Αρωματικά – Βότανα

Προτεινόμενες εφαρμογές του Albit σε καλλιέργειες βοτάνων

Επίδραση του Albit στα Αρωματικά φυτά

 • Αυξάνει τη φυτρωτικότητα και τη βλαστική ενέργεια των σπόρων
 • Αυξάνει το ποσοστό επιτυχίας των μοσχευμάτων
 • Μειώνει το μεταφυτευτικό στρεσάρισμα των φυταρίων στο χωράφι
 • Αυξάνει το ριζικό σύστημα (κύριες και δευτερεύουσες ρίζες) με αποτέλεσμα μεγαλύτερη αντοχή στη ξηρασία και καλύτερη εκμετάλλευση των ανόργανων στοιχείων από το έδαφος
 • Επιφέρει αλλαγές στη μικροβιακή κοινότητα της ριζόσφαιρας με αύξηση των ωφέλιμων σε βάρος των φυτοπαθογόνων μικροοργανισμών
 • Υποκινεί την άμυνα των φυτών (την αντοχή τους να αντιστέκονται στις ασθένειες – συστημική επίκτητη ανθεκτικότητα)
 • Ισχυροποιεί τα φυτά στις αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες (ξηρασία, υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες)
 • Μειώνει τις πιθανές φυτοτοξικές επιδράσεις των φυτοφαρμάκων
 • Αυξάνει την ανθοφορία και τη καρπόδεση 
 • Επιταχύνει την αναγέννηση των φυτών μετά τα κοψίματα

Εφαρμογές

Στη καλλιέργεια των αρωματικων φυτών προτείνονται:

Επεξεργασία σπόρων

Η επεξεργασία των σπόρων γίνεται με εμβάπτιση τους σε διάλυμα Albit (2 ml / L) για 3-10 ώρες.  Η χρησιμοποιούμενη ποσότητα Albit είναι 2 ml (1 λίτρο διαλύματος εργασίας) ανά 1 κιλό σπόρων. 

Η επεξεργασία των σπόρων:

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ: Αύξηση της Φυτρωτικότητας – Ριζογένεσης

Επεξεργασία μοσχευμάτων

Τα μοσχεύματα εμποτίζονται σε διάλυμα Albit (1 ml / L) για λίγα λεπτά μέχρι 5 ώρες, ανάλογα με το είδος του φυτού και των μοσχευμάτων (μαλακά, ημιξυλώδη ή ξυλώδη).

Επεξεργασία στο φυτώριο

Η δόση του Albit είναι 10-20 ml / 100 λιτ. διαλύματος

 • Για καλύτερη ανάπτυξη των φυτών
 • Πλουσιότερη ριζοβολία

Επεξεργασία φυταρίων πριν τη μεταφύτευση

Προτείνεται εμβάπτιση των φυταρίων ή εναλλακτικά ψεκασμός μέχρι απορροής.

Συνιστώμενη δόση: 10-20 ml Albit  στο 100 λίτρα διαλύματος

Η εφαρμογή αυτή θα βοηθήσει ώστε:

Παράλληλα η εφαρμογή αυτή θα συμβάλει στην ανάπτυξη της ωφέλιμης μικροχλωρίδας στη ριζόσφαιρα

Ψεκασμοί φυλλώματος καλλιέργειας

Οι ψεκασμοί των φύλλων αποτελούν τον σημαντικότερο τρόπο εφαρμογής του Albit στα αρωματικά φυτά

Η πρώτη εφαρμογή γίνεται στο στάδιο των 3-5 πραγματικών φύλλων  και ακολουθεί επανάληψη μετά από 15 ημέρες.

Συνιστώμενη δόση: 1-2 ml / 10 L διαλύματος

Συνήθως 2 εφαρμογές είναι αρκετές, όμως μια επιπλέον εφαρμογή με το Albit στο πρώτο μισό της βλάστησης μπορεί να αυξήσει την συνολική αποτελεσματικότητά του.

Εφαρμογή στη ριζόσφαιρα

Προτείνεται μία εφαρμογή στην αρχή της  βλαστικής περιόδου.

Η προσθήκη Albit (25 ml / στρέμμα) ξεχωριστά ή σε συνδυασμό με διαλύματα λιπασμάτων που χρησιμοποιούνται στο πότισμα, έδωσε εξαιρετικά αποτελέσματα.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ: Εφαρμογή Albit στη ριζόσφαιρα

Στα φυτά όπου εφαρμόζεται το Albit ανακάπτουν εντυπωσιακά μετά την κοπή

x

Get A Quote