Προφυλάξεις

Η εφαρμογή του Albit plus δεν απαιτεί ειδικές υγειονομικές προφυλάξεις ασφαλείας.

Το Albit plus είναι ασφαλές στη χρήση ( μη εκρηκτικό , μη καύσιμο ) και διαθέτει ευχάριστη μυρωδιά από κωνοφόρο. 

Στο έδαφος και στους ιστούς των φυτών, το Albit plus αποικοδομείται γρήγορα σε μη τοξικές φυσικές ενώσεις.

 

Συστάσεις για την προστασία χρήσιμων ειδών χλωρίδας και πανίδας :

  • Πρακτικά δεν είναι επικίνδυνο για τις μέλισσες (4η κλάση).
  • Κλάση επικινδυνότητας: 4 (ουσία χαμηλής επικινδυνότητας) - Class 4 Hazardous Agent

  
   Προφυλάξεις για χειρισμό, μεταφορά και αποθήκευση:

  • Τηρήστε τις απαιτήσεις ασφαλείας  για παρασκευάσματα κινδύνου κλάσης 4.
  • Είναι απαραίτητη η χρήση ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού για το δέρμα, τα μάτια και τα αναπνευστικά όργανα.
  • Μην εισπνέετε και μην καταπίνετε το περιεχόμενου του σκευάσματος.

 

 

Αναλυτικότερα θα βρείτε στο : 

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Μηχανισμός Δράσης Αποθήκευση »

Style Selector

Layout Style

Background Image