Ανθόφυτα

Προτεινόμενες εφαρμογές του Albit σε θερμοκηπιακές και υπαίθριες καλλιέργειες ανθοκομικών φυτών

Το Albit στα ανθόφυτα

  • Λειτουργεί σαν ρυθμιστής ανάπτυξης
  • Αυξάνει την αντοχή των φυτών στις ασθένειες
  • Επιμηκύνει τη περίοδο της ανθοφορίας
  • Μειώνει τις φυτοτοξικές επιδράσεις των φυτοφαρμάκων
  • Αυξάνει την παραγωγή των λουλουδιών
  • Βελτιώνει  το χρωματισμό  των λουλουδιών και των φύλλων 
  • Αυξάνει σημαντικά την διάρκεια και την ένταση της ανθοφορίας.
Εφαρμογές:

Στη καλλιέργεια των ανθοκομικών φυτών προτείνονται:

Επεξεργασία σπόρων

Η επεξεργασία των σπόρων γίνεται με εμβάπτιση τους σε διάλυμα Albit 2 ml / L για 3-10 ώρες.  Η χρησιμοποιούμενη ποσότητα διαλύματος είναι 1 λίτρο διαλύματος εργασίας ανά 1 κιλό σπόρων.

Η επεξεργασία των σπόρων:

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ: Αύξηση της Φυτρωτικότητας – Ριζογένεσης

Επεξεργασία μοσχευμάτων

Τα μοσχεύματα εμποτίζονται σε διάλυμα Albit (1 ml / L) για λίγα λεπτά μέχρι 5 ώρες, ανάλογα με το είδος του φυτού και των μοσχευμάτων (μαλακά, ημιξυλώδη ή ξυλώδη).

Επεξεργασία στο φυτώριο

Η δόση του Albit είναι 1-2 ml / 10 λιτ. διαλύματος

  • Για καλύτερη ανάπτυξη των φυτών
  • Πλουσιότερη ανθοφορία

Επεξεργασία φυταρίων πριν τη μεταφύτευση

Προτείνεται εμβάπτιση των φυταρίων ή εναλλακτικά ψεκασμός μέχρι απορροής.

Συνιστώμενη δόση: 0,5-1 ml Albit  στο 1 λίτρο διαλύματος.

Η εφαρμογή αυτή θα βοηθήσει ώστε:

Παράλληλα η εφαρμογή αυτή θα βοηθήσει θετικά και τη ωφέλιμη μικροχλωρίδα στη ριζόσφαιρα

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ: Μείωση μεταφυτευτικού στρες

Ψεκασμοί φυλλώματος καλλιέργειας

Οι ψεκασμοί των φύλλων αποτελούν τον σημαντικότερο τρόπο εφαρμογής του Albit στα ανθόφυτα.
Η πρώτη εφαρμογή γίνεται στο στάδιο των 3-5 πραγματικών φύλλων και ακολουθεί επανάληψη μετά από 15 ημέρες

Συνιστώμενη δόση: 1-2 ml / 10 λιτ. διαλύματος

Συνήθως 2 εφαρμογές είναι αρκετές, όμως μια επιπλέον εφαρμογή με το Albit στο πρώτο μισό της βλάστησης μπορεί να αυξήσει την συνολική αποτελεσματικότητά του.

Εφαρμογή στη ριζόσφαιρα

Προτείνεται μία εφαρμογή στην αρχή της  βλαστικής περιόδου.

Η προσθήκη Albit (25 ml / στρέμμα) ξεχωριστά ή σε συνδυασμό με διαλύματα λιπασμάτων που χρησιμοποιούνται στο πότισμα, έδωσε εξαιρετικά αποτελέσματα.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ: Εφαρμογή Albit στη ριζόσφαιρα

Το Albit μπορεί να συνδυαστεί με εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, μυκητοκτόνα και λιπάσματα στις προγραμματισμένες εφαρμογές. (αφού συμβουλευτείτε πρώτα το γεωπόνο σας)
x

Get A Quote