Επίδραση του Albit σε καλλιέργεια φιστικιάς

Σε πειραματικό που έγινε στα Μέγαρα Αττικής, μετά από εφαρμογή Albit σε Φιστίκι Αιγίνης παρατηρήθηκε αύξηση στη καρπόδεση και πρωίμιση της καλλιέργειας.

Το 2019 έγιναν 4 εφαρμογές Albit μαζί με τις προγραμματισμένες εφαρμογές, για λιπάνσεις, και ψεκασμούς έναντι των ασθενειών.
Το 2020 μέχρι το στάδιο που βρίσκονται τα φιστίκια (ακολουθούν εικόνες παρακάτω) έχει γίνει 1 εφαρμογή, ενώ θα ακολουθήσουν άλλες 2 με 3.
Τα αποτελέσματα (όπως φαίνονται και στις φωτογραφίες) είναι:

αύξηση στην απόδοση και

πρωίμιση στην ωρίμανση των καρπών.

Η πρωίμιση αυτή, κυμαίνεται περίπου στις 10 μέρες.

Πειραματικά δεδομένα έδειξαν ότι η εφαρμογή του Albit στην φιστικιά:

  • Διεγείρει την ανάπτυξη της βλάστησης
  • Βελτιώνει την ανθοφορία
  • Μειώνει το στρες , που προκαλείται από τη χρήση μυκητοκτόνων και εντομοκτόνων, τη θερμική καταπόνηση, τη ξηρασία και τις μηχανικές βλάβες έως και 93%
  • Αυξάνει την αντοχή στην ξηρασία και το κρύο
  • Αυξάνει την αντοχή των δένδρων στις ασθένειες
  • Αυξάνει την αποτελεσματικότητα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων
  • Αυξάνει την απόδοση της φιστικιάς 
  • Βελτιώνει την ποιότητα της παραγωγής

Tο Albit αποδείχθηκε πολύ αποτελεσματικό και στη καλλιέργεια της φυστικιάς με τις Ενδεικνυόμενες εφαρμογές

 

Εφαρμογές:

  • Νεαρά δένδρα μέχρι 3 χρόνων

Το Albit εφαρμόζεται σε ψεκασμούς φυλλώματος κάθε 20-40 μέρες και σε δοσολογία 25 ml/100 lit διαλύματος

  • Ενήλικα δένδρα

Προτείνονται 3-4 εφαρμογές με Albit σε αναλογία 10-20ml/100 lit  ψεκαστικού διαλύματος στα στάδια:

της έναρξης της βλάστησης

της ανθοφορίας

στο τέλος της καρπόδεσης

μετά από 15-20 μέρες

Εικόνα 1. Στην παραπάνω φωτογραφία παρατηρείται τόσο η καρποφορία των φυτών όσο και η πρωίμηση, Αριστερά: Μάρτυρας, Δεξιά: Albit (4 εφαρμογές το 2019, 1 το 2020 έως ότου τραβήχτηκε η φωτογραφία).

Εικόνα 2. Στην παραπάνω φωτογραφία παρατηρείται η διαφορα στην καρποφορία των φυτών, Αριστερά: Albit (4 εφαρμογές το 2019, 1 το 2020 έως ότου τραβήχτηκε η φωτογραφία), Δεξιά: Μάρτυρας.

Περισσότερες φωτογραφίες
Δένδρα στα οποία εφαρμόστηκε το Albit
Δένδρα χωρίς εφαρμογή Albit
x

Get A Quote