Καπνός

Προτεινόμενες εφαρμογές του Albit σε καλλιέργειες καπνού

Εφαρμογές στη καλλιέργεια καπνού

Πεδία δράσης

Το Albit στην καλλιέργεια του καπνού βελτιώνει:

τη βλαστικότητα των σπόρων

την ανάπτυξη των φυτών στα πρώιμα στάδια ανάπτυξης

τη προστασία των ριζών από τις δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες

τη βλάστηση και τη σωστή ανάπτυξη των σποροφύτων

την αύξηση του ριζικού συστήματος

την αντοχή των φυτών στη ξηρασία, τις υψηλές θερμοκρασίες αλλά και σε άλλους στρεσσογόνους παράγοντες όπως από την εφαρμογή των παρασιτοκτόνων, μηχανικών βλαβών κλπ

το ποσοστό της χλωροφύλλης

την αντοχή στις ασθένειες

την αύξηση των αποδόσεων

Γενικά το Albit θεωρείται ότι έχει πολύ σημαντικές αντιστρεσογόνες δράσεις στις βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις των καλλιεργειών.

Εφαρμογές:

Στη καλλιέργεια καπνού προτείνονται οι παρακάτω εφαρμογές του Albit:

καπνος

Επεξεργασία των σποροφύτων

Συνιστώμενη δοσολογία εφαρμογής είναι   1-2 mL / 10 L διαλύματος

Παρέχει ισχυρή διέγερση στα πρώιμα στάδια ανάπτυξης, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την επιτάχυνση της ανάπτυξης των φυτών και την παροχή υψηλών αποδόσεων. Η επεξεργασία των σπόρων ανοσοποιείται επίσης τα φυτά στις ασθένειες.

Επεξεργασία στη μεταφύτευση

Η εφαρμογή αυτή μειώνει σε πολύ μεγάλο ποσοστό το μεταφυτευτικό στρεσάρισμα που συνήθως τα φυτά υφίστανται κατά την μεταφύτευση τους στο χωράφι.

Προτείνεται εμβάπτιση των φυταρίων ή εναλλακτικά ψεκασμός μέχρι απορροής.

Η δοσολογία του Albit είναι 10 – 20 ml / 100 λιτ. διαλύματος.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ: Μείωση μεταφυτευτικού στρες

Ψεκασμοί φυλλώματος καλλιέργειας

Η κύρια επεξεργασία του Albit στη καλλιέργεια του καπνού είναι οι ψεκασμοί φυλλώματος.

Οι εφαρμογές πρέπει να γίνονται στο πρώτο μισό της βλάστησης.

Συνήθως εκτελούνται 2-3 ψεκασμοί με τον πρώτο σε 15 μέρες μετά τη μεταφύτευση και επανάληψη μετά από 2-3 βδομάδες.

Η δοσολογία του Albit είναι 4 ml / στρέμμα και 30 λίτρα ψεκαστικού διαλύματος /στρ. αντίστοιχα.

Το Albit μπορεί να συνδυάζεται με μυκητοκτόνα, εντομοκτόνα και ζιζανιοκτόνα στις προγραμματισμένες επεμβάσεις των παρασιτικτόνων.

Οι ψεκασμοί με Albit δεν καταπολεμούν τους παθογόνους μικροοργανισμούς. Όμως ανοσοποιούν ικανοποιητικά τα φυτά, αν έχει προηγηθεί αγωγή με Albit πριν από την εμφάνιση τυχόν ορατών ενδείξεων της νόσου.

x

Get A Quote