Πατάτα

Προτεινόμενες εφαρμογές του Albit σε καλλιέργειες πατάτας

Εφαρμογές στη καλλιέργεια πατάτας

Το Albit σύμφωνα με τα πειραματικά δεδομένα στην καλλιέργεια της πατάτας:

 • Αυξάνει την βλαστικότητα των κονδύλων
 • Διευκολύνει την εμφάνιση των φυτών.
 • Μειώνει τις αρνητικές παρενέργειες της χρήσης των ζιζανιοκτόνων, των μυκητοκτόνων και των εντομοκτόνων.
 • Επιταχύνει την ανάπτυξη των φυτών
 • Αυξάνει τη χλωροφύλλη αλλά και χρωστικές, όπως τα καροτενοειδή.
 • Αυξάνει το μέγεθος των κονδύλων
 • Αυξάνει την θρεπτική αξία της πατάτας
 • Βελτιώνει την ανθεκτικότητα των φυτών στις δυσμενείς συνθήκες του περιβάλλοντος (στη ξηρασία, σε υψηλές θερμοκρασίες, στο ψύχος κλπ)
 • Αυξάνει την άμυνα των φυτών στις ασθένειες
 • Βελτιώνει την απόδοση των θρεπτικών συστατικών τόσο του εδάφους όσο και των εφαρμοζόμενων ανόργανων και οργανικών λιπασμάτων

Γενικά το Albit θεωρείται ότι έχει πολύ σημαντικές αντιστρεσογόνες δράσεις στις βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις των καλλιεργειών.

Εφαρμογές:

Στη καλλιέργεια πατάτας προτείνονται οι παρακάτω εφαρμογές του Albit :

depositphotos_19163031-stock-photo-harvesting-in-a-potato-field

Επεξεργασία του πατατόσπορου

Η εφαρμοζόμενη ποσότητα είναι: 100 ml Albit / τόνο πατάτοσπορου και σε αναλογία 10ml διαλύματος Albit/L.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Albit στο έδαφος κατά τη διάρκεια της σποράς. Τότε το εφαρμοζόμενο διάλυμα εργασίας είναι σε συγκέντρωση 0,5-1% (ή 5-10ml διαλύματος Albit/L).
Το Albit μπορεί να εφαρμοστεί μόνο του ή σε συνδυασμό με μυκητοκτόνα.

Η εφαρμογή αυτή γίνεται το πολύ μία ημέρα πριν από τη σπορά.
Επιταχύνει τη βλάστηση και την ανάπτυξη και αυξάνει την άμυνα των φυτών στα πρώτα στάδια

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ: Αύξηση της Φυτρωτικότητας – Ριζογένεσης

Ψεκασμοί φυλλώματος καλλιέργειας

Αριθμός εφαρμογών 2-4
Το Albit εφαρμόζεται σε διαφυλλικές ψεκασμούς μόνο του ή και με άλλα φυτοϋγειονομικά προϊόντα σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθείται κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.
Δοσολογία: 5 ml Albit /στρέμμα (ή εναλλακτικά 10-20 ml / 100 lit) με 30-40 λίτρα ψεκαστικού διαλύματος/ στρέμμα​.

 • Ο πρώτος ψεκασμός εφαρμόζεται στο στάδιο του κλεισίματος της καλλιέργειας (BBCH 30-60)
 • Ο δεύτερος ψεκασμός ακολουθεί μετά από 10-15 μέρες.

Σε συνθήκες ευνοϊκές για την ανάπτυξη ασθενειών ο αριθμός των ψεκασμών μπορεί να αυξηθεί σε 4 με διάστημα 10-15 μέρες μεταξύ τους για την ανοσοποίηση των φυτών.
Ο δεύτερος και οι όποιοι επόμενοι ψεκασμοί δεν θα αποδώσουν τα αναμενενόμενα αποτελέσματα αν δεν έχουν προηγηθεί οι πρώτες εφαρμογές.

Το Albit συνδυάζεται με μεγάλο αριθμό φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ζιζανιοκτόνων, μυκητοκτόνων και εντομοκτόνων) Αυξάνει τη δράση τους και μειώνει τη πιθανή φυτοτοξική τους δράση.

Φωτογραφικό Υλικό

image-before image-after
x

Get A Quote