Κολοκυνθοειδή

Προτεινόμενες εφαρμογές του Albit σε καλλιέργειες κολοκυνθοειδών

Εφαρμογή στα Κολοκυνθοειδή

Αγγούρι - Πεπόνι - Καρπούζι - Κολοκύθι

Η εφαρμογή με Albit στα κολοκυνθοειδή

 • επιδρά στη φυτρωτικότητα και τη βλαστικότητα των σπόρων​
 • μειώνει το μεταφυτευτικό στρες​
 • αυξάνει τη βλάστηση και την ευρωστία​
 • ενισχύει την αντίσταση σε αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες​
 • αυξάνει την άμυνα στις ασθένειες​
 • βελτιώνει τη συνολική απόδοση​
 • μειώνει την περιεκτικότητα σε νιτρικά άλατα
 • βελτιώνει την ποιότητα και την εμπερευσιμότητα του προϊόντος
 • μειώνει τη φυτοτοξική επίδραση των φυτοφαρμάκων​​.

Εφαρμογές:

Στη καλλιέργεια των κολοκυνθοειδών ακολουθούνται οι γενικές συστάσεις που ισχύουν για τα κηπευτικά και συγκεκριμένα:

Επεξεργασία σπόρων

Οι σπόροι θα πρέπει να εμποτιστούν για σύντομο χρονικό διάστημα (μερικών ωρών) σε διάλυμα 3-5 ml / L για λίγες ώρες πριν την σπορά. 

Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει πότισμα αμέσως μετά την σπορά με  δοσολογία 1-2ml / 10 L

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ: Αύξηση της Φυτρωτικότητας – Ριζογένεσης

Επεξεργασία φυταρίων πριν τη μεταφύτευση

Προτείνεται εμβάπτιση των φυταρίων ή εναλλακτικά ψεκασμός μέχρι απορροής.

Συνιστώμενη δόση: 1-2 ml Albit στα 10 λίτρα διαλύματος.

Η εφαρμογή αυτή θα βοηθήσει ώστε:

Παράλληλα η εφαρμογή αυτή θα βοηθήσει θετικά και τη ωφέλιμη μικροχλωρίδα στη ριζόσφαιρα

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ: Μείωση μεταφυτευτικού στρες

Ψεκασμοί φυλλώματος καλλιέργειας

Προτείνεται ψεκασμός των φυτών 2 φορές στο πρώτο μέρος της βλαστικής περιόδου.

 • Η πρώτη εφαρμογή στο στάδιο των 3-5 φύλλων και η
 • επόμενη μετά από διάστημα 2 βδομάδων.

Συνιστώμενη δόση: 3-4 ml Albit στο στρέμμα (με 30 λίτρα ψεκαστικού διαλύματος/στρ.)
ή 10-20 ml Albit στα 100 λίτρα διαλύματος.

Οι ψεκασμοί φυλλώματος βοηθούν στην:

Όψιμες εφαρμογές με Albit plus δεν θα δώσουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα αν δεν έχουν προηγηθεί οι πρώτες δηλ. αυτές που συνιστώνται πριν την ανθοφορία.

Εφαρμογή στη ριζόσφαιρα

Συνήθως προτείνεται μία εφαρμογή στην αρχή της  βλαστικής περιόδου.
Συνιστώμενη δόση : 25-50 ml Albit στο στρέμμα

Η εφαρμογή αυτή θα βοηθήσει:

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ: Εφαρμογή Albit στη ριζόσφαιρα

x

Get A Quote