Ψυχανθή χειμωνιάτικα

Εφαρμογή του Albit σε καλλιέργειες χειμωνιάτικων ψυχανθών

Πεδίο δράσης

Σύμφωνα με τις δοκιμές , η εφαρμογή του Albit στις καλλιέργειες χειμωνιάτικων ψυχανθών (βίκος, μπιζέλι, ρόβη, κουκιά, φακή) αυξάνει :

την απόδοση φυτών

τον αριθμό των λοβών ανά φυτό

τον αριθμό των σπόρων ανά φυτό

το βάρος των καρπών από ένα φυτό .

Εφαρμογές:

Στη καλλιέργεια ψυχανθών προτείνονται οι παρακάτω εφαρμογές του Albit :

  • Επεξεργασία των σπόρων
  • Εφαρμογές στο φύλλωμα

Επίδραση της θεραπείας με Albit στη βλάστηση των σπόρων μπιζελιού

Επεξεργασία των σπόρων

Για τις καλλιέργειες ψυχανθών, η επεξεργασία των σπόρων είναι η πιο σημαντική. Γιατί αυξάνει:

Για την επεξεργασία των σπόρων, συνιστάται η χρήση 50 mL Albit/ τόνο σπόρων (που αντιστοιχεί σε 10-15 λίτρα διαλύματος / τόνο σπόρων) .

Η επεξεργασία των σπόρων παρέχει το 60-80% του συνολικού αποτελέσματος της Albit

Ψεκασμοί φυλλώματος

Οι ψεκασμοί των καλλιέργειών:

Η ποσότητα που εφαρμόζεται στο ψεκασμό φυλλώματος είναι 30-40 mL Albit / hectare ή 300-400 L εργασίας / εκτάριο.

Είναι πολύ σημαντικό να συνδυάζεται το ζιζανιοκτόνο με Albit κατά τη διάρκεια του ψεκασμού ζιζανιοκτονίας , επειδή τα όσπρια (ειδικά το μπιζέλι) είναι πολύ ευαίσθητα στο ζιζανιοκτόνο στρες.
Έτσι το Albit ανακουφίζει από το στες του ζιζανιοκτόνου και παράλληλα αυξάνει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της ζιζανιοκτόνου δράσης.

Ιδιαίτερο φαινόμενο παρατηρείται σε μερικά όσπρια (ρεβίθια, φιστίκια, λούπινα): Η μια μόνο εφαρμογή Albit (δηλ. ή επεξεργασία σπόρων ή ψεκασμός φυλλώματος) δίνει καλύτερα αποτελέσματα από την εφαρμογή και των δύο . Αυτό το γεγονός δεν είναι τυπικό για άλλες καλλιέργειες και πιθανώς οφείλεται σε υπερευαισθησία των οσπρίων.

Όψιμοι ψεκασμοί φύλλων χωρίς να έχουν προηγηθεί ψεκασμοί στα πρώτα στάδια, θεωρούνται αναποτελεσματικοί.
     Το Albit μπορεί να ενσωματωθεί σε προγραμματισμένες εφαρμογές  με εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, νηματωδοκτόνα και λιπάσματα.Η επεξεργασία των σπόρων παρέχει το 60-80% του συνολικού αποτελέσματος της Albit

Φώτο Αντι-στρες επίδραση του Albit σε φυτά μπιζελιών μετά την εφαρμογή ζιζανιοκτόνων

Επίδραση του Albit στην ανάπτυξη φυτών σόγιας σε συνθήκες του αγρού 

x

Get A Quote