Επίδραση του Albit στην μικροβιακή κοινότητα του εδάφους

 Συχνά υπάρχουν στο έδαφος απαραίτητα ανόργανα στοιχεία σε επαρκή  ποσότητα, αλλά αυτά δεν είναι διαθέσιμα για τα φυτά (πχ η αφομοίωση φωσφόρου από εφαρμοζόμενα λιπάσματα είναι περίπου μόνο 20%). 

 

Οι μικροοργανισμοί του εδάφους, που ενδημούν στη ριζόσφαιρα και στο έδαφος γύρω από το φυτό (μικροβιακή κοινότητα του εδάφους), μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τη διαθεσιμότητα ανόργανων θρεπτικών ουσιών με την απελευθέρωση φωσφόρου, καλίου και μικροστοιχείων από τα αδιάλυτα άλατα και λιπάσματα του εδάφους και τη σταθεροποίηση του αζώτου.

 Όταν το  Albit εισέρχεται στο έδαφος (π.χ. ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας των σπόρων, των κονδύλων, των βολβών, των μοσχευμάτων κλπ), είναι ικανό να διεγείρει τη χρήσιμη μικροχλωρίδα του εδάφους 

Λόγω της εφαρμογής φυτοφαρμάκων το χώμα γίνεται σχεδόν αποστειρωμένο. Ωστόσο, η δράση το Albit,  βοηθά τους οφέλειμους μικροοργανισμούς να αναπτυχθούν και το έδαφος γίνεται υγιέστερο  (Zashchita i Karantin Rastenij (Plant Protection and Quarantine), No.9 – 2011)

 Λόγω της διέγερσης των διαζωτρόφων, βακτηρίων διαλυτοποίησης φωσφορικών αλάτων και άλλων βακτηριδίων στο έδαφος, το   Albit αυξάνει τη διαθεσιμότητα ορυκτών θρεπτικών συστατικών για τα φυτά από το έδαφος και τα λιπάσματα κατά 18-47%. 

Σύμφωνα με το Τμήμα Αγροτικής Χημείας του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας, η εφαρμογή Albit επιτρέπει μείωση της εφαρμοζόμενων  ορυκτών λιπασμάτων κατά 10-30% . Το Albit μπορεί να υποκαταστήσει έως και 18 κιλά(ανά εκτάριο) δραστικών συστατικών αζωτούχων λιπασμάτων ή 14 κιλά (ανά εκτάριο)φωσφορικών λιπασμάτων για μεσαία καλλιεργούμενα εδάφη  ( Δελτίο Ινστιτούτου Ερευνών Λιπασμάτων και Αγροχημείας, № 113 - 2000 ).

 

Style Selector

Layout Style

Background Image