Κρεμμύδι

Εφαρμογή του Albit σε καλλιέργειες Κρεμμυδιού -Σκόρδου - Πράσου

Πεδίο δράσης

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δοκιμών, το Albit παρείχε στο κρεμμύδι:

  • μέση αύξηση της παραγωγής κατά 9-29,6%,
  • αύξηση του μήκους των φύλλων κατά 12,6-21%,
  • αύξηση του ξηρού βάρους των φύλλων κατά 7,4-10,7% (θρεπτική αξία),
  • αύξηση της περιεκτικότητας σε χλωροφύλλη (κατά 6,2-40,8 %) και ασκορβικό οξύ
  • μείωση της περιεκτικότητας σε νιτρικά κατά 74-77%

.

Εφαρμογές:

Στη καλλιέργεια κρεμμυδιού προτείνονται οι παρακάτω εφαρμογές του Albit :

Φωτο: Επάνω κρεμμύδια με εφαρμογή Albit Κάτω χωρίς Albit

Επεξεργασία των σπόρων

Γίνεται  με εμβάπτιση σπόρων σε διάλυμα του Albit 2-5 ml/1 lit διαλύματος.

Η χρησιμοποιούμενη ποσότητα Albit είναι 2-5 ml (1 λίτρο διαλύματος εργασίας)
ανά 1 κιλό σπόρων

Η επεξεργασία των σπόρων:

Επεξεργασία των βολβών

Γίνεται με εμβάπτιση αυτών σε διάλυμα του Albit 5 ml/1 lit διαλύματος

Στο διάλυμα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Albit μαζί με χημικά
μυκητοκτόνα.

Ψεκασμοί φυλλώματος

Είναι επίσης σημαντικοί για την καλλιέργεια κρεμμυδιού.

Η πρώτη εφαρμογή γίνεται στο στάδιο των 3-5 πραγματικών φύλλων και
ακολουθεί επανάληψη μετά από 15 ημέρες

Η δοσολογία του Albit είναι 40-50 ml/h (ή 1-2 ml / 10 λιτ. διαλύματος )  και η ποσότητα του  ψεκαστικού διαλύματος  400 L ανά εκτάριο
 Στις περισσότερες περιπτώσεις, 2 εφαρμογές  είναι αρκετές, αλλά η επιπλέον εφαρμογή με Albit στο πρώτο μισό της βλάστησης μπορεί να αυξήσει τη συνολική αποτελεσματικότητα του.

Όψιμοι ψεκασμοί φύλλων χωρίς να έχουν προηγηθεί ψεκασμοί στα πρώτα στάδια, μπορεί να μην είναι τόσο αποτελεσματικοί.
     Το Albit μπορεί να ενσωματωθεί σε προγραμματισμένες εφαρμογές  με μυκητοκτόνα, εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα και λιπάσματα.

Φώτο: Καλλιέργεια σκόρδου στην Ισπανία (2017) Αριστερά : καλλιέργεια χωρίς εφαρμογή Albit – Δεξιά : καλλιέργεια με Albit

x

Get A Quote