Ηλίανθος

Προτεινόμενες εφαρμογές του Albit σε καλλιέργειες ηλίανθου

Εφαρμογές στη καλλιέργεια ηλίανθου

Πεδία δράσης

Το Albit:

αυξάνει τη βλάστηση

ενεργοποιεί την ανάπτυξη

αυξάνει την αντοχή στις δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες

αυξάνει την απόδοση

βελτιώνει την ποιότητα της παραγωγής

αυξάνει την αντοχή στις ασθένειες

Επίσης, το Albit επιταχύνει την άνθηση και την ωρίμανση των σπόρων κατά 6-7 ημέρες και αυξάνει (κατά μέσο όρο):

τη βλάστηση κατά 5-11,2%.

τη παραγωγή ελαίου κατά 22,5%.

τη διάμετρο της κεφαλής κατά 2,2-4,9 cm.

το βάρος 1000 σπόρων κατά 3-7,6.

Γενικά το Albit θεωρείται ότι έχει πολύ σημαντικές αντιστρεσογόνες δράσεις στις βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις των καλλιεργειών.

Εφαρμογές:

Στη καλλιέργεια ηλίανθου προτείνονται οι παρακάτω εφαρμογές του Albit :

Ηλιανθος

Η μέγιστη αποτελεσματικότητα της εφαρμογής Albit μπορεί να επιτευχθεί με συνδυασμό της επεξεργασίας των σπόρων και των φυλλωδών ψεκασμών 

Επεξεργασία των σπόρων

Συνιστώμενη δοσολογία εφαρμογής είναι 200 mL Albit / τόν. σπόρων (διαλύμα εργασίας 50 λίτρα / τόνο),

Η επεξεργασία των σπόρων έχει την υψηλότερη οικονομική σημασία. Παρέχει ισχυρή διέγερση στα πρώιμα στάδια ανάπτυξης, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την επιτάχυνση της ανάπτυξης των φυτών και την παροχή υψηλών αποδόσεων. Η επεξεργασία των σπόρων ανοσοποιείται επίσης τα φυτά στις ασθένειες. 

Συνιστάται να συνδυάζεται το Albit με χημικούς παράγοντες επεξεργασίας σπόρων. Η ενσωμάτωση του Albit σε μεθόδους επεξεργασίας σπόρων κατά παρασίτων του εδάφους (εντομοκτόνου) είναι επίσης αποτελεσματική. Τέλος, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί πολύπλοκη θεραπεία με Albit + εντομοκτόνο + μυκητοκτόνο + ανοσοενισχυτικό. Μια τέτοια θεραπεία παρέχει τόσο διέγερση όσο και άμυνα κατά εντόμων και ασθενειών.

Υψηλότερα ποσοστά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε υψηλές μολύνσεις των σπόρων και συνδυασμένα με χρήση με χημικά προστατευτικά

Οι  σπόροι του ηλίανθου μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία με πρότυπο εξοπλισμό (συσκευές επεξεργασίας PS-10A, PSS-5 κ.λπ.). Ο ρυθμός εφαρμογής στην περίπτωση αυτή είναι 50 λίτρα διαλύματος εργασίας Albit / τόνο σπόρων. Η σπορά πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 24 ωρών μετά τη επεξεργασία. 

Ωστόσο, η μέγιστη αποτελεσματικότητα μπορεί να επιτευχθεί με μια άλλη μέθοδο: οι σπόροι θα πρέπει να διανέμονται πάνω από ένα φιλμ πολυαιθυλενίου ή σε ένα ασφαλτοστρωμένο έδαφος (προηγουμένως βρεγμένο με νερό) και στη συνέχεια να υγραίνονται προσεκτικά με το διάλυμα εργασίας (με χειροκίνητη εφαρμογή). Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να χρησιμοποιείται ελαφρώς αυξημένη ποσότητα διαλύματος εργασίας (50 L / t). Αφήστε τους επεξεργασμένους σπόρους στο έδαφος σε μια σκιά, σε ένα στρώμα μικρότερο από 20 cm και κρατήστε 2-3 ημέρες πριν τη σπορά. Με αυτή τη μέθοδο το Albit διεισδύει στο κέλυφος και λειτουργεί με το πλήρες δυναμικό του.

Ψεκασμοί φυλλώματος καλλιέργειας

Ο πρώτος εφαρμόζεται στο στάδιο 4-7 πραγματικών φύλλων (BBCH 14-17) και ο δεύτερος στο στάδιο της ανθοφορίας (BBCH 50-65)

Συνιστώμενη δοσολογία εφαρμογής είναι 4 mL / στρέμμα (ποσοστό εφαρμογής διαλύματος εργασίας 30 λίτρα / στρέμμα). 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, μόνο ο πρώτος ψεκασμός φυλλώματος είναι αρκετός. Ωστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις ένας δεύτερος ψεκασμός κρίνεται απαραίτητος.

Οι διαφυλλικές εφαρμογές:

   1. επιταχύνουν την άνθηση και την ωρίμανση των σπόρων
   2. βοηθούν στο σχηματισμό πιο παραγωγικού κεφαλιού
   3. αυξάνουν το βάρος των σπόρων και την παραγωγή ελαίου
   4. ανοσοποιούν τα φυτά στις ασθένειες. 

Με τη θεραπεία με Albit, δεν παρατηρήθηκε αύξηση της περιεκτικότητας σε έλαιο. Ωστόσο, λόγω της αύξησης της απόδοσης του ηλίανθου, η παραγωγή ελαίου ανά στρέμμα αυξάνεται.

Ο πρώτος ψεκασμός φυλλώματος με Albit (στα στάδια των 4-7 πραγματικών φύλλων) θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μαζί με  ζιζανιοκτόνο.  Σε δοκιμές, η προσθήκη του Albit στο ζιζανιοκτόνο αύξησε την απόδοση κατά 10% λόγω της ανακούφισης του ζιζανιοκτόνου στρες. 

Οι φυλλώδης ψεκασμοί με χημικά μυκητοκτόνα μπορούν να συνδυαστούν με το Albit. Η δόση του μυκητοκτόνου σε αυτή την περίπτωση μπορεί να μειωθεί .

Ο δεύτερος ψεκασμός φυλλώματος παρέχει επίσης:

ανθεκτικότητα στα φυτά στις ασθένειες

διεγείρει ταυτόχρονη εμφάνιση των σπόρων στο κεφάλι,

αυξάνει το βάρος του σπόρου και έτσι την περιεκτικότητα σε έλαιο. 

Η δεύτερη εφαρμογή βελτιώνει μόνο την επίδραση της πρώτης και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα.

Σύμφωνα με πειραματικά δεδομένα η φυσιολογική ωριμότητα των σπόρων στις φυτείες που έχουν υποστεί επεξεργασία με Albit έρχεται μια εβδομάδα νωρίτερα από αυτή του μάρτυρα.

Οι ψεκασμοί με Albit δεν καταπολεμούν τους παθογόνους μικροοργανισμούς. Όμως ανοσοποιούν ικανοποιητικά τα φυτά, αν έχει προηγηθεί αγωγή με Albit πριν από την εμφάνιση τυχόν ορατών ενδείξεων της νόσου.

x

Get A Quote