Λάχανο

Προτεινόμενες εφαρμογές του Albit σε καλλιέργειες σταυρανθών

Εφαρμογές στη καλλιέργεια σταυρανθών

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δοκιμών, η θεραπεία με Albit αύξησε τη μέση απόδοση της καλλιέργειας λάχανου κατά 12 % έναντι του μάρτυρα. 

Όπως αποδείχθηκε στο σύνολο των πειραματικών, οι επεμβάσεις με Albit παρέχουν πιο ομοιόμορφη ωρίμανση  από ό,τι οι μάρτυρες

Πεδία δράσης

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα  δοκιμών, η εφαρμογή με Albit :

  • αύξησε το μέσο βάρος
  • αύξησε την ομοιομορφία και την εμπορευσιμότητα τους
  • αύξησε τη βλάστηση των σπόρων
  • βελτίωσε τη ποιότητα των φυτωρίων
  • αύξηση την αντοχή του λάχανου στο Olpidium  και στο Xanthomonas campestris .  
Εφαρμογές:

Στη καλλιέργεια των σταυρανθών ακολουθούνται οι γενικές συστάσεις που ισχύουν για τα κηπευτικά και συγκεκριμένα:

depositphotos_56511945-stock-photo-savoy-cabbage-isolated-on-white
Επεξεργασία σπόρων

Οι σπόροι θα πρέπει να εμποτιστούν για σύντομο χρονικό διάστημα σε διάλυμα  1-3 ml / L για αρκετές ώρες. 

The tand ex

Επεξεργασία φυταρίων πριν τη μεταφύτευση

Προτείνεται εμβάπτιση των φυταρίων ή εναλλακτικά ψεκασμός μέχρι απορροής.

Συνιστώμενη δόση : 0,5-1 ml Albit  στο 1 λίτρο διαλύματος .

Η εφαρμογή αυτή θα βοηθήσει ώστε:

Παράλληλα η εφαρμογή αυτή θα βοηθήσει θετικά και τη ωφέλιμη μικροχλωρίδα στη ριζόσφαιρα

Ψεκασμοί φυλλώματος καλλιέργειας
Προτείνεται ψεκασμός των φυτών 1-2 φορές  στο πρώτο μέρος της βλαστικής περιόδου , με την πρώτη εφαρμογή στο στάδιο των 3-5 φύλλων και η επόμενη μετά από διάστημα 2-3 βδομάδων.
Συνιστώμενη δόση : 1-2 ml Albit plus στα 10 λίτρα διαλύματος .
Οι ψεκασμοί φυλλώματος βοηθούν στην:

Όψιμες εφαρμογές με Albit plus δεν θα δώσουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα αν δεν έχουν προηγηθεί οι πρώτες δηλ. αυτές που συνιστώνται πριν την ανθοφορία.

Εφαρμογή στη ριζόσφαιρα
Συνήθως προτείνεται μία εφαρμογή στην αρχή της  βλαστικής περιόδου.
Συνιστώμενη δόση : 1-2 ml Albit plus στα 10 λίτρα διαλύματος .
 Η εφαρμογή αυτή θα βοηθήσει:
x

Get A Quote