σιτηρών σε μύκητες όπως:

 • Ριζών:
  • Fusarium spp.
  • Bipolaris sorokiniana
 • Φυλλώματος:
  • Σκωριάσεις (Puccinia sp)
  • Σεπτοριώσεις (Septoria tritici & Septoria nodorum)
  • Ελμινθοσπορίωση (Helminthosporium gramineum)
  • Ωίδιο (Erysiphe graminis)

Βέβαια σε περιπτώσεις εμφάνισης των ασθενειών ή όταν οι πιέσεις των κλιματολογικών συνθηκών είναι κατάλληλες για την ανάπτυξη τους, επιβάλλεται η εφαρμογή χημικών μυκητοκτόνων σε ολόκληρη ή μειωμένη δόση σε συνδυασμό με το Albit  

Επιταχύνει την εναλλαγή των σταδίων ανάπτυξης

Το Albit βοηθά στην πρωίμιση της παραγωγής κατά 4-8 ημέρες.

Αυξάνει την ανθεκτικότητα των φυτών στην ξηρασία και τη υψηλή θερμοκρασία

Ο ψεκασμός φυλλώματος με Albit αυξάνει την αντοχή στην ξηρασία κατά 10-60%.

 

Η αυξημένη αντοχή στην ξηρασία παραμένει για αρκετό καιρό μετά τη εφαρμογή

 

 Το ξηρό 2003, οι αγρότες του Krasnodar krai λόγω της χρήσης του Albit κατάφεραν να έχουν την ίδια απόδοση όπως και στο κανονικό 2002

Αυξάνει τη περιεκτικότητα των κόκκων σε γλουτένη 

Ο δεύτερος ψεκασμός φυλλώματος (BBCH 50-70) αυξάνει την αποτελεσματικότητα του πρώτου κατά 20-30% και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετη γεωργική τεχνική, αλλά πρέπει να ακολουθεί την επεξεργασία των σπόρων και το πρώτο ψεκασμό.

Αυξάνει τον αριθμό των σπόρων στο στάχυ, το μήκος του στάχυ, το βάρος και την εμφάνιση των κόκκων, της περιεκτικότητας σε γλουτένη  και μειώνει τα κενά του στάχυ

Ο δεύτερος ψεκασμός φυλλώματος (συνήθως σε συνδυασμό με ουρία και εντομοκτόνα) χρησιμοποιείται κυρίως για βελτίωση της ποιότητας της απόδοσης

Συνήθως, τα εντομοκτόνα επιβραδύνουν την ωρίμανση των σπόρων και μειώνουν την περιεκτικότητα σε γλουτένη.

Η κοινή χρήση του Albit με τα εντομοκτόνα καταργεί αυτό το αποτέλεσμα: Το Albit αυξάνει τη συσσώρευση γλουτένης κατά 1,2-4,6% έναντι του μάρτυρα (παραλλαγή μόνο με εντομοκτόνο)

Η δοσολογία που προτείνεται στους ψεκασμούς των σιτηρών είναι:

 • Σιτάρι: 3-4 ml Albit στο στρέμμα
 • Κριθάρι: 3-4 ml Albit στο στρέμμα
 • Σίκαλη: 2 ml Albit στο στρέμμα
 • Βρώμη: 2 ml Albit στο στρέμμα

με 20-30 λίτρα ψεκαστικού διαλύματος

Περισσότερα για τις εφαρμογές στα σιτηρά στη σελίδα: εδώ

x

Get A Quote