Λάχανο

Προτεινόμενες εφαρμογές του Albit σε καλλιέργειες σταυρανθών

Εφαρμογές στη καλλιέργεια σταυρανθών

 • Αυξάνει τη βλαστικότητα των σπόρων
 • Διεγείρει την ανάπτυξη των φυτών στα πρώιμα στάδια ανάπτυξης
 • Προστατεύει από τις δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες
 • Μειώνει την προσβολή σήψης της ρίζας 
 • Βελτιώνει σημαντικά την ανάπτυξη και την προσαρμογή των φυτών
 • Ελαχιστοποιηθεί το μεταφυτευτικό στεσάρισμα των φυτών
 • Συντελεί να αναπτύξουν γρήγορα πλούσιο και υγιές ριζικό σύστημα
 • Αυξάνει την αντοχή των φυτών σε βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες
 • Αυξάνει τη παραγωγή
 • Βελτιώνει τη ποιότητα
 • Πρωιμίζει τη παραγωγή
 • Πιο ομοιόμορφο μέγεθος
 • Μειώνει τα νιτρικά
 • Ταχύτερη ανάπτυξη της ωφέλιμης μικροχλωρίδαςστη ριζόσφαιρα
 • Καλύτερη απορρόφηση των ανόργανων στοιχείων
 • Πλουσιότερο και υγιέστερο ριζικό σύστημα
Εφαρμογές:

Στη καλλιέργεια των σταυρανθών ακολουθούνται οι γενικές συστάσεις που ισχύουν για τα κηπευτικά και συγκεκριμένα:

Λάχανο

Επεξεργασία σπόρων

Οι σπόροι θα πρέπει να εμποτιστούν για σύντομο χρονικό διάστημα σε διάλυμα 1-3 ml / L για αρκετές ώρες. 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ: Αύξηση της Φυτρωτικότητας – Ριζογένεσης

Επεξεργασία φυταρίων πριν τη μεταφύτευση

Προτείνεται εμβάπτιση των φυταρίων ή εναλλακτικά ψεκασμός μέχρι απορροής.

Συνιστώμενη δόση : 0,5-1 ml Albit  στο 1 λίτρο διαλύματος .

Η εφαρμογή αυτή θα βοηθήσει ώστε:

Παράλληλα η εφαρμογή αυτή θα βοηθήσει θετικά και τη ωφέλιμη μικροχλωρίδα στη ριζόσφαιρα

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ: Μείωση μεταφυτευτικού στρες

Ψεκασμοί φυλλώματος καλλιέργειας

Προτείνεται ψεκασμός των φυτών 1-2 φορές στο πρώτο μέρος της βλαστικής περιόδου, με την πρώτη εφαρμογή στο στάδιο των 3-5 φύλλων και η επόμενη μετά από διάστημα 2-3 βδομάδων.

Συνιστώμενη δόση : 1-2 ml Albit plus στα 10 λίτρα διαλύματος.

Οι ψεκασμοί φυλλώματος βοηθούν στην:

Όψιμες εφαρμογές με Albit δεν θα δώσουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα αν δεν έχουν προηγηθεί οι πρώτες, δηλαδή αυτές που συνιστώνται πριν την ανθοφορία.

Εφαρμογή στη ριζόσφαιρα

Συνήθως προτείνεται μία εφαρμογή στην αρχή της  βλαστικής περιόδου.

Συνιστώμενη δόση : 1-2 ml Albit plus στα 10 λίτρα διαλύματος.

Η εφαρμογή αυτή θα βοηθήσει:

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ: Εφαρμογή Albit στη ριζόσφαιρα

x

Get A Quote