Δράση | Albit

Σχετικά με το Albit

Το δραστικό συστατικό του Albit είναι ένα φυσικό βιοπολυμερές πολυ-υδροξυβουτυρικό οξύ (PHB) που συντίθεται από τα ευεργετικά εδαφικά βακτήρια Bacillus megaterium και Pseudomonas aureofaciens. Στη φύση, αυτά τα βακτήρια αναπτύσσονται στη ριζόσφαιρα των…

Σύνθεση του Albit plus

Το ενεργό συστατικό του Albit είναι ένα φυσικό βιοπολυμερές το πολυ-β-υδροξυβουτυρικό (PHB) που  συντίθεται από βακτήρια Bacillus megaterium  και Pseudomonas aureofaciens που ανήκουν στους ωφέλιμους…

Μηχανισμός Δράσης

Δραστικό συστατικό του Albit Το δραστικό συστατικό του Albit είναι ένα μικροβιακό βιοπολυμερές πολυ-β-υδροξυβουτυρικό οξύ (PHB) το οποίο παράγεται από τα…

Προφυλάξεις

Η εφαρμογή του Albit plus δεν απαιτεί ειδικές υγειονομικές προφυλάξεις ασφαλείας. Το Albit plus είναι ασφαλές στη χρήση ( μη εκρηκτικό , μη…

Αποθήκευση

Το Albit plus αποθηκεύεται σε δροσερό και σκιερό μέρος, μακριά από παιδιά. Σε θερμοκρασίες από -20οC μέχρι +25οC παραμένει σταθερό για…

Style Selector

Layout Style

Background Image