Ψυχανθή Ανοιξιάτικα

Εφαρμογή του Albit σε καλλιέργειες Φασολιού

Πεδίο δράσης

Σύμφωνα με τις δοκιμές , η εφαρμογή του Albit στις καλλιέργειες ανοιξιάτικων ψυχανθών (φασόλι, σόγια, αραχίδα, ρεβύθι) αυξάνει :

την απόδοση φυτών

τον αριθμό των λοβών ανά φυτό

τον αριθμό των σπόρων ανά φυτό

το βάρος των καρπών από ένα φυτό φασόλια, σόγια, αραχίδα, ρεβύθι

Εφαρμογές:

Στη καλλιέργεια ψυχανθών προτείνονται οι παρακάτω εφαρμογές του Albit :

Επεξεργασία των σπόρων

Για τις καλλιέργειες ψυχανθών , η επεξεργασία των σπόρων είναι η πιο σημαντική. Γιατί αυξάνει:

Για την επεξεργασία των σπόρων, συνιστάται η χρήση 50 mL Albit/ τόνο σπόρων (που αντιστοιχεί σε 10-15 λίτρα διαλύματος / τόνο σπόρων) .

Η επεξεργασία των σπόρων παρέχει το 60-80% του συνολικού αποτελέσματος της Albit

Ψεκασμοί φυλλώματος καλλιέργειας
Προτείνονται 2 ψεκασμοί των φυτών

Η  πρώτη εφαρμογή ψεκασμού στο στάδιο των 4-6 πραγματικών φύλλων (BBCH 16-20)  είναι η πιο αποτελεσματική. 

Η  δεύτερη  εφαρμογή φυλλώματος προτείνεται λίγο πριν από την άνθιση στο στάδιο BBCH 55- 59 η οποία αυξάνει την αποτελεσματικότητα του πρώτου, αλλά θα πρέπει να ακολουθήσει της προηγούμενης εφαρμογής

Δοσολογία εφαρμογής: 40 ml Albit / ha
Οι ψεκασμοί φυλλώματος:
x

Get A Quote