Καλαμπόκι

Προτεινόμενες εφαρμογές του Albit σε Καλαμπόκι

Εφαρμογές στο Καλαμπόκι
Δράση του Albit

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πολλών πειραματικών , η χρήση του Albit στο καλαμπόκι αυξάνει :

  – την απόδοση  
  – τη βλάστηση 
  – της πυκνότητας παραγωγικών στελεχών 
  – το μήκος της ρίζας 
  – την αντοχή στη ξηρασία  
  – τη περιεκτικότητας σε γλουτένη
  – το βάρος  των κόκκων
  – του μήκους αυτιού 
  – τον αριθμό των σπόρων 

Εφαρμογές:

Στη καλλιέργεια καλαμποκιού προτείνονται οι παρακάτω εφαρμογές του Albit :

Επεξεργασία των σπόρων
Δοσολογία εφαρμογής: 100ml Albit / τόνο σπόρου.
 
Το διάλυμα μπορεί να περιέχει σκέτο Albit ή συνδυασμό με κατάλληλα μυκητοκτόνα
Όταν οι σπόροι του αραβοσίτου έχουν ήδη υποστεί επεξεργασία, η πρόσθετη επεξεργασία τους με Albit δεν συνιστάται
Ψεκασμοί φυλλώματος καλλιέργειας

Προτείνονται 2 ψεκασμοί των φυτών

 
Η  πρώτη εφαρμογή γίνεται όταν το φυτό έχει αναπτύξει 5-6 φύλλα δηλαδή στο στάδιο BBCH 13-16  και είναι η πιο αποτελεσματική. 
Συνήθως συνδυάζεται με την εφαρμογή των ζιζανιοκτόνων μετά την χειμερινή αδρανοποίηση των φυτών. 
 
Η  δεύτερη  εφαρμογή φυλλώματος κατά την εμφάνιση της ταξιανθίας και μέχρι πριν την άνθιση δηλαδή στο στάδιο BBCH 50-65 και αυξάνει την αποτελεσματικότητα του πρώτου ψεκασμού κατά 20-30%, αλλά θα πρέπει να ακολουθήσει της προηγούμενης εφαρμογής
 

Δοσολογία εφαρμογής: 4 ml Albit / στρέμμα

Οι ψεκασμοί φυλλώματος:

Η προσθήκη Albit στα ζιζανιοκτόνα αυξάνει την απόδοση του καλαμποκιού σε σύγκριση με τη εφαρμογή με καθαρά ζιζανιοκτόνα.

Ο δεύτερος ψεκασμός φυλλώματος (συνήθως συνδυασμένος με εντομοκτόνα) χρησιμοποιείται κυρίως για τη βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής. Το Albit αυξάνει την περιεκτικότητα σε γλουτένη. Πρέπει να σημειωθεί ότι και οι προηγούμενες εφαρμογές (επεξεργασία σπόρου και πρώτης ψεκασμού) επίσης αυξάνουν σημαντικά αυτό το χαρακτηριστικό. Επίσης, το Albit αυξάνει τον αριθμό των κόκκων και το βάρος των κόκκων.

Φαινολογικά Στάδια Καλαμποκιού - Κλίμακα BBCH

01. Έναρξη της απορρόφησης στοιχείων από τους σπόρους

03. Ολοκλήρωση αφομοίωσης σπόρων

05. Έκπτυξη ριζιδίου
06. Επιμήκυνση ριζιδίου, ορατά τριχίδια ρίζας και / ή πλευρικές ρίζες
07. Έκπτυξη κολεόπτιλου από το σπέρμα

09. Βλάστηση: το κολεόπτιλο βλαστάνει στην επιφάνεια του εδάφους (cracking stage)
10. Πρώτο φύλλο μέσω κολεόπτιλου
11. Το πρώτο φύλλο αναπτύσσεται
12. Ανάπτυξη 2 φύλλων
13. Ανάπτυξη 3 φύλλων
...
19. 9 ή περισσότερα φύλλα ξετυλίγονται
21 Εμφανίζεται  ο πρώτος πλάγιος βλαστός (2ης τάξης)
22 Εμφανίζεται  ο 2ος πλάγιος βλαστός (2ης τάξης)
23 Εμφανίζεται  ο 3οςπλάγιος βλαστός (2ης τάξης)

..
29 Εμφανίζονται  9 ή περισσότεροι πλάγιοι βλαστοί (2ης τάξης)
31 Έναρξη κάλυψης καλλιέργειας: 10% των φυτών συναντώνται μεταξύ σειρών
32 Κόμβος 2 τουλάχιστον 2 cm πάνω από τον κόμβο 1
33 Κόμβος 3 τουλάχιστον 2 cm πάνω από τον κόμβο 2
...
37 "Φύλλο σημαία" μόλις που είναι ορατό - ακόμα τυλιγμένο

39 Στάδιο φύλλου σημαίας: φύλλο σημαίας πλήρως ξετυλιγμένο, το γλωσσίδιο είναι ορατός
41. Πρώιμο στάδιο πριν την εμφάνιση της ταξιανθίας: επέκταση κολεού του φύλλου σημαία

43. Κολεός του φύλλου σημαία - έναρξη διόγκωσης

45. Διογκωμένος κολεός φύλλου σημαίας

47. Άνοιγμα κολεού φύλλου σημαίας
51. Έναρξη του ξεσταχυάσματος (heading)
52. 20% της ταξιανθίας εμφανίστηκε
53. Το 30% της ταξιανθίας εμφανίστηκε
54. 40% της ταξιανθίας εμφανίστηκε
55. Μέση ξεσταχυάσματος : εμφανίστηκε το ήμισυ της ταξιανθίας
56. 60% της ταξιανθίας εμφανίστηκε
57. 70% της ταξιανθίας εμφανίστηκε
58. Το 80% της ταξιανθίας εμφανίστηκε
59. Τέλος ξεσταχυάσματος : η ταξιανθία εμφανίστηκε πλήρως
61. Έναρξη της ανθοφορίας: ορατοί οι πρώτοι ανθήρες

65. Πλήρης άνθηση: ώριμο το 50% των ανθήρων

69. Τέλος της ανθοφορίας: όλα τα ανθέων έχουν ολοκληρωθεί αλλά μπορεί να παραμείνουν μερικοί αφυδατωμένοι ανθήρες
71. Οι πρώτοι κόκκοι έχουν φτάσει στο μισό του τελικού τους μεγέθους

73. Πρώιμο γάλα

75. Μεσαίο γάλα: η περιεκτικότητα σε κόκκους γαλακτώδης, οι κόκκοι έφτασαν στο τελικό μέγεθος, ακόμα πράσινο

77. Αργά γάλα
83. Πρώιμη ζύμωση

85. Μαλακή ζύμη: περιεκτικότητα σε κόκκους μαλακή αλλά στεγνή.

87. Σκληρή ζύμη: περιεκτικότητα σε κόκκους στερεό.

89. Πλήρως ώριμο: κόκκος σκληρός, δύσκολο να χωριστεί με το δάχτυλο
Φωτο: Αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του Albit στο σπόρο καλαμποκιού Αριστερά χωρίς – Δεξιά με Albit
x

Get A Quote