Αμπέλι

Εφαρμογή του Albit σε Αμπέλι

Πεδίο δράσης

Πειράματα με Albit στο αμπέλι επί σειρά ετών, έδειξαν :

διεγερτική και προστατευτική δράση

αποκατάσταση μετά από παγετούς

την μετατόπιση των ορίων των κρίσιμων αρνητικών θερμοκρασιών όλων των ποικιλιών σε χαμηλότερες τιμές (περίπου κατά 2 ° C)

η έγκαιρη εφαρμογή του Albit μετά από χαλάζι μείωσε το ποσοστό της ζημιάς σημαντικά

αύξηση της αντοχής σε μυκητολογικές ασθένειες όπως το ωίδιο ,το περονόσπορο και τη φόμοψη .

αύξηση της απόδοσης ( κατά μέσο όρο 23,1%)

Εφαρμογές:

Το Albit μπορεί να εφαρμοστεί από το ξεκίνημα της νέας βλάστησης μέχρι το στάδιο του γυαλίσματος του καρπού (στάδιο BBCH 81) στα ενήλικα πρέμνα.

Νεαρά δένδρα μέχρι 3 χρόνων

Εφαρμογή με Albit σε νέους αμπελώνες  επιταχύνει την ανάπτυξη των πρέμνων, με αποτέλεσμα να μπαίνουν στη παραγωγή νωρίτερα.

Το Albit εφαρμόζεται σε ψεκασμούς φυλλώματος κάθε 20-40 μέρες 

Συνιστώμενη δοσολογία εφαρμογής του Albit: 100 ml / εκτάριο

Σε μικρές εκμεταλλεύσεις, οι επεμβάσεις εκτελούνται με διάλυμα 1-2 ml Albit / 10 L νερού

Ενήλικα πρέμνα

Προτείνονται 3-4 εφαρμογές με Albit στα στάδια

     1. πριν από την ανθοφορία (BBCH 60)
     2. μετά την ανθοφορία (BBCH 69)
     3. στη στάδιο του κλεισίματος των μούρων (BBCH 79)
     4. στο γυάλισμα (BBCH 81) 

Συνήθως, 3 ψεκασμοί είναι αρκετοί, αλλά ο αριθμός των επεμβάσεων μπορεί να αυξηθεί έως και 5, εάν είναι απαραίτητο. Ο αριθμός των επεμβάσεων  καθορίζεται από τη διάρκεια της περιόδου φυτοπροστασίας του Albit (περίπου 15 ημέρες).

 Όσο πιο νωρίς γίνονται οι εφαρμογές τόσο πιο αποτελεσματικές είναι

Το Albit μπορεί να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με χημικά εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα στο πλαίσιο των προγραμματισμένων εφαρμογών κατά ασθενειών και παρασίτων.

.

 Οινοποιήσιμες ποικιλίες

Όλοι οι οινοπαραγωγοί γνωρίζουν ότι είναι δύσκολο να επιτύχεις  πλήρη γκάμα των αρωματικών ιδιοτήτων σε ποικιλίες που δεν είναι γηγενείς  και έρχονται από διαφορετικά μικροκλίματα.  

   Η χρήση του Albit:

 • αυξάνει το ποσοστό επιτυχίας των μοσχευμάτων,
 • βοηθά την λειτουργία του αμπελώνα
 • ενισχύει τον αμπελώνα,
 • παρέχει εξαιρετικής ποιότητας παραγωγή

  Όμως το μεγαλύτερο  πλεονέκτημα του Albit στις οινοποιήσιμες ποικιλίες, είναι ότι ενισχύει τα ποικιλιακά αρώματα.  

 Οι επεμβάσεις με Albit, αυξάνουν τη συνολική βαθμολογία  γεύσης και αρωμάτων ενώ οδηγούν σε ποιο ομοιόμορφο χρωματισμό των ραγών

Αριστερά ο μάρτυρας, δεξιά εφαρμογή με Albit (με ομοιόμορφο χρωματισμό).

Οι εφαρμογές του Albit μπορεί να γίνονται σε συνδυασμό με  τις προγραμματισμένες εφαρμογές φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

    Συμπερασματικά το Albit :

Έχει ισχυρή δράση αντι-στρές και διεγείρει την ανάπτυξη, επιτρέποντας αξιόλογη παραγωγή ακόμη και σε εξαιρετικά ξηροθερμικές συνθήκες

Έχει θετική επίδραση σε συνδυασμό με φυτοπροστατευτικά προϊόντα ακόμη και με μειωμένες δοσολογίες αυτών.

Παρουσιάζει εμφανή αποτελέσματα τόσο σε οινοποιήσιμες ποικιλίες όσο και σε επιτραπέζιες, καθώς επίσης σε αρδευόμενες και ξηρικές καλλιέργειες.

Έδειξε ότι αυξάνει την απόδοση έναντι του μάρτυρα στα ποτιστικά κατά μέσο όρο 10,9% και στα ξηρικά κατά 26,5-63,8%. Η βαθμονόμηση και το βάρος των 100 μούρων σταφυλιών αυξήθηκαν σημαντικά (κατά 9,9-101,1% σε σχέση με το μάρτυρα), και  το βάρος της μάζας κατά 7,0-86,6%.

Οι εφαρμογές με Albit έχουν θετική επίδραση σε διάφορες παραμέτρους της  ποιότητας και της παραγωγής, π.χ.: Η συγκέντρωση των σακχάρων στα  ποικιλία  Cabernet Sauvignon κατά τη συγκομιδή ξεπέρασε κατά 13,5% το μάρτυρα , η τιτλοποιημένη οξύτητα ήταν μικρότερη από τον μάρτυρα κατά 6,7%. Στις επιτραπέζιες ποικιλίες σταφυλιών ( Μολδαβία , Asma ) οι παράμετροι αυτές παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες, όμως, με βάση τα αποτελέσματα της οργανοληπτικής αξιολόγησης των ραγών, ο βαθμός εξωτερικής εμφάνισης (κομψότητα και μούρα) αυξήθηκε κατά 18,7-46,1% σε σχέση με τον μάρτυρα, ενώ η γεύση και το άρωμα κατά 9,5-16,2%. Διαπιστώνεται επίσης ομοιόμορφος χρωματισμός των ραγών. 

Σε όλες τις ποικιλίες με την εφαρμογή του Albit παρατηρείται μείωση της υπολειματικότητας  φυτοφαρμάκων (έναντι του μάρτυρα).

Η χρήση του Albit επηρεάζει θετικά την σύνθεση των φαινολικών ενώσεων και των αρωματικών ουσιών. Κατά μέσο όρο, όλες οι ποικιλίες οδηγήθηκαν σε αύξηση της περιεκτικότητας της χρωστικών:  ανθοκυανίνης στα μούρα κατά 24,4%, φλαβονοειδών  κατά 5,9%, στιλβενίων  κατά 32,8%. 

Η συντήρηση των σταφυλιών αυξάνεται μετασυλλεκτικά κατά 31,7-100%, με αποτέλεσμα η μείωση απώλειας βάρους (λόγω φυσικής ωρίμανσης) να φτάνει το 28,1-52,8% σε σχέση με το μάρτυρα και να διατηρείται η γεύση και το άρωμα. 

x

Get A Quote