Εφαρμογές γενικές – Δοσολογίες

Γενικές εφαρμογές του Albit

Το Albit μπορεί να εφαρμοστεί στις καλλιέργειες με:

Εμβάπτιση των σπόρων, βολβών, κονδύλων κλπ

  • Εμβάπτιση των σπόρων, βολβών, κονδύλων κλπ

Η συνιστώμενη αναλογία Albit plus είναι 1-2 ml/λίτρο αν οι σπόροι παραμείνουν στο διάλυμα για αρκετές ώρες.

  • Ύγρανση των σπόρων

Για ύγρανση των σπόρων (π.χ. με μηχανές επεξεργασίας σπόρων) η ανάλογία Albit plus είναι 4-5 ml / λίτρο.

Το Albit δεν μπορεί να παραμείνει  στην επιφάνεια των επεξεργασμένων σπόρων για μεγάλο χρονικό διάστημα (είναι πιθανόν να αποσυντεθεί από τους μικροβιακούς πλυθησμούς των σπόρων), οπότε η προετοιμασία των σπόρων με Albit θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το πολύ 24 ώρες πριν από τη σπορά (φύτευση).

Ο συνδυασμός του Albit με χημικούς παράγοντες επεξεργασίας σπόρων (που σε αυτή την περίπτωση ενεργούν και σαν συντηρητικά) μπορεί να παρατείνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής των επεξεργασμένων σπόρων (μέχρι και αρκετούς μήνες).

Εμβάπτιση φυταρίων

Eμβάπτιση φυταρίων (κηπευτικών, ανθοκομικών, δέντρων και θάμνων)

Η εφαρμογή αυτή θα βοηθήσει ώστε:

  • να ελαχιστοποιηθεί το μεταφυτευτικό στρες των φυτών,
  • να αναπτύξουν γρήγορα πλούσιο και υγιές ριζικό σύστημα,
  • να αυξηθεί η αντοχή των φυτών σε βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες

Παράλληλα η εφαρμογή αυτή θα βοηθήσει θετικά και τη ωφέλιμη μικροχλωρίδα στη ριζόσφαιρα

Προτείνεται εμβάπτιση των φυταρίων ή εναλλακτικά ψεκασμός μέχρι απορροής.

Συνιστώμενη δόση: 0,5-1 ml Albit στο 1 λίτρο διαλύματος

Ψεκασμός φυλλώματος

Για τις περισσότερες καλλιέργειες προτείνεται ψεκασμός των φυτών 1-3 φορές στο πρώτο μέρος της βλαστικής περιόδου, με την πρώτη εφαρμογή στο στάδιο των 3-5 φύλλων και οι επόμενες ανά διαστήματα 2-3 βδομάδων.
 
Για τις φυλλώδεις καλλιέργειες 1-2 ψεκασμοί είναι αρκετοί, ενώ για τις πολυετείς προτείνονται 2-3.

Συνιστώμενη δόση : 1-2 ml Albit plus στα 10 λίτρα διαλύματος .
 
Οι εφαρμογές με Albit plus μπορούν να συνδυαστούν με τις προγραμματισμένες εφαρμογές  ζιζανιοκτόνων, εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων ή διαφυλλικών λιπασμάτων στο πρώτο μέρος της βλαστικής περιόδου. 
 
Όψιμες εφαρμογές με Albit plus δεν θα δώσουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα αν δεν έχουν προηγηθεί οι πρώτες δηλαδή αυτές που συνιστώνται πριν την ανθοφορία.
x

Get A Quote