Καρότο

Προτεινόμενες εφαρμογές του Albit σε Καρότο - Παντζάρι - Ραπάνι

Εφαρμογές στα ριζωματώδη φυτά
Καρότο - Πατζάρι - Ραπάνι

Πεδία δράσης
Με την εφαρμογή Albit στο καρότο επιτυγχάνεται:


αύξηση της βλαστικότητας των σπόρων έως +12%

αύξηση της περιεκτικότητας σε βιταμίνες έως και +25%

μείωση της περιεκτικότητας σε νιτρικά άλατα έως και 26%

μείωση του στρες έως και 93%, που προκαλείται από τη χρήση μυκητοκτόνων και ζιζανιοκτόνων, τη θερμική καταπόνηση, την έλλειψη  του νερού και τις μηχανικές βλάβες

αύξηση την αντοχή στην ξηρασία και τις χαμηλές θερμοκρασίες. 

ανοσοποίηση των φυτών και προστασία από τις κοινές ασθένειες 

αύξηση της αποτελεσματικότητας των μυκητοκτόνων έως 20%.
Εφαρμογές:

Στη καλλιέργεια του καρότου Προτείνονται οι παρακάτω εφαρμογές του Albit :

Επεξεργασία σπόρων

Οι σπόροι θα πρέπει να εμποτιστούν για λίγες ώρες σε διάστημα σε διάλυμα  2-5 ml / L. 

Το διάλυμα μπορεί να περιέχει σκέτο Albit ή συνδυασμό με κατάλληλα μυκητοκτόνα

Ψεκασμοί φυλλώματος καλλιέργειας

Προτείνονται 2-3 ψεκασμοί των φυτών στο πρώτο μέρος της βλαστικής περιόδου , με την πρώτη εφαρμογή στο στάδιο των 4-6 φύλλων και οι επόμενες ανά διαστήματα 10-15 ημερών.
 
Συνιστώμενη δόση : 
4 ml Albit στο στρέμμα 
ή 10-20 ml Albit στα 100 λίτρα διαλύματος
 

Χρήση του Albit με ζιζανιοκτόνα

Αυξάνει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της δράσης των ζιζανιοκτόνων σύμφωνα με μελέτες .

Επίσης, ο ψεκασμός με Albit είναι αποτελεσματικός για την εξάλειψη των συνεπειών της υπερβολικής δόσης των ζιζανιοκτόνων (αν εφαρμοστεί σε 1-5 ημέρες μετά τη εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου).

Ζιζανιοκτόνα και albit σε καρότο

Το Albit μπορεί να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με χημικά εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα στο πλαίσιο των προγραμματισμένων εφαρμογών κατά ασθενειών και παρασίτων.

x

Get A Quote