Επανάκαμψη των καλλιεργειών σε ζημιά από χαλάζι, ανεμοστρόβιλο κλπ

Στα φυτικά κύτταρα, το Albit αυξάνει το επίπεδο αντιοξειδωτικών ενζύμων (περίπου σε 2 φορές σε σύγκριση με τον μάρτυρα), έτσι ώστε τα φυτά να αποκτούν αυξημένη αντίσταση στους παράγοντες στρες. 

Για παράδειγμα, τα φυτά που υποβάλλονται σε επεξεργασία με Albit αποκαθίστανται μετά από βλάβες από έντομα παράσιτα καλύτερα και γρηγορότερα.

Το ίδιο συμβαίνει και με τα φυτά που έχουν υποστεί βλάβη από το χαλάζι: στα φυτά που έχει εφαρμοστεί Albit αποκαθίστανται γρηγορότερα, επουλώνονται οι τραυματισμοί, αρχίζουν να σχηματίζονται νέα φύλλα και βλαστάρια.

Σε τέτοιες περιπτώσεις (χαλάζι, ανεμοστρόβιλος, καταιγίδα κλπ) βοήθησαν οι επείγουσες εφαρμογές με ψεκασμό με Albit (100 mL / ha για εκτατικές καλλιέργειες και 2.5ml/10 Λίτρα νερό για δεντροκομικές) και ήταν ακόμη καλύτερα τα αποτελέσματα αν είχαν προηγηθεί ψεκασμοί πριν από τη ζημιά.

x

Get A Quote