Ψυχανθή Ανοιξιάτικα

Εφαρμογή του Albit σε καλλιέργειες Φασολιού

Επίδραση του Albit στα Ανοιξιάτικα Ψυχανθή

Η εφαρμογή του Albit αυξάνει:

  • την απόδοση φυτών
  • τον αριθμό των λοβών ανά φυτό
  • τον αριθμό των σπόρων ανά φυτό
  • το βάρος των καρπών ανά φυτό 

Εφαρμογές:

Στη καλλιέργεια ψυχανθών προτείνονται οι παρακάτω εφαρμογές του Albit:

Επεξεργασία των σπόρων

Για τις καλλιέργειες ψυχανθών, η επεξεργασία των σπόρων είναι η πιο σημαντική, γιατί αυξάνει:

Για την επεξεργασία των σπόρων, συνιστάται η χρήση 50 mL Albit/ τόνο σπόρων (με χρήση 10-15 λίτρα διαλύματος / τόνο σπόρων).

Η επεξεργασία των σπόρων παρέχει το 60-80% του συνολικού αποτελέσματος της Albit

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ: Αύξηση της Φυτρωτικότητας – Ριζογένεσης

Ψεκασμοί φυλλώματος καλλιέργειας

Προτείνονται 2 ψεκασμοί των φυτών:

Η  πρώτη εφαρμογή ψεκασμού στο στάδιο των 4-6 πραγματικών φύλλων (BBCH 16-20) είναι η πιο αποτελεσματική

Η  δεύτερη  εφαρμογή προτείνεται λίγο πριν από την άνθιση (BBCH 55- 59) η οποία αυξάνει την αποτελεσματικότητα του πρώτου, αλλά θα πρέπει να ακολουθήσει τη προηγούμενη εφαρμογή.

Δοσολογία εφαρμογής: 4 ml Albit /στρέμμα 

Οι ψεκασμοί φυλλώματος:

x

Get A Quote