Αραβόσιτος

Προτεινόμενες εφαρμογές του Albit σε Καλαμπόκι

Εφαρμογές στον αραβόσιτο

Επίδραση του Albit

  • αυξάνει τη φυτρωτικότητα και τη βλαστικότητα των σπόρων
  • αυξάνει το μήκος και τον όγκο τη ρίζας (μεγαλύτερη απορρόφηση ανόργανων στοιχείων – αυξημένη αντοχή στη ξηρασία)
  • επιταχύνει την βλάστηση και την αύξηση της περιεκτικότητας σε χλωροφύλλη
  • αυξάνει τη πυκνότητα των παραγωγικών στελεχών
  • υποκινεί την αύξηση της ανοσίας των φυτών στις ασθένειες (συστημική επίκτητη ανθεκτικότητα)
  • ενισχύει την αντοχή στις αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες (ξηρασία, υψηλές θερμοκρασίας)
  • αποτελεί αντιστρεσογόνο παράγοντα σε πιθανές τοξικές επιδράσεις από τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων
  • αυξάνει τον αριθμό και το βάρος των κόκκων και τη περιεκτικότητα  σε γλουτένη 
Εφαρμογές:

Στη καλλιέργεια καλαμποκιού προτείνονται οι παρακάτω εφαρμογές του Albit :

Επεξεργασία των σπόρων

Δοσολογία εφαρμογής: 100ml Albit / τόνο σπόρου

Το Albit μπορεί να συνδυαστεί με κατάλληλα μυκητοκτόνα επεξεργασίας των σπόρων

Όταν οι σπόροι του αραβοσίτου έχουν ήδη υποστεί επεξεργασία, η πρόσθετη επεξεργασία τους με Albit δεν συνιστάται.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ: Αύξηση της Φυτρωτικότητας – Ριζογένεσης

Ψεκασμοί φυλλώματος καλλιέργειας

Προτείνονται 2 ψεκασμοί

Η  πρώτη εφαρμογή γίνεται όταν το φυτό έχει αναπτύξει 5-6 φύλλα (BBCH 13-16)  και είναι η πιο αποτελεσματική.
Μπορεί να γίνει σε συνδυασμό με ζιζανιοκτόνο

Η  δεύτερη  εφαρμογή προτείνεται κατά την εμφάνιση της ταξιανθίας και μέχρι πριν την άνθιση (BBCH 50-65) και αυξάνει την αποτελεσματικότητα του πρώτου ψεκασμού κατά 20-30%  (θα πρέπει όμως να έχει προηγηθεί ο πρώτος ψεκασμός για ολοκληρωμένη αποτελεσματικότητα του Albit)

Δοσολογία εφαρμογής: 4 ml Albit / στρέμμα

Οι ψεκασμοί φυλλώματος:

Η προσθήκη Albit στα ζιζανιοκτόνα αυξάνει την απόδοση του καλαμποκιού σε σύγκριση με τη εφαρμογή με σκέτα ζιζανιοκτόνα.

Ο δεύτερος ψεκασμός φυλλώματος (συνήθως συνδυασμένος με εντομοκτόνα) χρησιμοποιείται κυρίως για τη βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής. Το Albit αυξάνει την περιεκτικότητα σε γλουτένη. Πρέπει να σημειωθεί ότι και οι προηγούμενες εφαρμογές (επεξεργασία σπόρου και πρώτης ψεκασμού) επίσης αυξάνουν σημαντικά αυτό το χαρακτηριστικό. Επίσης, το Albit αυξάνει τον αριθμό των κόκκων και το βάρος των κόκκων.

Φωτογραφικό Υλικό

Φαινολογικά Στάδια Καλαμποκιού - Κλίμακα BBCH

01. Έναρξη της απορρόφησης στοιχείων από τους σπόρους

03. Ολοκλήρωση αφομοίωσης σπόρων

05. Έκπτυξη ριζιδίου
06. Επιμήκυνση ριζιδίου, ορατά τριχίδια ρίζας και / ή πλευρικές ρίζες
07. Έκπτυξη κολεόπτιλου από το σπέρμα

09. Βλάστηση: το κολεόπτιλο βλαστάνει στην επιφάνεια του εδάφους (cracking stage)
10. Πρώτο φύλλο μέσω κολεόπτιλου
11. Το πρώτο φύλλο αναπτύσσεται
12. Ανάπτυξη 2 φύλλων
13. Ανάπτυξη 3 φύλλων
...
19. 9 ή περισσότερα φύλλα ξετυλίγονται
21 Εμφανίζεται  ο πρώτος πλάγιος βλαστός (2ης τάξης)
22 Εμφανίζεται  ο 2ος πλάγιος βλαστός (2ης τάξης)
23 Εμφανίζεται  ο 3οςπλάγιος βλαστός (2ης τάξης)

..
29 Εμφανίζονται  9 ή περισσότεροι πλάγιοι βλαστοί (2ης τάξης)
31 Έναρξη κάλυψης καλλιέργειας: 10% των φυτών συναντώνται μεταξύ σειρών
32 Κόμβος 2 τουλάχιστον 2 cm πάνω από τον κόμβο 1
33 Κόμβος 3 τουλάχιστον 2 cm πάνω από τον κόμβο 2
...
37 "Φύλλο σημαία" μόλις που είναι ορατό - ακόμα τυλιγμένο

39 Στάδιο φύλλου σημαίας: φύλλο σημαίας πλήρως ξετυλιγμένο, το γλωσσίδιο είναι ορατός
41. Πρώιμο στάδιο πριν την εμφάνιση της ταξιανθίας: επέκταση κολεού του φύλλου σημαία

43. Κολεός του φύλλου σημαία - έναρξη διόγκωσης

45. Διογκωμένος κολεός φύλλου σημαίας

47. Άνοιγμα κολεού φύλλου σημαίας
51. Έναρξη του ξεσταχυάσματος (heading)
52. 20% της ταξιανθίας εμφανίστηκε
53. Το 30% της ταξιανθίας εμφανίστηκε
54. 40% της ταξιανθίας εμφανίστηκε
55. Μέση ξεσταχυάσματος : εμφανίστηκε το ήμισυ της ταξιανθίας
56. 60% της ταξιανθίας εμφανίστηκε
57. 70% της ταξιανθίας εμφανίστηκε
58. Το 80% της ταξιανθίας εμφανίστηκε
59. Τέλος ξεσταχυάσματος : η ταξιανθία εμφανίστηκε πλήρως
61. Έναρξη της ανθοφορίας: ορατοί οι πρώτοι ανθήρες

65. Πλήρης άνθηση: ώριμο το 50% των ανθήρων

69. Τέλος της ανθοφορίας: όλα τα ανθέων έχουν ολοκληρωθεί αλλά μπορεί να παραμείνουν μερικοί αφυδατωμένοι ανθήρες
71. Οι πρώτοι κόκκοι έχουν φτάσει στο μισό του τελικού τους μεγέθους

73. Πρώιμο γάλα

75. Μεσαίο γάλα: η περιεκτικότητα σε κόκκους γαλακτώδης, οι κόκκοι έφτασαν στο τελικό μέγεθος, ακόμα πράσινο

77. Αργά γάλα
83. Πρώιμη ζύμωση

85. Μαλακή ζύμη: περιεκτικότητα σε κόκκους μαλακή αλλά στεγνή.

87. Σκληρή ζύμη: περιεκτικότητα σε κόκκους στερεό.

89. Πλήρως ώριμο: κόκκος σκληρός, δύσκολο να χωριστεί με το δάχτυλο
Φωτο: Αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του Albit στο σπόρο καλαμποκιού Αριστερά χωρίς - Δεξιά με Albit
x

Get A Quote