Πατάτα

Προτεινόμενες εφαρμογές του Albit σε καλλιέργειες πατάτας

Εφαρμογές στη καλλιέργεια πατάτας

Τομείς επίδρασης

Το Albit σύμφωνα με τα πειραματικά δεδομένα στην καλλιέργεια της πατάτας:

  • Αυξάνει την βλαστικότητα των κονδύλων κατά 3-7%
  • Διευκολύνει την εμφάνιση των φυτών ( κατά 3-7 ημέρες ).
  • Μειώνει τις αρνητικές παρενέργειες της χρήσης των ζιζανιοκτόνων, των μυκητοκτόνων και των εντομοκτόνων.
  • Επιταχύνει την ανάπτυξη των φυτών
  • Αυξάνει τη χλωροφύλλη αλλά και χρωστικές, όπως τα καροτενοειδή.
  • Αυξάνει το μέγεθος των κονδύλων
  • Αυξάνει την θρεπτική αξία της πατάτας
  • Βελτιώνει την ανθεκτικότητα των φυτών στις δυσμενείς συνθήκες του περιβάλλοντος (στη ξηρασία, σε υψηλές θερμοκρασίες, στο ψύχος κλπ )
  • Αυξάνει την άμυνα των φυτών στις ασθένειες
  • Βελτιώνει την απόδοση των θρεπτικών συστατικών τόσο του εδάφους όσο και των εφαρμοζόμενων ανόργανων και οργανικών λιπασμάτων

Γενικά το Albit θεωρείται ότι έχει πολύ σημαντικές αντιστρεσογόνες δράσεις στις βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις των καλλιεργειών.

Εφαρμογές:

Στη καλλιέργεια πατάτας προτείνονται οι παρακάτω εφαρμογές του Albit :

depositphotos_19163031-stock-photo-harvesting-in-a-potato-field

Επεξεργασία του πατατόσπορου

Η εφαρμοζόμενη ποσότητα είναι: 100 ml Albit / τόνο πατάτοσπορου και σε αναλογία 10 ml διαλύματος Albit / L.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Albit στο έδαφος κατά τη διάρκεια της σποράς. Τότε το εφαρμοζόμενο διάλυμα εργασίας είναι σε συγκέντρωση 0,5-1% (ή 5-10 ml διαλύματος Albit / L )
Σε μικρής κλίμακας καλλιέργειες μπορεί να γίνει εμβάπτιση των κονδυλών για 5-10 λεπτά σε αναλογία 3-5 ml διαλύματος Albit / L
Το Albit μπορεί να εφαρμοστεί μόνο του ή σε συνδυασμό με μυκητοκτόνα.
Οι κόνδυλοι επεξεργάζονται με Albit το πολύ μία ημέρα πριν από τη σπορά τους.

Ψεκασμοί φυλλώματος καλλιέργειας

Αριθμός εφαρμογών 2-3
Το Albit εφαρμόζεται σε διαφυλλικές ψεκασμούς μόνο του ή και με άλλα φυτοϋγειονομικά προϊόντα σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθείται κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.
Δοσολογία: 5 ml Albit /στρέμμα (ή διάλυμα 10-20 ml / 100 lit)

Ο πρώτος ψεκασμός εφαρμόζεται στο στάδιο του κλεισίματος της καλλιέργειας (BBCH 30-60)

Ο δεύτερος ψεκασμός ακολουθεί μετά από 12-20 μέρες.

Σε συνθήκες ευνοϊκές για την ανάπτυξη ασθενειών ο αριθμός των ψεκασμών μπορεί να αυξηθεί σε 4 με διάστημα 10-15 μέρες μεταξύ τους για την ανοσοποίηση των φυτών. Στη περίπτωση αυτή οι ψεκασμοί μπορούν να εναλλάσονται με μυκητοκτόνα άμεσης δράσης.
Η δοσολογία του Albit αυξάνεται στα 6 ml/στρέμμα

Οι ψεκασμοί με Albit δεν καταπολεμούν τους παθογόνους μικροοργανισμούς. 

Όμως ανοσοποιούν ικανοποιητικά τα φυτά, αν έχει προηγηθεί αγωγή με Albit πριν από την εμφάνιση τυχόν ορατών ενδείξεων της νόσου.

x

Get A Quote