Κολοκυνθοειδή

Προτεινόμενες εφαρμογές του Albit σε καλλιέργειες κολοκυνθοειδών

Αγγούρι - Πεπόνι - Καρπούζι - Κολοκύθι

Επίδραση του Albit

Η εφαρμογή με Albit στα κολοκυνθοειδή:

  • αυξάνει τη φυτρωτικότητα των σπόρων
  • βελτιώνει τη βλάστηση
  • μειώνει το μεταφυτευτικό στρες
  • αυξάνει την ομοιομορφία και την εμπορευσιμότητα των καρπών
  • ανοσοποιεί τα φυτά στις ασθένειες
  • επηρεάζει θετικά την αντοχή τους σε αβιοτικούς  παράγοντες (πχ ξηρασία, παγετό, διακυμάνσεις της θερμοκρασίας κλπ)
  • βελτιώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των καρπών (μειώνει τα νιτρικά και την υπολειματικότητα των φαρμάκων και αυξάνει τη περιεκτικότητα των βιταμινών)
Εφαρμογές:

Στη καλλιέργεια των κολοκυνθοειδών ακολουθούνται οι γενικές συστάσεις που ισχύουν για τα κηπευτικά και συγκεκριμένα:

Επεξεργασία σπόρων

Οι σπόροι θα πρέπει να εμποτιστούν για σύντομο χρονικό διάστημα (μερικών ωρών) σε διάλυμα  3-5 ml / L για λίγες ώρες πριν την σπορά. 

Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει πότισμα αμέσως μετά την σπορά με  δοσολογία 1-2ml / 10 L

Επεξεργασία φυταρίων πριν τη μεταφύτευση

Προτείνεται εμβάπτιση των φυταρίων ή εναλλακτικά ψεκασμός μέχρι απορροής.

Συνιστώμενη δόση : 1-2 ml Albit  στα 10 λίτρα διαλύματος.

Η εφαρμογή αυτή θα βοηθήσει ώστε:

Παράλληλα η εφαρμογή αυτή θα βοηθήσει θετικά και τη ωφέλιμη μικροχλωρίδα στη ριζόσφαιρα

Ψεκασμοί φυλλώματος καλλιέργειας

Προτείνεται ψεκασμός των φυτών 2 φορές  στο πρώτο μέρος της βλαστικής περιόδου:

  •  πρώτη εφαρμογή στο στάδιο των 3-5 φύλλων και η
  • επόμενη μετά από διάστημα 2 βδομάδων.

Συνιστώμενη δόση :

3-4 ml Albit στο στρέμμα (με 30 λίτρα ψεκαστικού διαλύματος/στρ.)

ή 10-20 ml Albit στα 100 λίτρα διαλύματος .

Οι ψεκασμοί φυλλώματος βοηθούν στην:

Όψιμες εφαρμογές με Albit plus δεν θα δώσουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα αν δεν έχουν προηγηθεί οι πρώτες δηλ. αυτές που συνιστώνται πριν την ανθοφορία.

Εφαρμογή στη ριζόσφαιρα

Συνήθως προτείνεται μία εφαρμογή στην αρχή της  βλαστικής περιόδου.
Συνιστώμενη δόση : 25-50 ml Albit στο στρέμμα
 
 Η εφαρμογή αυτή θα βοηθήσει:

x

Get A Quote