Πειραματικό σε δενδρύλλια υποκειμένων βερικοκιάς (Λάρισα, 2023)

Λάρισα, 2023

Εφαρμογή ALBIT Πριν την εγκατάσταση στον αγρό

Εντυπωσιακή εκκίνηση των νεαρών δενδρυλλίων κατά την μεταφύτευσή τους στον αγρό.

Εφαρμογή κατά τη μεταφύτευση

Το πειραματικό έγινε από τον γεωπόνο Κωνσταντίνο Μόρα, στα Grinn Καινοτόμα Φυτώρια, στη Λάρισα.

Πριν τη μεταφύτευση στο χωράφι εμβαπτίστηκε η ριζόσφαιρά τους σε διάλυμα με Albit για λίγη ώρα και έπειτα εγκαταστάθηκαν στον αγρό.

 

Η συνιστόμενη δόση εφαρμογής  είναι 0,5-1ml / λίτρο διαλύματος ανάλογα την ώρα που θα αφεθούν στο διάλυμα.

Εναλλακτική εφαρμογή μπορεί να γίνει διαφυλλικός ψεκασμός έως ότου να έχουμε απορροή έτσι ώστε το διάλυμα να πάει και στο φύλλωμα και στη ριζόσφαιρα.

 

Τα φυτά με αυτή την εφαρμογή :

  1.  δεν σοκάρονται κατά τη μεταφύτευση
  2.  αρχίζουν άμεσα να “δουλεύουν” τόσο το ριζικό σύστημα όσο και το βλαστικό τμήμα.
  3.  δημιουργούν πολλαπλά ριζίδια και έχουν καλύτερη εγκατάσταση στο υπόστρωμα.
  4.  αποκτούν αντοχή σε τυχόν παθογόνα εδάφους
Ταυτόχρονα ευνοείται ο πολλαπλασιασμός της ωφέλιμης μικροχλωρίδας του εδάφους που συμβάλει στην κατάπνιξη τυχόν παθογόνων.
 
x

Get A Quote