Πιπεριά

Προτεινόμενες εφαρμογές του Albit σε θερμοκηπιακές και υπαίθριες καλλιέργειες πιπεριάς

Πεδία δράσης

Εκτός από την αύξηση της απόδοσης, οι εφαρμογές με Albit:

αυξάνουν τη βλάστηση

αυξάνουν τον αριθμό των λουλουδιών ανά φυτό

βελτιώνουν την ανάπτυξη των βλαστικών τμημάτων των φυτών

αυξάνουν την αντοχή στην  ξηρασία

επιταχύνουν τα φαινολογικά στάδια του φυτού

μειώνουν την περιεκτικότητα των καρπών σε νιτρικά 

αυξάνουν την περιεκτικότητα σε βιταμίνη C και β-καροτίνη

Εφαρμογές:

Στη καλλιέργεια της πιπεριάς ακολουθούνται οι γενικές συστάσεις που ισχύουν για τα κηπευτικά και συγκεκριμένα:

πιπερια 6
Επεξεργασία σπόρων

Οι σπόροι θα πρέπει να εμποτιστούν για σύντομο χρονικό διάστημα σε διάλυμα 2-5 ml / L. 

Επεξεργασία φυταρίων πριν τη μεταφύτευση

Προτείνεται εμβάπτιση των φυταρίων ή εναλλακτικά ψεκασμός μέχρι απορροής.

Συνιστώμενη δόση : 0.5-1 ml Albit  στο 1 λίτρο διαλύματος .

Η εφαρμογή αυτή θα βοηθήσει ώστε:

Παράλληλα η εφαρμογή αυτή θα βοηθήσει θετικά και τη ωφέλιμη μικροχλωρίδα στη ριζόσφαιρα

Ψεκασμοί φυλλώματος καλλιέργειας
Προτείνεται ψεκασμός των φυτών 2-3 φορές  στο πρώτο μέρος της βλαστικής περιόδου , με την πρώτη εφαρμογή στο στάδιο των 3-5 φύλλων και οι επόμενες ανά διαστήματα 2-3 βδομάδων.
Συνιστώμενη δόση:
30 ml / ha. και η ποσότητα ψεκαστικού διαλύματος  300 L / ha
Για μικρές καλλιέργειες η δοσολογία είναι  1-2 ml Albit plus στα 10 λίτρα διαλύματος.
Οι εφαρμογές αυτές θα δώσουν: 

Όψιμες εφαρμογές με Albit plus δεν θα δώσουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα αν δεν έχουν προηγηθεί οι πρώτες δηλ. αυτές που συνιστώνται πριν την ανθοφορία.

Εφαρμογή στη ριζόσφαιρα
Συνήθως προτείνεται μία εφαρμογή στην αρχή της  βλαστικής περιόδου.
Συνιστώμενη δόση : 1-2 ml Albit plus στα 10 λίτρα διαλύματος .
 
x

Get A Quote