Χλοοτάπητες

Προτεινόμενες εφαρμογές του Albit σε χλοοτάπητες

Εφαρμογές σε χλοοτάπητες

Πεδία δράσης

Μετά από δοκιμές σε: Festuca rubra, Poa pratensis, Agrostis vulgaris, Lolium multiflorum, διαπιστώθηκε ότι ο ψεκασμός του χλοοτάπητα με το Albit παρέχει:

  • αύξηση της ανάκαμψης μετά το χειμώνα κατά 6,3 – 56,3%
  • αύξηση της αντοχής στη χειμερινή θανάτωση
  • αύξηση των διεργασιών ανάπτυξης κατά 33,6-68%
  • αύξηση της παραγωγής πράσινης βιομάζας κατά 7,6-17%
  • αύξηση της περιεκτικότητας σε χλωροφύλλη κατά 8,6-9,7%
  • γρήγορη αναγέννηση μετά από το κόψιμο
  • αύξηση του ύψους
  • και πιο ομαλή ανάπτυξη διαφορετικών ειδών γρασιδιού.

Γενικά το Albit θεωρείται ότι έχει πολύ σημαντικές αντιστρεσογόνες δράσεις στις βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις των καλλιεργειών.

Ψεκασμοί φυλλώματος καλλιέργειας

Η επέμβαση με Albit πρέπει να πραγματοποιείται με διάλυμα 1 ml / 10 L νερού ή 60 ml / ha.

Οι ψεκασμοί (1-2 ανά βλάστηση) πρέπει να ξεκινούν από την αρχή της αναγέννησης (άνοιξη) και επανάληψη σε διάστημα 7 ημερών.

Συνιστάται η χρήση του Albit να γίνεται σε κρίσιμες περιόδους (όπως μετά την αδρανοποίηση, την κοπή, την εφαρμογή λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, σε περίοδο ξηρασίας).

Ο ψεκασμός υπό κανονικές συνθήκες είναι ανεπιθύμητος, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική ανάπτυξη του γρασιδιού.

Το Albit μπορεί να συνδυάζεται με μυκητοκτόνα, εντομοκτόνα και ζιζανιοκτόνα στις προγραμματισμένες επεμβάσεις των παρασιτικτόνων.

Οι ψεκασμοί με Albit δεν καταπολεμούν τους παθογόνους μικροοργανισμούς. Όμως ανοσοποιούν ικανοποιητικά τα φυτά, αν έχει προηγηθεί αγωγή με Albit πριν από την εμφάνιση τυχόν ορατών ενδείξεων της νόσου.

x

Get A Quote