Μηχανισμοί δράσης

Το Albit λειτουργεί ως ένας ισορροπημένος προστατευτικός και διεγερτικός παράγοντας πολλαπλών εργασιών που αγκαλιάζει όλους τους ζωτικούς τομείς της ζωής των φυτών.

Το δραστικό συστατικό του Albit είναι ένα μικροβιακό βιοπολυμερές το:
πολυ-β-υδροξυβουτυρικό (PHB)

Το πολυ-β-υδροξυβουτυρικό οξύ (PHB) παράγεται από τα κύτταρα του βακτηρίου Bacillus megaterium (του οποίου η περιεκτικότητα σε PHB φτάνει το 77% της ξηρής βιομάζας του) και του βακτηρίου Pseudomonas aureofaciens (που λειτουργεί σαν ενισχυτικό της σύνθεσης PHB από το Bacillus megaterium)

Ένα σύνολο ανόργανων ενώσεων (θειικό μαγνήσιο, φωσφορικό κάλιο, νιτρικό κάλιο, ουρία) ενισχύει την επίδραση του PHB, δρώντας σαν συντηρητικό.

Μηχανισμός Δράσης

Το ενεργό συστατικό του Albit (PHB) δρα στην επιφάνεια των φυτικών οργάνων (στο σύστημα οξειδάσης NADPH)

Σχηματίζει σουπεροξείδιο και άλλα δραστικά είδη οξυγόνου (ROS)

Ενεργοποιείται η έκφραση αντιοξειδωτικών ενζύμων που εκτός από την άμεση βιοκτόνο δράση τους, επάγουν και τη σύνθεση σαλικυλικού οξέος

Τα αντιοξειδωτικά ένζυμα με τη σειρά τους υποκινούν τη αύξηση της περιεκτικότητας ασκορβικού οξέος και χλωροφύλλης (b) που δρούν σαν αντίδοτο στις καταπονήσεις των αβιοτικών παραγόντων

Η αυξημένη σύνθεση σαλικυλικού οξέος ανοσοποιεί τα φυτά στις ασθένειες και οι φυτικοί ιστοί αποκτούν αντίσταση σε ένα ευρύ φάσμα παθογόνων (Συστημική Επίκτητη Αντίσταση)

Παράλληλα το σαλικυλικό οξύ με την φυτοορμονική δράση του προκαλεί έκπτυξη νέων οφθαλμών, γενετικών οργάνων και επιτάχυνση της ανάπτυξης

Αυξάνεται η σύνθεση των φυτοαλεξινών (φυσικές ενώσεις που παρεμποδίζουν την ανάπτυξη παθογόνων)

Το PHB επηρεάζει τη δομή της εδαφικής μικροβιακής κοινότητας (αυξάνει την ωφέλιμη μικροχλωρίδα και καταστέλλονται τα παθογόνα)

Ενισχύεται η επάρκεαι των στοιχείων στο έδαφος. Οι αυτόχθονες μικροοργανισμοί (αζωτοβακτήρια, διαλυτοποιητές φωσφορικών κ.α) ευνοούνται και αυξάνεται η ποσότητα ελεύθερων ανόργανων στοιχείων

Αυξάνεται η αντοχή στη ξηρασία και σε άλλους στρεσογόνους παράγοντες. Η επιπλέον τροφοδοσία με θρεπτικά στοιχεία αντισταθμίζει το πρόσθετο ενεργειακό κόστος των φυτών στην ανοσοποίηση, στην επιταχυνόμενη ανάπτυξη και στην πρόκληση αντοχής στο στρες.

Συμπερασματικά

Το Albit λειτουργεί ως ισορροπημένο προστατευτικό και διεγερτικό μέσο πολλαπλών εργασιών που αγκαλιάζει όλους τους ζωτικούς τομείς της ζωής των φυτών.

x

Get A Quote