Φρούτο του δρακου

Προτεινόμενες εφαρμογές του Albit σε καλλιέργειες σταμναγκαθιού

Εφαρμογές στη καλλιέργεια Dragonfruit

Η εφαρμογή Albit σε όλα τα στάδια της καλλιέργειας Dragonfruit θα δώσει πολύπλευρα αποτελέσματα.

Πεδία δράσης

Εκτός από την αύξηση της απόδοσης, οι εφαρμογές με Albit:

  • επιταχύνουν τη ριζοβολία των μοσχευμάτων
  • αυξάνουν την επιτυχία της ριζοβολίας
  • αυξάνουν την αντοχή στην  ξηρασία
  • επιταχύνουν τα φαινολογικά στάδια του φυτού
  • αυξάνουν το βάρος του καρπού
  • βελτιώνουν την ομοιομορφία των καρπών

Εφαρμογές:

Στη καλλιέργεια του Dragon fruit (Φρούτο του Δράκου) ακολουθούνται οι εξής εφαρμογές:

καλλιεργεια φρουτο του δρακου

Επεξεργασία σπόρων

Οι σπόροι θα πρέπει να εμποτιστούν για σύντομο χρονικό διάστημα σε διάλυμα 2-3 ml / L

Επεξεργασία μοσχευμάτων

Προτείνεται εμβάπτιση των μοσχευμάτων σε διάλυμα Albit 

Συνιστώμενη δόση: 0,5-1 ml Albit  στο 1 λίτρο διαλύματος.

Η εφαρμογή αυτή θα βοηθήσει ώστε: 

Παράλληλα η εφαρμογή αυτή θα βοηθήσει θετικά και τη ωφέλιμη μικροχλωρίδα στη ριζόσφαιρα

Ψεκασμοί καλλιέργειας

Προτείνεται ψεκασμός των φυτών 3-4 φορές  στο πρώτο μέρος της βλαστικής περιόδου.

Συνιστώμενη δόση: 10-20 ml /100 L διαλύματος.

Εφαρμογή στη ριζόσφαιρα

Συνήθως προτείνεται μία εφαρμογή στην αρχή της  βλαστικής περιόδου.

Συνιστώμενη δόση: 1-2 ml Albit στα 10 λίτρα διαλύματος.

x

Get A Quote