Ηλίανθος

Προτεινόμενες εφαρμογές του Albit σε καλλιέργειες ηλίανθου

Εφαρμογές στη καλλιέργεια ηλίανθου

Αριστερά: Μάρτυρας // Δεξιά: Μετά από εφαρμογή Albit

Επίδραση του Albit

 • αυξάνει τη βλάστηση των σπόρων
 • επιταχύνει την ανάπτυξη
 • υποκινεί τη παραγωγή χλωροφύλλης και τη φωτοσυνθετική δραστηριότητα των φυτών
 • αυξάνει την αντοχή στις δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες
 • αυξάνει την φυσική ανοσία των φυτών -την ικανότητα τους να αντιστέκονται καλύτερα στις ασθένειες (συστημική επίκτητη ανθεκτικότητα) 
 • επιταχύνει την ολοκλήρωση των φαινολογικών σταδίων και η συγκομιδή πρωιμίζει
 • αυξάνει την απόδοση και βελτιώνει την ποιότητα της παραγωγής (τη παραγωγή ελαίου, τη διάμετρο της κεφαλής , το βάρος 1000 σπόρων) 
 • Γενικά το Albit θεωρείται ότι έχει πολύ σημαντικές αντιστρεσογόνες δράσεις στις βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις των καλλιεργειών
Εφαρμογές:

Στη καλλιέργεια ηλίανθου προτείνονται οι παρακάτω εφαρμογές του Albit:

Η μέγιστη αποτελεσματικότητα της εφαρμογής Albit μπορεί να επιτευχθεί με συνδυασμό της επεξεργασίας των σπόρων και των φυλλωδών ψεκασμών

Επεξεργασία των σπόρων

Συνιστώμενη δοσολογία εφαρμογής είναι 200 mL Albit / τόν. σπόρων (διαλύμα εργασίας 50 λίτρα / τόνο),

Η επεξεργασία των σπόρων έχει την υψηλότερη οικονομική σημασία. Παρέχει ισχυρή διέγερση στα πρώιμα στάδια ανάπτυξης, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την επιτάχυνση της ανάπτυξης των φυτών και την παροχή υψηλών αποδόσεων. Η επεξεργασία των σπόρων ανοσοποιείται επίσης τα φυτά στις ασθένειες. 

Συνιστάται να συνδυάζεται το Albit με χημικούς παράγοντες επεξεργασίας σπόρων. Η ενσωμάτωση του σε μεθόδους επεξεργασίας σπόρων κατά παρασίτων του εδάφους (εντομοκτόνου) είναι επίσης αποτελεσματική. Τέλος, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί πολύπλοκη εφαρμογή με Albit + εντομοκτόνο + μυκητοκτόνο + ανοσοενισχυτικό. Μια τέτοια θεραπεία παρέχει τόσο διέγερση όσο και άμυνα κατά εντόμων και ασθενειών.

Υψηλότερα ποσοστά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε υψηλές μολύνσεις των σπόρων και συνδυασμένα με χρήση με χημικά προστατευτικά

Οι  σπόροι του ηλίανθου μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία με πρότυπο εξοπλισμό (συσκευές επεξεργασίας PS-10A, PSS-5 κ.λπ.). Ο ρυθμός εφαρμογής στην περίπτωση αυτή είναι 50 λίτρα διαλύματος εργασίας Albit / τόνο σπόρων. Η σπορά πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 24 ωρών μετά τη επεξεργασία. 

Ωστόσο, η μέγιστη αποτελεσματικότητα μπορεί να επιτευχθεί με μια άλλη μέθοδο: οι σπόροι θα πρέπει να διανέμονται πάνω από ένα φιλμ πολυαιθυλενίου  και στη συνέχεια να υγραίνονται προσεκτικά με το διάλυμα εργασίας (με χειροκίνητη εφαρμογή). Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να χρησιμοποιείται ελαφρώς αυξημένη ποσότητα διαλύματος εργασίας (50 L / t). Αφήστε τους επεξεργασμένους σπόρους στο έδαφος σε μια σκιά, σε ένα στρώμα μικρότερο από 20 cm και κρατήστε 2-3 ημέρες πριν τη σπορά. Με αυτή τη μέθοδο το Albit διεισδύει στο κέλυφος και λειτουργεί με το πλήρες δυναμικό του.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ: Αύξηση της Φυτρωτικότητας – Ριζογένεσης

Ψεκασμοί φυλλώματος καλλιέργειας

Ο πρώτος εφαρμόζεται στο στάδιο (BBCH 14-17) των 4-7 πραγματικών φύλλων και ο δεύτερος στο στάδιο της ανθοφορίας (BBCH 50-65).

Συνιστώμενη δοσολογία εφαρμογής είναι 4 mL / στρέμμα (ποσοστό εφαρμογής διαλύματος εργασίας 30 λίτρα / στρέμμα). 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, μόνο ο πρώτος ψεκασμός φυλλώματος είναι αρκετός. Ωστόσο σε κάποιες περιπτώσεις (πχ ξηρασία) ένας δεύτερος ψεκασμός κρίνεται απαραίτητος.

Οι διαφυλλικές εφαρμογές:

 • επιταχύνουν την άνθηση και την ωρίμανση των σπόρων
 • βοηθούν στο σχηματισμό πιο παραγωγικής κεφαλής
 • αυξάνουν το βάρος των σπόρων και τη συνολική παραγωγή ελαίου
 • ανοσοποιούν τα φυτά στις ασθένειες

Με τη θεραπεία με Albit, δεν παρατηρήθηκε αύξηση της περιεκτικότητας σε έλαιο. Ωστόσο, λόγω της αύξησης της απόδοσης του ηλίανθου, η παραγωγή ελαίου ανά στρέμμα αυξάνεται.

Ο πρώτος ψεκασμός φυλλώματος με Albit (στα στάδια των 4-7 πραγματικών φύλλων) θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μαζί με  ζιζανιοκτόνο.  Σε δοκιμές, η προσθήκη του Albit στο ζιζανιοκτόνο αύξησε την απόδοση κατά 10% λόγω της ανακούφισης του ζιζανιοκτόνου στρες. 

Οι ψεκασμοί με χημικά μυκητοκτόνα μπορούν να συνδυαστούν με το Albit. Η δόση του μυκητοκτόνου σε αυτή την περίπτωση μπορεί να μειωθεί .

Ο δεύτερος ψεκασμός φυλλώματος παρέχει επίσης:

 • ανθεκτικότητα στα φυτά στις ασθένειες
 • διεγείρει ταυτόχρονη εμφάνιση των σπόρων στο κεφάλι,
 • αυξάνει το βάρος του σπόρου και έτσι την περιεκτικότητα σε έλαιο.

Η δεύτερη εφαρμογή βελτιώνει μόνο την επίδραση της πρώτης και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα.

Σύμφωνα με πειραματικά δεδομένα η φυσιολογική ωριμότητα των σπόρων στις φυτείες που έχουν υποστεί επεξεργασία με Albit έρχεται μια εβδομάδα νωρίτερα από αυτή του μάρτυρα.

Οι ψεκασμοί με Albit δεν καταπολεμούν τους παθογόνους μικροοργανισμούς.
Όμως ανοσοποιούν ικανοποιητικά τα φυτά, αν έχει προηγηθεί αγωγή με Albit πριν από την εμφάνιση τυχόν ορατών ενδείξεων της νόσου.

x

Get A Quote