Αμπέλι

Εφαρμογή του Albit σε Αμπέλι

Το Albit έχει διεγερτική, αντιστρεσογόνο και ανοσοποιητική επίδραση στο αμπέλι

Βελτιώνει τις οργανοληπτικές ιδιότητες και αναδεικνύει τα ποικιλιακά αρώματα

Η χρήση του Albit σε πειράματα διαφορετικών ποικιλιών σταφυλιών έδειξε ότι επηρέασε τη σύνθεση φαινολικών ενώσεων και αρωματικών ουσιών

Το ίχνος φυτοφαρμάκων στην παραγωγή μειώνεται.

Κατά την αποθήκευση αναστέλλει τη διάσπαση των σακχάρων και των οργανικών οξέων, οι απώλειες γεύσης και αρωμάτων μειώνονται, όπως και η μείωση του βάρους των ραγών.​

Χαρακτηριστικά

Διεγερτικό

Παρατηρείται διέγερση της ανάπτυξης των φυτών σε όλα τα όργανα των φυτών: στελέχη, φύλλα και σταφύλια

Προστατευτικό

Οι εφαρμογές με Albit παρέχουν ανοσοποίηση της αμπέλου έναντι μυκητολογικών προσβολών​

Αντιστρεσσογόνο

Αυξάνει την ανθεκτικότητα των φυτών στην ξηρασία και σε άλλες δυσμενείς κλιματικές συνθήκες.
Εξουδετερώνει το στρες των χημικών φυτοφαρμάκων.

Βελτιωτικό της ποιότητας

Έχει θετική επίδραση σε αρκετές παραμέτρους της ποιότητας και της παραγωγής

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τα Χαρακτηριστικά του Albit: εδώ

Το Albit δεν είναι τοξικό για τους παθογόνους οργανισμούς, αλλά μπορεί να αυξήσει την ανοσία των φυτών, τη φυσική ικανότητα τους να αντιστέκονται σε ασθένειες (Συστημική Επίκτητη Ανθεκτικότητα)

Πολυετή πειράματα οινοποιήσιμων ποικιλιών έδειξαν ότι:

​Aυξάνει την απόδοση

 • Το βάρος των 100 ραγών
 • Το βάρος του τσαμπιού

Βελτιώνει την εμφάνιση

 • Τη γεύση και τα αρώματα
 • Τον ομοιόμορφο χρωματισμό
 • Τη κοινή οργανοληπτική αξιολόγηση
 • Τη συγκέντρωση των σακχάρων
 • Τις συνολικές φλαβονόλες
 • Το συνολικό ποσοστό ανθοκυανών
 • Το συνολικό ποσοστό στυλβενίων

Στην επεξεργασία (παραγωγή κρασιού)

 • Αυξάνει τη περιεκτικότητα σε χρωστικές ανθοκυανίνης
 • Αύξηση στις φλαβονόλες
 • Αύξηση στα στιλβένια

Στην αποθήκευση σταφυλιών μειώνει

 • Την απώλεια βάρους
 • Την αλλοίωση γεύσης και αρωμάτων
 • Την απώλεια συγκέντρωσης σακχάρων
 • Την ποσότητα ολικών οξέων

Σημαντική είναι και η μείωση της υπολειμματικότητας των χημικών σκευασμάτων, κυρίως λόγω της μείωσης του αριθμού των εφαρμογών τους ​ ​

Εφαρμογές:

Το Albit μπορεί να εφαρμοστεί από το ξεκίνημα της νέας βλάστησης μέχρι το στάδιο του γυαλίσματος του καρπού (στάδιο BBCH 81) στα ενήλικα αμπέλια.

Νεαρά δένδρα μέχρι 3 χρόνων

Εφαρμογή με Albit σε νέους αμπελώνες  επιταχύνει την ανάπτυξη τους, με αποτέλεσμα να μπαίνουν στη παραγωγή νωρίτερα.

Στα νεαρά δένδρα εφαρμόζεται σε ψεκασμούς φυλλώματος κάθε 20-40 μέρες και σε δοσολογία 20-25 ml/100 lit διαλύματος (μπορεί να συνδυαστεί με φυτοπροστατευτικά προϊόντα)

Ενήλικα δένδρα

Προτείνονται 3-4 εφαρμογές με Albit στα στάδια

   1. πριν από την ανθοφορία (BBCH 60)
   2. μετά την ανθοφορία (BBCH 69)
   3. στη στάδιο του κλεισίματος των μούρων (BBCH 79)
   4. στο γυάλισμα (BBCH 81) 

Συνήθως γίνονται οι τρεις πρώτοι ψεκασμοί ανά καλλιεργητική περίοδο.
Ωστόσο, ο αριθμός των ψεκασμών μπορεί να αυξηθεί σε πέντε εάν είναι απαραίτητο.
Η συχνότητα των θεραπειών καθορίζεται από το χρόνο της προστατευτικής δράσης του Albit κατά των ασθενειών αμπελιού, που είναι περίπου 15 ημέρες.

Οι πρώιμες εφαρμογές είναι οι πιο αποτελεσματικές. ​

Οι εφαρμογές του Albit μπορεί να ενσωματωθούν στο τυπικό σύστημα προστασίας των αμπέλων που χρησιμοποιείται από τους γεωπόνους.

Όσο πιο νωρίς γίνονται οι εφαρμογές τόσο πιο αποτελεσματικές είναι

Αριστερά ο μάρτυρας, δεξιά εφαρμογή με Albit (με ομοιόμορφο χρωματισμό).

Συμπερασματικά το Albit:

 

Έχει ισχυρή δράση αντι-στρές και διεγείρει την ανάπτυξη, επιτρέποντας αξιόλογη παραγωγή ακόμη και σε εξαιρετικά ξηροθερμικές συνθήκες

Έχει θετική επίδραση σε συνδυασμό με φυτοπροστατευτικά προϊόντα ακόμη και με μειωμένες δοσολογίες αυτών.

Παρουσιάζει εμφανή αποτελέσματα τόσο σε οινοποιήσιμες ποικιλίες όσο και σε επιτραπέζιες, καθώς επίσης σε αρδευόμενες και ξηρικές καλλιέργειες.

Έδειξε ότι αυξάνει την απόδοση έναντι του μάρτυρα στα ποτιστικά κατά μέσο όρο 10,9% και στα ξηρικά κατά 26,5-63,8%. Η βαθμονόμηση και το βάρος των 100 μούρων σταφυλιών αυξήθηκαν σημαντικά (κατά 9,9-101,1% σε σχέση με το μάρτυρα), και  το βάρος της μάζας κατά 7,0-86,6%.

Οι εφαρμογές με Albit έχουν θετική επίδραση σε διάφορες παραμέτρους της  ποιότητας και της παραγωγής:

Η συγκέντρωση των σακχάρων στη ποικιλία  Cabernet Sauvignon κατά τη συγκομιδή ξεπέρασε κατά 13,5% το μάρτυρα , η οξύτητα ήταν μικρότερη από τον μάρτυρα κατά 6,7%. Στις επιτραπέζιες ποικιλίες σταφυλιών (Μολδαβία, Asma) οι παράμετροι αυτοί παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητοι, όμως, με βάση τα αποτελέσματα της οργανοληπτικής αξιολόγησης των ραγών, ο βαθμός εξωτερικής εμφάνισης αυξήθηκε κατά 18,7-46,1% σε σχέση με τον μάρτυρα, ενώ η γεύση και το άρωμα κατά 9,5-16,2%. Διαπιστώνεται επίσης ομοιόμορφος χρωματισμός των ραγών.

Σε όλες τις ποικιλίες με την εφαρμογή του Albit παρατηρείται μείωση της υπολειματικότητας  φυτοφαρμάκων (έναντι του μάρτυρα).

Η χρήση του Albit επηρεάζει θετικά την σύνθεση των φαινολικών ενώσεων και των αρωματικών ουσιών. Κατά μέσο όρο, όλες οι ποικιλίες οδηγήθηκαν σε αύξηση της περιεκτικότητας της χρωστικών:  ανθοκυανίνης στα μούρα κατά 24,4%, φλαβονοειδών  κατά 5,9%, στιλβενίων  κατά 32,8%.

Η συντήρηση των σταφυλιών αυξάνεται μετασυλλεκτικά κατά 31,7-100%, με αποτέλεσμα η μείωση απώλειας βάρους (λόγω φυσικής ωρίμανσης) να φτάνει το 28,1-52,8% σε σχέση με το μάρτυρα και να διατηρείται η γεύση και το άρωμα.

x

Get A Quote