Πυρηνόκαρπα

Εφαρμογή του Albit σε Ροδακινιά - Νεκταρινιά - Βερικοκιά - Δαμασκηνιά - Κερασιά - Βυσινιά

Ροδακινιά - Νεκταρινιά - Βερικοκιά - Δαμασκηνιά - Κερασιά - Βυσινιά
Δράση του Albit

Πειραματικά δεδομένα έδειξαν ότι η εφαρμογή του Albit στα πυρηνόκαρπα:

διεγείρει ή βελτιώνει τις διαδικασίες ανάπτυξης

βελτιώνει την ανθοφορία

μειώνει το στρες που προκαλείται από τη χρήση μυκητοκτόνων και εντομοκτόνων, θερμική καταπόνηση, ξηρασία και μηχανικές βλάβες 

αυξάνει την αντοχή στην ξηρασία και το κρύο. 

αυξάνει τη φωτοσυνθετική δραστηριότητα των φύλλων.

αυξάνει την αντοχή των δένδρων στις ασθένειες

αυξάνει την αποτελεσματικότητα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων

αυξάνει την απόδοση της παραγωγής

βελτιώνει την ποιότητα των καρπών

Εφαρμογές:

Το Albit μπορεί να εφαρμοστεί από το ξεκίνημα της νέας βλάστησης μέχρι το στάδιο του 50 % περίπου της ανάπτυξης του καρπού (στάδιο BBCH 75) στα ενήλικα δένδρα.

Νεαρά δένδρα μέχρι 3 χρόνων
Εφαρμογή με Albit σε νέους οπωρώνες  επιταχύνει την ανάπτυξη των δέντρων , με αποτέλεσμα να μπαίνουν στη παραγωγή νωρίτερα.
Το Albit εφαρμόζεται σε ψεκασμούς φυλλώματος κάθε 20-40 μέρες 
Συνιστώμενη δοσολογία εφαρμογής του Albit: 100 ml / εκτάριο
Σε μικρές εκμεταλλεύσεις, οι επεμβάσεις εκτελούνται με διάλυμα 1-2 ml Albit / 10 L νερού
Ενήλικα δένδρα
Προτείνονται 3 εφαρμογές με Albit στα στάδια:
 
     1. πριν την ανθοφορία (ρόδινη κορυφή)
     2. μετά την καρπόδεση (πτώση πετάλων)
     3. μετά από 15-20 μέρες
Ο αριθμός των επεμβάσεων μπορεί να αυξηθεί αν είναι απαραίτητο (κυρίως όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την εμφάνιση ασθενειών)
 
Το Albit μπορεί να εφαρμόζεται μαζί με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα στις προγραμματισμένες εφαρμογές τους.
 
Συνιστώμενη δοσολογία εφαρμογής του Albit: 25 ml / στρέμμα
 
Σε μικρές εκμεταλλεύσεις, οι επεμβάσεις εκτελούνται με διάλυμα 20 – 25 ml Albit / 100 L νερού, και εφαρμόζονται 2-5 L / δέντρο.
Οι εφαρμογές του Albit μπορεί να γίνονται σε συνδυασμό με  τις προγραμματισμένες εφαρμογές φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Φωτο: Αριστερά κερασιά χωρίς Albit – Δεξιά με Albit

x

Get A Quote