Αβοκάντο

Αβοκάντο - Εφαρμογές Albit στην καλλιέργεια του αβοκάντο

Εφαρμογές στη καλλιέργεια του Αβοκάντο

Η εφαρμογή Albit στην καλλιέργεια του Αβοκάντο θα δώσει πολύπλευρα αποτελέσματα.

Πεδίο δράσης

Εκτός από την αύξηση της απόδοσης, οι εφαρμογές με Albit:

  • επιταχύνουν τη ριζοβολία των μοσχευμάτων
  • αυξάνουν την επιτυχία της ριζοβολίας
  • αυξάνουν την αντοχή στην  ξηρασία
  • επιταχύνουν τα φαινολογικά στάδια του φυτού
  • μειώνουν την περιεκτικότητα σε νιτρικά 
  • αυξάνουν το βάρος του καρπού
  • βοηθούν το φυτό να συνεχίσει την ανάπτυξη μετά τη συγκομιδή
  • βελτιώνουν την ομοιομορφία των καρπών
Εφαρμογές:

Στη καλλιέργεια του  Αβοκάντο ακολουθούνται οι εξής εφαρμογές:

Επεξεργασία δενδρυλλίων πριν την μεταφύτευση στον αγρό.

Προτείνεται εμβάπτιση των μοσχευμάτων σε διάλυμα Albit

Συνιστώμενη δόση : 0,5-1 ml Albit  στο 1 λίτρο διαλύματος .

Η εφαρμογή αυτή θα βοηθήσει ώστε: 

Παράλληλα η εφαρμογή αυτή θα βοηθήσει θετικά και τη ωφέλιμη μικροχλωρίδα στη ριζόσφαιρα

albit σε νέα καλλιέργεια αβοκάντο
Ανάπτυξη νεαρού δενδρυλλίου αβοκάντο στην Ισπανία.

Επεξεργασία μοσχευμάτων

Προτείνεται εμβάπτιση των μοσχευμάτων σε διάλυμα Albit 

Συνιστώμενη δόση : 0,5-1 ml Albit  στο 1 λίτρο διαλύματος .

Η εφαρμογή αυτή θα βοηθήσει ώστε: 

Ψεκασμοί φυλλώματος καλλιέργειας

Προτείνεται ψεκασμός των φυτών 
10 ml -20 ml /100 L διαλύματος. 
 

Εφαρμογή στη ριζόσφαιρα

Συνήθως προτείνεται μία εφαρμογή στην αρχή της  βλαστικής περιόδου.
Συνιστώμενη δόση : 1-2 ml Albit plus στα 10 λίτρα διαλύματος .
x

Get A Quote