Το Albit στη καλλιέργεια ακτινιδίου

 

Τα πειράματα που διεξήχθησαν στο Ρωσικό Ινστιτούτο Ανθοκομίας και Υποτροπικών Καλλιεργειών έδειξαν ότι η εφαρμογή του Albit μείωσε κατά 52-56% τον αριθμό των κονιδίων του παθογόνου Phytophthora cactorum στο έδαφος στη περιοχή της ριζόσφαιρας

Επίδραση της εφαρμογής διαφορετικών δόσεων Albit στο έδαφος (3 εφαρμογές κατά τη διάρκεια της βλάστησης) σε μολυσματικό υπόβαθρο του Phytophtora cactorum στη φυτά ακτινιδίων (VNIITsiSK, 2013, αξιολόγηση στο τέλος της δοκιμής – Οκτώβριος).

x

Get A Quote