Δράση | Albit

Σχετικά με το Albit

Το δραστικό συστατικό του Albit είναι ένα φυσικό βιοπολυμερές πολυ-υδροξυβουτυρικό (PHB) που συντίθεται από τα ευεργετικά εδαφικά βακτήρια Bacillus megaterium και Pseudomonas aureofaciens . Στη φύση, αυτά τα βακτήρια αναπτύσσονται στη ριζόσφαιρα των φυτών και…

Σύνθεση του Albit plus

Το ενεργό συστατικό του Albit είναι ένα φυσικό βιοπολυμερές το πολυ-β-υδροξυβουτυρικό (PHB) που  συντίθεται από βακτήρια Bacillus megaterium  και Pseudomonas aureofaciens που ανήκουν στους ωφέλιμους…

Μηχανισμός Δράσης

Το δραστικό συστατικό του Albit είναι ένα μικροβιακό βιοπολυμερές πολυ-β-υδροξυβουτυρικό (PHB) το οποίο παράγεται από τα κύτταρα του βακτηρίου Bacillus megaterium (του…

Προφυλάξεις

Η εφαρμογή του Albit plus δεν απαιτεί ειδικές υγειονομικές προφυλάξεις ασφαλείας. Το Albit plus είναι ασφαλές στη χρήση ( μη εκρηκτικό , μη…

Αποθήκευση

Το Albit plus αποθηκεύεται σε δροσερό και σκιερό μέρος, μακριά από παιδιά. Σε θερμοκρασίες από -20οC μέχρι +25οC παραμένει σταθερό για…

Style Selector

Layout Style

Background Image