Στοιχεία Εφαρμογής του Albit στο Καλαμπόκι

Πειραματικά δεδομένα από τη καλλιέργεια καλαμποκιού

Πειράματα που πραγματοποιήθηκαν στη καλλιέργεια του καλαμποκιού έδειξαν ότι το Albit συμβάλλει στην αύξηση της απόδοσης της πράσινης μάζας του κατά μέσο όρο 14,7% και των κόκκων κατά 11,6%. Παράλληλα μειώθηκε η προσβολή των φυτών από ελμινθοσπορίωση (βιολογική αποτελεσματικότητα 42 – 45%) και από κοινό άνθρακα (βιολογική αποτελεσματικότητα 39 – 77%). 

Συνιστώμενα ποσοστά κατανάλωσης Albit: 100 ml ανά 1 τόνο σπόρων και κάθε ψεκασμός  40 ml ανά 1 εκτάριο. 

Εκτός από την επεξεργασία των σπόρων, συστήνεται ο ψεκασμός φυλλώματος με Albit σε 2 στάδια :

  • 1) Στο στάδιο 3-6 φύλλων
  • 2) Στο ξεκίνημα της ανθοφορίας

Η εφαρμογή μπορεί να συνδυαστεί με ζιζανιοκτόνα, λιπάσματα και μυκητοκτόνα.

Η πρώτη εφαρμογή είναι η πιο αναγκαία για τη βλαστική περίοδο. Η δεύτερη μπορεί να γίνει επικουρικά  εφόσον έχει γίνει η πρώτη για να βελτιώσει και άλλο τα αποτελέσματα.

Όταν εφαρμόζεται με ζιζανιοκτόνα, οι αντιστρεσογόνες ιδιότητες του Albit εκφράζονται ξεκάθαρα, προστατεύοντας την κύρια καλλιέργεια από τις καταπονήσεις των χημικών. Κατά μέσο όρο συνδυασμός Albit με ζιζανιοκτόνα έδωσε στο καλαμπόκι αύξηση 23.7% συγκρινόμενο με εφαρμογή σκέτων ζιζανιοκτόνων.

Με την εφαρμογή του Albit,  το ριζικό σύστημα ενισχύεται, επιπλέον ριζίδια δημιουργούνται, το οποίο αυξάνει την αντοχή των φυτών σε ξηροθερμικές συνθήκες.

Σύμφωνα με ξένους επιστήμονες (Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου της Abuzhda, 2010), η βλαστικότητα των σπόρων καλαμποκιού στην ημι-έρημο ζώνη της Νιγηρίας (Νότια Σαχάρα) ως αποτέλεσμα της θεραπείας με Albit αυξήθηκε από 83,3 σε 90,0%, η μάζα του ριζικού συστήματος – κατά 17, 5%, ο συνολικός συντελεστής ζωτικότητας των φυτών αυξήθηκε κατά 63,3%.

Υψηλή αποτελεσματικότητα δείχνει το Albit σε εφαρμογές επεξεργασίας των σπόρων. Γενικά οι σπόροι αραβόσιτου είναι ήδη επεξεργασμένοι όταν σπέρνονται, και έτσι είναι δύσκολη η περαιτέρω επεξεργασία τους. Όμως εφαρμογή του albit  από τον σπόρο, αυξάνει την αποτελεσματικότητα του βιοδιεγερτη από τα νεαρότερα στάδια της φυτικής ανάπτυξης, μειώνει την καθυστέρηση της φυτρωτικότητας   και αυξάνει την αποτελεσματικότητα των  εφαρμογών κατά ττην καλλιέργεια κατά 25-40%.

Το Albit δοκιμάστηκε σε καλαμπόκι σε δοκιμές πεδίου που πραγματοποιήθηκαν το 2002-2005. στο All-Russian Research Institute of Plant Protection του Υπουργείου Γεωργίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας (Ramon, Voronezh Region), καθώς και στην περιοχή του Ροστόφ. Υπάρχει επίσης μια μακροχρόνια εμπειρία πρακτικής εφαρμογής του Albit σε αυτήν την καλλιέργεια στην επικράτεια του Κρασνοντάρ.

Έτσι, το 2004, στη γεωργική επιχείρηση “Zarechnoye”( https://zarechnoe.ru/en/   100.000 εκτάρια γης) της περιοχής Ramonsky, το Albit χρησιμοποιήθηκε στην καλλιέργεια του υβριδίου Collective 181 SV. Πριν το καλαμπόκι είχε καλλιεργηθεί ανοιξιάτικο κριθάρι.
Οι μετεωρολογικές συνθήκες του έτους ήταν τυπικές για αυτήν την κλιματική ζώνη.

Το πειραματικό σχήμα περιλάμβανε επεξεργασία σπόρων με χημικό σκεύασμα (μυκητοκτόνο με βάση το thiram) και Albit σε διαφορετικές συγκεντρώσεις (40, 80 και 120 ml / t), καθώς και τη συνδυασμένη χρήση του Albit (επεξεργασία σπόρων, 100 ml / t + ψεκασμός διαφυλλικά, 40 ml / εκτάριο). Η παραλλαγή χωρίς εφαρμογή albit  χρησιμοποιήθηκε ως μάρτυρας.

Οι καιρικές συνθήκες το 2004 δεν ευνόησαν την ανάπτυξη της ελμινθοσπορίωσης  ( η ανάπυξή της δεν ξεπέρασε το 2%). Μεταξύ των ασθενειών του καλαμποκιού, η πιο έντονη ήταν the bladder smut on the cobs στους σπάδικες (ανάπτυξη στον μάρτυρα, 4,7%) Η βιολογική αποτελεσματικότητα του Albit κατά  του Κοινού άνθρακα του  αραβοσίτου κυμαινόταν ανάλογα με τη δόση και τη μέθοδο θεραπείας από 40,4 έως 76,6%, η αποτελεσματικότητα του μαρτυρα ήταν 57,4%. 

Κατά την επεξεργασία σπόρων καλαμποκιού, παρατηρήθηκε η υψηλότερη βιολογική απόδοση (65,9%) στην παραλλαγή με Albit σε δόση 120 ml / t (8,5% υψηλότερη από το χημικό πρότυπο). Οι διαφορές μεταξύ των παραλλαγών με τη δόση Albit των 120 και 80 ml / t από την άποψη της απόδοσης ήταν ασήμαντες, γεγονός που υποδηλώνει την σκοπιμότητα της χρήσης του προηγουμένως εγκεκριμένου ποσοστού κατανάλωσης (100 ml / t) για τη εμβάπτιση σπόρων. 

Με μια συνδυασμένη μέθοδο εφαρμογής, όταν εκτός από την εμβάπτιση των σπόρων, ψεκάζονται καλλιέργειες, η βιολογική απόδοση του Albit αυξήθηκε κατά περισσότερο από 10% σε σύγκριση με τον μάρτυρα και έφτασε το 76,6%. 

Η περίοδος προστατευτικής δράσης του Albit κατά του (blister smut ) Κοινού άνθρακα του  αραβοσίτου  ήταν τουλάχιστον 20 ημέρες.

Η βιομετρική ανάλυση της απόδοσης δείχνει ότι ανεξάρτητα από τη μέθοδο εφαρμογής,το  Albit ενέτεινε τις βιολογικές διεργασίες, το οποίο υποδηλώνεται από μια σημαντική αύξηση του βάρους των φυτών, των κόκκων ανά αυτί, του βάρους των 1000 κόκκων και τελικά της παραγωγής καλαμποκιού.

Η συνδυασμένη επεξεργασία Albit αύξησε τη συνολική βιομάζα των φυτών από 3,6 σε 4,7 kg / m2,το βάρος των κόκκων σε ένα σπάδικα – από 94,4 σε 104,5 g, βάρος 1000 κόκκων – από 233,2 σε 242,8 g Υπό την επίδραση διαφόρων τύπων επεξεργασίας με albit, η αύξηση της απόδοσης ήταν 2,1 – 6,4 c / ha (6,6 – 20%), με απόδοση του μάρτυρα 32 c / ha.

Η αύξηση της απόδοσης στην παραλλαγή με το πρότυπο είναι 2,4 c / ha (7,5%). Σύμφωνα με το σύνολο των παραμέτρων, η πολύπλοκη επεξεργασία του αραβοσίτου με Albit αναγνωρίστηκε ως η βέλτιστη: επεξεργασία σπόρων (100 ml / t) + ψεκασμός φυτικών φυτών (40 ml / ha).

Το 2003, πραγματοποιήθηκαν πειράματα με το υβριδιο Collective 181 SV στο πειραματικό πεδίο του All-Russian Research Institute of Sugar Beet (Ramonsky District, Voronezh Region). Εφαρμόστηκε Albit σε δόση 40 ml / ha σε φυτά αραβοσίτου:

  • στη φάση των 4-6 φύλλων (επιλογή 1),
  • στη φάση των 4-6 φύλλων και στην αρχή της άνθησης (επιλογή 2),
  • την αρχή της ανθοφορίας (επιλογή 3).

Παρά τον κρύο καιρό τον Ιούνιο του 2003 (3,6 oC χαμηλότερα από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο) και την αργή ανάπτυξη της καλλιέργειας ήδη στα αρχικά στάδια, μετά από 10 ημέρες. Μετά την πρώτη εφαρμογή με Albit, παρατηρήθηκε σημαντική διέγερση ανάπτυξης και αύξηση της βιομάζας του αραβοσίτου: το ύψος του φυτού την 10η ημέρα ήταν 120,5 cm έναντι 112,3 cm στο μάρτυρα, την 20ή ημέρα – 158,2 cm έναντι 142,2 cm και η βιομάζα των φυτών αυξήθηκε κατά 18,3 και 19,3%, αντίστοιχα. 

Η πρώτη θεραπεία με Albit παρείχε μέση αύξηση στην πράσινη μάζα 9,6% σε σύγκριση με τον μάρτυρα, η δεύτερη – 7,7%, ο συνδυασμός τους – 13,1%. Η αύξηση βάρους του σπαδικα ήταν 4,7,6,2 και 3,2%, αντίστοιχα.

Η απόδοση στο μάρτυρα ήταν 30,6 c / ha, ενώ με μία μόνο επεξεργασία με Albit στο στάδιο των 46 φύλλων – 33,9 c / ha (αύξηση 10,8%). Η δεύτερη εφαρμογή  έδωσε αύξηση 3,9%, διπλή εφαρμογή σύνολο 12,7% σε σχέση με τον μάρτυρα. 

Το Albit βελτίωσε επίσης σημαντικά τους δείκτες της δομής της απόδοσης: το βάρος των 1000 κόκκων υπό την επήρεια του φαρμάκου αυξήθηκε κατά 3,8 – 4,7%, το βάρος του σπάδικα – κατά 3,5-4,5%.

https://semenaurala.ru/stati_materialy/1526/15889/Το  αρχικό άρθρο δημοσιεύθηκε στο : “Земледелие” №2,2011 стр. 27-28

x

Get A Quote