Φρούτο του δρακου

Προτεινόμενες εφαρμογές του Albit σε καλλιέργειες σταμναγκαθιού

Εφαρμογές στη καλλιέργεια Dragonfruit

Η εφαρμογή Albit σε όλα τα στάδια της καλλιέργειας Dragonfruit θα δώσει πολύπλευρα αποτελέσματα.

Πεδία δράσης

Εκτός από την αύξηση της απόδοσης, οι εφαρμογές με Albit:

επιταχύνουν τη ριζοβολία των μοσχευμάτων

αυξάνουν την επιτυχία της ριζοβολίας

αυξάνουν την αντοχή στην  ξηρασία

επιταχύνουν τα φαινολογικά στάδια του φυτού

μειώνουν την περιεκτικότητα σε νιτρικά 

αυξάνουν το βάρος του καρπού

Βοηθούν το φυτό να συνεχίσει την ανάπτυξη μετά τη συγκομιδή

βελτιώνουν την ομοιομορφία των καρπών.

Εφαρμογές:

Στη καλλιέργεια του  (Φρούτο του Δράκου) Dragon fruit ακολουθούνται οι εξής εφαρμογές:

καλλιεργεια φρουτο του δρακου
Επεξεργασία σπόρων

Οι σπόροι θα πρέπει να εμποτιστούν για σύντομο χρονικό διάστημα σε διάλυμα 2-3 ml / L. 

Επεξεργασία μοσχευμάτων

Προτείνεται εμβάπτιση των μοσχευμάτων σε διάλυμα Albit 

Συνιστώμενη δόση : 0,5-1 ml Albit  στο 1 λίτρο διαλύματος .

Η εφαρμογή αυτή θα βοηθήσει ώστε: 

Παράλληλα η εφαρμογή αυτή θα βοηθήσει θετικά και τη ωφέλιμη μικροχλωρίδα στη ριζόσφαιρα

Ψεκασμοί φυλλώματος καλλιέργειας
Προτείνεται ψεκασμός των φυτών 3-4 φορές  στο πρώτο μέρος της βλαστικής περιόδου 
Συνιστώμενη δόση:
10ml /100 L διαλύματος. 
 
Εφαρμογή στη ριζόσφαιρα
Συνήθως προτείνεται μία εφαρμογή στην αρχή της  βλαστικής περιόδου.
Συνιστώμενη δόση : 1-2 ml Albit plus στα 10 λίτρα διαλύματος .
 
x

Get A Quote