Πυρηνόκαρπα

Εφαρμογή του Albit σε Ροδακινιά - Νεκταρινιά - Βερικοκιά - Δαμασκηνιά - Κερασιά - Βυσινιά

Ροδακινιά - Νεκταρινιά - Βερικοκιά - Δαμασκηνιά - Κερασιά - Βυσινιά

Επίδραση του Albit

 • διεγείρει και βελτιώνει τις διαδικασίες ανάπτυξης
 • βελτιώνει την ανθοφορία και τη καρπόδεση
 • μειώνει το στρες που προκαλείται από τη χρήση μυκητοκτόνων και εντομοκτόνων, θερμική καταπόνηση (πολύ υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες), ξηρασία και μηχανικές βλάβες
 • αυξάνει τη χλωροφύλλη και τη φωτοσυνθετική δραστηριότητα των φύλλων
 • ενισχύει την άμυνα των δένδρων (την αντοχή τους να αντιστέκονται στις ασθένειες) -Συστημική Επίκτητα Ανθεκτικότητα
 • αυξάνει την αποτελεσματικότητα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων
 • επιταχύνει την ωρίμανση
 • αυξάνει την απόδοση και βελτιώνει την ποιότητα της παραγωγής

Εφαρμογές:

Το Albit μπορεί να εφαρμοστεί από το ξεκίνημα της νέας βλάστησης μέχρι το στάδιο του 50 % περίπου της ανάπτυξης του καρπού (στάδιο BBCH 75) στα ενήλικα δένδρα

Νεαρά δένδρα μέχρι 3 χρόνων

Εφαρμογή με Albit σε νέους οπωρώνες  επιταχύνει την ανάπτυξη των δέντρων, με αποτέλεσμα να μπαίνουν στη παραγωγή νωρίτερα.

Το Albit εφαρμόζεται σε ψεκασμούς φυλλώματος κάθε 20-40 μέρες.

Συνιστώμενη δοσολογία: 10-20 ml Albit / 100 λίτρα νερού

Ενήλικα δένδρα

Προτείνονται 3 εφαρμογές με Albit στα στάδια:

 • πριν την ανθοφορία (ρόδινη κορυφή)
 • μετά την καρπόδεση (πτώση πετάλων)
 • μετά από 15-20 μέρες

Ο αριθμός των επεμβάσεων μπορεί να αυξηθεί αν είναι απαραίτητο (κυρίως όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την εμφάνιση ασθενειών).

Το Albit μπορεί να εφαρμόζεται μαζί με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα στις προγραμματισμένες εφαρμογές τους.

Συνιστώμενη δοσολογία εφαρμογής του Albit: 20 – 25 ml Albit / 100 L νερού, και εφαρμόζονται 2-5 L / δέντρο.

Οι εφαρμογές του Albit μπορεί να γίνονται σε συνδυασμό με  τις προγραμματισμένες εφαρμογές φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

x

Get A Quote