Αρωματικά – Βότανα

Προτεινόμενες εφαρμογές του Albit σε καλλιέργειες βοτάνων

Πεδία δράσης

Το Albit στις καλλιέργειες αρωματικών φυτών και βοτάνων:

Λειτουργεί σαν ρυθμιστής ανάπτυξης

Αυξάνει την αντοχή των φυτών στις ασθένειες

Επιμηκύνει τη περίοδο της ανθοφορίας

Μειώνει τις φυτοτοξικές επιδράσεις των φυτοφαρμάκων

Αυξάνει την παραγωγή των λουλουδιών

Βελτιώνει  το χρωματισμό  των λουλουδιών και των φύλλων 

Αυξάνει σημαντικά την διάρκεια και την ένταση της ανθοφορίας.

Εφαρμογές:

Στη καλλιέργεια των αρωματικων φυτών προτείνονται:

Επεξεργασία σπόρων

Η επεξεργασία των σπόρων γίνεται με εμβάπτιση τους σε διάλυμα Albit (2 ml / L) για 3-10 ώρες.  Η χρησιμοποιούμενη ποσότητα Albit είναι 2 ml (1 λίτρο διαλύματος εργασίας) ανά 1 κιλό σπόρων. 

Η επεξεργασία των σπόρων:

Επεξεργασία μοσχευμάτων

 Τα μοσχεύματα εμποτίζονται σε διάλυμα Albit (1 ml / L) για λίγα λεπτά μέχρι 5 ώρες, ανάλογα με το είδος του φυτού και των μοσχευμάτων (μαλακά, ημιξυλώδη ή ξυλώδη).

Επεξεργασία στο φυτώριο

Η δόση του Albit είναι 10-20 ml / 100 λιτ. διαλύματος 

Για καλύτερη ανάπτυξη των φυτών

Πλουσιότερη ανθοφορία

 

Επεξεργασία φυταρίων πριν τη μεταφύτευση
Προτείνεται εμβάπτιση των φυταρίων ή εναλλακτικά ψεκασμός μέχρι απορροής.

Συνιστώμενη δόση : 10-20 ml Albit  στο 100 λίτρα διαλύματος .

Η εφαρμογή αυτή θα βοηθήσει ώστε:

 

Παράλληλα η εφαρμογή αυτή θα συμβάλει στην ανάπτυξη της ωφέλιμης μικροχλωρίδας στη ριζόσφαιρα
Ψεκασμοί φυλλώματος καλλιέργειας
Οι ψεκασμοί των φύλλων αποτελούν τον σημαντικότερο τρόπο εφαρμογής του Albit στα αρωματικά φυτά

Η πρώτη εφαρμογή γίνεται στο στάδιο των 3-5 πραγματικών φύλλων  και ακολουθεί επανάληψη μετά από 15 ημέρες.
 
Η δόση του Albit είναι:
5 ml / στρέμμα
ή  1-2 ml / 10 λιτ. διαλύματος

Συνήθως 2 εφαρμογές είναι αρκετές, όμως μια επιπλέον εφαρμογή με το Albit στο πρώτο μισό της βλάστησης μπορεί να αυξήσει την συνολική αποτελεσματικότητά του
Εφαρμογή στη ριζόσφαιρα
Προτείνεται μία εφαρμογή στην αρχή της  βλαστικής περιόδου.
Η προσθήκη Albit (25-50 ml / στρέμμα) ξεχωριστά ή σε συνδυασμό με διαλύματα λιπασμάτων που χρησιμοποιούνται στο πότισμα , έδωσε εξαιρετικά  αποτελέσματα
 

Στα φυτά όπου εφαρμόζεται το Albit ανακάπτουν εντυπωσιακά μετά την κοπή

x

Get A Quote