Φράουλα

Προτεινόμενες εφαρμογές του Albit σε θερμοκηπιακές και υπαίθριες καλλιέργειες φράουλας

Εφαρμογές στη φράουλα

Η εφαρμογή του Albit στην φράουλα είναι πολύ αποτελεσματική και σύμφωνα με τα πειραματικά μπορεί να δώσει μεγάλη αύξηση της απόδοσης.

Πεδία δράσης

  • αύξηση της περιεκτικότητας σε βιταμίνες
  • μείωση της περιεκτικότητας σε νιτρικά άλατα
  • μείωση του στρες  που προκαλείται από τη χρήση μυκητοκτόνων και ζιζανιοκτόνων, τη θερμική καταπόνηση, την έλλειψη  του νερού και τις μηχανικές βλάβες
  • αύξηση την αντοχή στην ξηρασία και τις χαμηλές θερμοκρασίες. 
  • ανοσοποίηση των φυτών από τις κοινές ασθένειες 
  • αύξηση της αποτελεσματικότητας των μυκητοκτόνων

Εφαρμογές:

Στη καλλιέργεια του φράουλας προτείνονται οι παρακάτω εφαρμογές του Albit:

Επεξεργασία των μοσχευμάτων

Τα μοσχεύματα θα πρέπει να εμβαπτιστούν σε διάλυμα 0,5 – 1 ml Albit/ L

Το διάλυμα μπορεί να περιέχει σκέτο Albit ή συνδυασμό με κατάλληλα μυκητοκτόνα.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ: Μείωση μεταφυτευτικού στρες

Ψεκασμοί φυλλώματος καλλιέργειας

Προτείνονται 3 ψεκασμοί των φυτών στο πρώτο μέρος της βλαστικής περιόδου.

Πρώτη εφαρμογή στο στάδιο των 4-6 φύλλων και οι επόμενες ανά διαστήματα 10-15 ημερών.

Συνιστώμενη δόση:  10-20 ml Albit στα 100 λίτρα διαλύματος

Οι εφαρμογές με Albit αυξάνουν την αντίσταση των φυτών στη γκρίζα μούχλα (Botrytis), στο βακτήριο Xanthomonas fragariae και στη προσβολή των φύλλων από Marssonina fragariae

Το Albit μπορεί να προστεθεί σε διαλύματα μυκητοκτόνων, εντομοκτόνων και λιπασμάτων που χρησιμοποιούνται στις προγραμματισμένες εφαρμογές.

x

Get A Quote