Κρεμμύδι

Εφαρμογή του Albit σε καλλιέργειες Κρεμμυδιού -Σκόρδου - Πράσου

Επίδραση του Albit στα βολβώδη

  • αυξάνει το ριζικό σύστημα (καλύτερη απορρόφηση στοιχείων- μεγαλύτερη αντοχή στη ξηρασία)
  • αυξάνει το μήκος και η μάζα των φύλλων 
  • αυξάνει τη περιεκτικότητα σε χλωροφύλλη και ασκορβικό οξύ
  • μειώνεται η περιεκτικότητα σε νιτρικά
  • βελτιώνει την άμυνα των φυτών σε ασθένειες 
  • μειώνει τις πιθανές τοξικές επιδράσεις από τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων
  • ενισχύει την αντοχή των φυτών στις αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες (ξηρασία, ακραίες θερμοκρασίες) 
  • αυξάνει την ομοιομορφία του μεγέθους των βολβών και τη συνολική παραγωγή
Εφαρμογές:

Στη καλλιέργεια κρεμμυδιού προτείνονται οι παρακάτω εφαρμογές του Albit:

Επάνω: κρεμμύδια με εφαρμογή Albit // Κάτω: χωρίς Albit

Επεξεργασία των σπόρων

Γίνεται με εμβάπτιση σπόρων σε διάλυμα του Albit 2-5 ml/1 lit διαλύματος.

Η χρησιμοποιούμενη ποσότητα Albit είναι 2-5 ml (1 λίτρο διαλύματος εργασίας)
ανά 1 κιλό σπόρων.

Η επεξεργασία των σπόρων:

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ: Αύξηση της Φυτρωτικότητας – Ριζογένεσης

Επεξεργασία των βολβών

Γίνεται με εμβάπτιση αυτών σε διάλυμα του Albit 5 ml/1 lit διαλύματος για λίγη ώρα.

Στο διάλυμα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Albit μαζί με χημικά μυκητοκτόνα.

Ψεκασμοί φυλλώματος

Η πρώτη εφαρμογή γίνεται στο στάδιο των 3-5 πραγματικών φύλλων και
ακολουθεί επανάληψη μετά από 15 ημέρες.

Η προτεινόμενη δοσολογία του Albit είναι 4-50 ml/στρέμμα (ή 10-20 ml /100 λιτ. διαλύματος )  και η ποσότητα του  ψεκαστικού διαλύματος  40 L ανά στρέμμα
Στις περισσότερες περιπτώσεις, 2 εφαρμογές  είναι αρκετές, αλλά η επιπλέον εφαρμογή με Albit στο πρώτο μισό της βλάστησης μπορεί να αυξήσει τη συνολική αποτελεσματικότητα του.

Όψιμοι ψεκασμοί χωρίς να έχουν προηγηθεί ψεκασμοί στα πρώτα στάδια, μπορεί να μην είναι τόσο αποτελεσματικοί.

Το Albit μπορεί να ενσωματωθεί σε προγραμματισμένες εφαρμογές  με μυκητοκτόνα, εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα και λιπάσματα.

Καλλιέργεια σκόρδου στην Ισπανία (2017) Αριστερά: καλλιέργεια χωρίς εφαρμογή Albit - Δεξιά: καλλιέργεια με Albit
x

Get A Quote