Σακχαρότευτλα

Προτεινόμενες εφαρμογές του Albit σε καλλιέργειες σακχαροτεύτλων

Εφαρμογές του Albit στη καλλιέργεια σακχαρότευτλων
Πεδία δράσης

Το Albit χρησιμοποιείται στη καλλιέργεια των ζαχαρότευτλων  για:

την επιτάχυνση της βλάστησης των σπόρων

την ενεργοποίηση της ανάπτυξης 

την αύξηση της αντοχής σε δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες

την αύξηση της αντοχής των φυτών στις ασθένειες.

  Πολλαπλές μετρήσεις  έδειξαν ότι  η μέση αύξηση της απόδοσης  τους από τις εφαρμογές  του Albit ήταν 25-30% .  Επίσης, το Albit αυξάνει την περιεκτικότητα σε σάκχαρα στις ρίζες κατά μέσο όρο κατά 0,3-2,5% και επιταχύνει την ωρίμανση.

Εφαρμογές:

Στη καλλιέργεια σακχαρότευτλων προτείνονται οι παρακάτω εφαρμογές του Albit :

Σακχαρότευτλα

Η μέγιστη αποτελεσματικότητα της εφαρμογής Albit μπορεί να επιτευχθεί με συνδυασμό της επεξεργασίας των σπόρων και των φυλλωδών ψεκασμών 

Επεξεργασία των σπόρων

Δοσολογία του Albit:  100 mL / t σπόρων σε διαλύμα 15 L / t.

Ψεκασμοί φυλλώματος καλλιέργειας

Ο ψεκασμός στα φύλλα αποτελεί την πλέον αποτελεσματική μέθοδος εφαρμογής Albit στα ζαχαρότευτλα. 

Ο πρώτος ψεκασμός εφαρμόζεται στο στάδιο των 5-6 πραγματικών φύλλων (BBCH 15) με δοσολογία 30-40 mL / ha

Ο δεύτερος ψεκασμός εφαρμόζεται στο στάδιο του κλεισίματος των φύλλων (BBCH 35) με δοσολογία 30-40 mL / ha,  δηλαδή μετά από διάστημα 10-20 ημερών.

Εφαρμογή ψεκαστικού διαλύματος: 300 L / ha . 

Για την ανοσοποίηση των φυτών εφαρμόζεται η υψηλότερη δόση (40 mL / ha).

Ο πρώτος ψεκασμός φυλλώματος παρέχει προϋποθέσεις για μελλοντική υψηλή απόδοση και αύξηση της περιεκτικότητας σε ζάκχαρα (μέσω της διέγερσης της ανάπτυξης), αυξάνει την αντοχή στην ξηρασία, ανοσοποιεί τα φυτά εναντίον μυκήτων και ανακουφίζει από το ζιζανιοκτόνο στρες.

Ο δεύτερος ψεκασμός φυλλώματος προωθεί την ανακατανομή των θρεπτικών ουσιών από τα φύλλα στις ρίζες, αυξάνει την περιεκτικότητα σε ζάχαρη, αυξάνει την άμυνα των φυτών σε μυκητολογικές ασθένειες και επιταχύνει την ωρίμανση. 

Η χρήση του Albit είναι αποτελεσματική σε ψεκασμούς φυλλώματος σε συνδυασμό με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Το Albit μπορεί να εφαρμόζεται μαζί με προγραμματισμένες επεμβάσεις με ζιζανιοκτόνα, εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα , δρώντας παράλληλα σαν βιοδιεγερτικό , σαν ανοσοποιητής αλλά και σαν αντιστρές σκεύασμα. 

Το Albit επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξεχωριστά, σε διάστημα από 4-7 ημέρες μετά από ζιζανιοκτονία. Στη περίπτωση αυτή ανακουφίζει από τις επιδράσεις μιας υπερδοσολογίας του ζιζανιοκτόνου .

Το Albit επίσης αυξάνει την αντοχή στη ξηρασία κατά 10-60% και  τα φυτά μπορούν να επιβιώσουν ευκολότερα μετά ψηλές θερμοκρασίες και  έλλειψη νερού.

Οι ψεκασμοί με Albit δεν καταπολεμούν τους παθογόνους μικροοργανισμούς. Όμως ανοσοποιούν ικανοποιητικά τα φυτά, αν έχει προηγηθεί αγωγή με Albit πριν από την εμφάνιση τυχόν ορατών ενδείξεων της νόσου

Καλλιέργεια τεύτλων μετά από διπλή εφαρμογή Albit

Επίδραση του Albit στη βλάστηση των σπόρων και την ανάπτυξη ζαχαρότευτλων

x

Get A Quote