Ελιά

Εφαρμογή του Albit στην ελιά

Το Albit είναι ένα καινοτόμο προϊόν σχεδιασμένο για την προστασία των καλλιεργειών από καταπονήσεις.

 • Διεγείρει την ανάπτυξη και οδηγεί στη δημιουργία νέας βλάστησης και αυξημένης ανθοφορίας και καρπόδεσης
 • Ανακουφίζει από το στρες των χημικών φυτοφαρμάκων
 • Διεγείρει τη σύνθεση της χλωροφύλλης και των αντιοξειδωτικών.
  Αυξάνεται η ένταση της φωτοσύνθεσης που μαζί με την αυξημένη σύνθεση των αντιοξειδωτικών στα κύτταρα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αύξηση της ανοχής στην ξηρασία και σε άλλες αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες
 • Βελτιώνει την ποιότητα και την ποσότητα (καρποί σε τυπικό μέγεθος και περιεκτικότητα σε λάδι)
 • Ενισχύει τη φυσική ανοσία των δένδρων. Αν και το Albit δεν είναι τοξικό για τους παθογόνους οργανισμούς, αυξάνει τη φυσική ικανότητα τους να αντιστέκονται σε ασθένειες. Προκαλεί τη σύνθεση σαλικυλικού οξέος. Ευνοεί τη αύξηση των φυτοαλεξινών

Εφαρμόζεται από τα πρώτα στάδια της βλαστικής περιόδου για βέλτιστη αξιοποίησή του.

Αποτελέσματα Εφαρμογών

Στην απόδοση

Ενισχυεί την ανθοφορία και την
καρπόδεση και βελτιώνει την παραγωγή

Στην άμυνα των φυτών

Υποκινεί τη φυσική ανοσία και την αντοχή στο στρες των φυτών, αυξάνοντας έτσι την απόδοση

Αντιστρεσογόνος δράση

Εξουδετερώνει το πιθανό στρες των χημικών φυτοφαρμάκων

Στην ανάπτυξη

Διεγείρει την ανάπτυξη της ετήσιας βλάστησης (αποτελεσματικό σε νέους ελαιώνες)

Στις αντίξοες συνθήκες

Αυξάνει την αντοχή στην ξηρασία, σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες.

Στην ευρωστία

Αυξάνει τη φωτοσυνθετική δραστηριότητα και τη καλή υγεία των δένδρων

Εφαρμογές:

Το Albit μπορεί να εφαρμοστεί από το ξεκίνημα της νέας βλάστησης μέχρι το στάδιο της ελαιογένεσης

Οι εφαρμογές με Albit αυξάνουν την ικανότητα των δένδρων να αντιστέκονται σε υψηλή θερμοκρασία σε συνθήκες ξηρασίας.

Νεαρά δένδρα μέχρι 3 χρόνων

Εφαρμογή με Albit σε νέους ελαιώνες επιταχύνει την ανάπτυξη των δέντρων, με αποτέλεσμα να μπαίνει στη παραγωγή νωρίτερα

Στα νεαρά δένδρα εφαρμόζεται σε ψεκασμούς φυλλώματος κάθε 20-40 μέρες και σε δοσολογία 20-25 ml/100 lit διαλύματος (μπορεί να συνδυαστεί με φυτοπροστατευτικά προϊόντα)

Ενήλικα δένδρα

Προτείνονται 3-5 εφαρμογές με Albit στα στάδια:

 • Εμφάνιση της νέας βλάστησης (BBCH 31-35)
 • Πέταλα κλειστά – αρχή της ανθοφορίας (BBCH 57-60)
 • Τέλος ανθοφορίας (BBCH 70-72)
 • Καρποί περίπου στο μισό του τελικού μεγέθους (BBCH 75)

Ο αριθμός των επεμβάσεων μπορεί να αυξηθεί αν είναι απαραίτητο (κυρίως όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την εμφάνιση ασθενειών ή ξηρασίας).

Συνιστώμενη δοσολογία εφαρμογής του Albit: 10-20 ml Albit / 100 L νερού, και εφαρμόζονται 2-5 λίτρα ψεκαστικού διαλύματος ανά δέντρο

Εφαρμόζεται τόσο σε αρδευόμενους όσο και σε ξηρικούς ελαιώνες. Τα αποτελέσματα των εφαρμογών του Albit είναι περισσότερο εντυπωσιακά σε πιο ξηροθερμικές συνθήκες.

Οι εφαρμογές του Albit μπορούν να γίνονται σε συνδυασμό με  τις προγραμματισμένες εφαρμογές φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Σε συνθήκες ξηρασίας τα δένδρα με τη βοήθεια του Albit εκμεταλλεύονται καλύτερα το νερό (3 φορές περισσότερο από το μάρτυρα)

x

Get A Quote