Σιτηρά

Προτεινόμενες εφαρμογές του Albit σε καλλιέργειες σιτηρών

Εφαρμογές στα σιτηρά

Σιτάρι – Κριθάρι – Βρώμη – Σίκαλη – Ρύζι – Σόργο – Κεχρί κ.α

Το Albit είναι ένα καινοτόμο προϊόν σχεδιασμένο για την προστασία των καλλιεργειών από καταπονήσεις. Αυξάνει την ανοχή στην ξηρασία και σε άλλες δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες (στρες) στις καλλιέργειες. Ανακουφίζει από το στρες των φυτοφαρμάκων και τις βλαβερές συνέπειες των χημικών ουσιών και των λιπασμάτων. Αυξάνει το ρυθμό βλάστησης, μειώνει τον κύκλο της φυτικής παραγωγής, αυξάνει την απόδοση, βελτιώνει την ποιότητα, προστατεύει τις καλλιέργειες από ασθένειες.

Δεν περιέχει ζωντανούς μικροοργανισμούς, γεγονός που καθιστά τη δραστηριότητά του πιο σταθερή και λιγότερο εξαρτώμενη από τις περιβαλλοντικές συνθήκες

Εφαρμόζεται από τα πρώτα στάδια ανάπτυξης του φυτού για βέλτιστη αξιοποίησή του.

Παρουσιάζει παρατεταμένη διάρκεια επίδρασης στα φυτά, η οποία διαρκεί από λίγες εβδομάδες έως 5-6 μήνες μετά την εφαρμογή

Μπορεί να συνδυαστεί με τις προγραμματισμένες εφαρμογές ζιζανιοκτόνων, εντομοκτόνων και διαφυλλικών λιπασμάτων.

Σύμφωνα με τα δεδομένα πολλών δοκιμών, η χρήση του Albit στην επεξεργασία σιτηρών (χειμερινό και ανοιξιάτικο σιτάρι, σίκαλη, κριθάρι κ.α) παρέχει αύξηση:

 • της φυτρωτικότητας
 • της βλαστικότητας
 • της ριζόσφαιρας
 • της αντοχής στις αντίξοες καιρικές συνθήκες (ξηρασία, ακραίες θεμοκρασίες, κλπ)
 • της αντοχής στις ασθένειες (συστημική επίκτητη ανθεκτικότητα)
 • της τοξικής επίδρασης των φυτοφαρμάκων
 • της πυκνότητας των παραγωγικών στελεχών ανά τ.μ
 • της περιεκτικότητας σε γλουτένη
 • του βάρους 1000 κόκκων
 • του μήκους του σταχιού
 • του αριθμού κόκκων στο στάχυ

καθώς και επιτάχυνση της ωρίμανσης κατά 2-10 ημέρες και μείωση του κενού στο στάχυ κατά 20 %.

Η εφαρμογή με Albit έδειξε υψηλή αποτελεσματικότητα σε συνδυασμό με ζιζανιοκτόνα όταν εφαρμόστηκε στο τέλος του χειμώνα στο χειμερινό σιτάρι και κριθάρι. Τα εξασθενημένα φυτά από το ξεχειμώνιασμα, τη ταλαιπωρία των ριζών και το στρες ζιζανιοκτόνου ανταποκρίνονται στο Albit με σημαντική αύξηση της απόδοσης.

Προτείνεται ο ψεκασμός των χειμερινών σιτηρών να γίνεται μετά το χειμώνα, γιατί η επιταχυνόμενη ανάπτυξη τους πριν από το χειμώνα μπορεί να οδηγήσει σε υπερανάπτυξη και ευαισθησία.

Εφαρμογές:

Στη καλλιέργεια σιτηρών προτείνονται οι παρακάτω εφαρμογές του Albit :

Η συνιστώμενη πλήρης επεξεργασία της καλλιέργειας των σιτηρών με Albit περιλαμβάνει επεξεργασία πριν από τη σπορά και τουλάχιστον ένα ψεκασμό φυλλώματος.

Τα ποσοστά εφαρμογής του Albit είναι:

Οι υψηλότερες δοσολογίες χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της φυτοτοξικής επίδρασης των φυτοφαρμάκων και την παρατεταμένη ανοσοποίηση των φυτών κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου.

Η εφαρμογή στους σπόρους πριν από τη σπορά δημιουργεί περίπου το 50-60% του συνολικού αποτελέσματος. Το υπόλοιπο (40-50%) μπορεί να επιτευχθεί με φυλλώδεις ψεκασμούς.

Ο πρώτος ψεκασμός στο στάδιο του αδελφώματος (BBCH 20-40) είναι ο πιο αποτελεσματικός.

Συνήθως συνδυάζεται με ζιζανιοκτόνα μετά το ξεχειμώνιασμα των φυτών.

Ο δεύτερος ψεκασμός στο προ-ανθικό στάδιο (BBCH 50–70) αυξάνει την αποτελεσματικότητα του πρώτου κατά 20–30% και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετη γεωργική τεχνική, αλλά θα πρέπει να ακολουθεί τις προηγούμενες εφαρμογές.

Η επεξεργασία των σπόρων

Το διάλυμα μπορεί να περιέχει Albit μόνο του ή σε συνδυασμό με κατάλληλα μυκητοκτόνα

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ: Αύξηση της Φυτρωτικότητας – Ριζογένεσης

Η ψεκασμοί φυλλώματος

Φωτογραφικό Υλικό

Φαινολογικά Στάδια σιτηρών - Κλίμακα BBCH

01. Έναρξη της απορρόφησης στοιχείων από τους σπόρους

03. Ολοκλήρωση αφομοίωσης σπόρων

05. Έκπτυξη ριζιδίου
06. Επιμήκυνση ριζιδίου, ορατά τριχίδια ρίζας και / ή πλευρικές ρίζες
07. Έκπτυξη κολεόπτιλου από το σπέρμα

09. Βλάστηση: το κολεόπτιλο βλαστάνει στην επιφάνεια του εδάφους (cracking stage)
10. Πρώτο φύλλο μέσω κολεόπτιλου
11. Το πρώτο φύλλο αναπτύσσεται
12. Ανάπτυξη 2 φύλλων
13. Ανάπτυξη 3 φύλλων
...
19. 9 ή περισσότερα φύλλα ξετυλίγονται
21 Εμφανίζεται  ο πρώτος πλάγιος βλαστός (2ης τάξης)
22 Εμφανίζεται  ο 2ος πλάγιος βλαστός (2ης τάξης)
23 Εμφανίζεται  ο 3οςπλάγιος βλαστός (2ης τάξης)

..
29 Εμφανίζονται  9 ή περισσότεροι πλάγιοι βλαστοί (2ης τάξης)
31 Έναρξη κάλυψης καλλιέργειας: 10% των φυτών συναντώνται μεταξύ σειρών
32 Κόμβος 2 τουλάχιστον 2 cm πάνω από τον κόμβο 1
33 Κόμβος 3 τουλάχιστον 2 cm πάνω από τον κόμβο 2
...
37 "Φύλλο σημαία" μόλις που είναι ορατό - ακόμα τυλιγμένο

39 Στάδιο φύλλου σημαίας: φύλλο σημαίας πλήρως ξετυλιγμένο, το γλωσσίδιο είναι ορατός
41. Πρώιμο στάδιο πριν την εμφάνιση της ταξιανθίας: επέκταση κολεού του φύλλου σημαία

43. Κολεός του φύλλου σημαία - έναρξη διόγκωσης

45. Διογκωμένος κολεός φύλλου σημαίας

47. Άνοιγμα κολεού φύλλου σημαίας
51. Έναρξη του ξεσταχυάσματος (heading)
52. 20% της ταξιανθίας εμφανίστηκε
53. Το 30% της ταξιανθίας εμφανίστηκε
54. 40% της ταξιανθίας εμφανίστηκε
55. Μέση ξεσταχυάσματος : εμφανίστηκε το ήμισυ της ταξιανθίας
56. 60% της ταξιανθίας εμφανίστηκε
57. 70% της ταξιανθίας εμφανίστηκε
58. Το 80% της ταξιανθίας εμφανίστηκε
59. Τέλος ξεσταχυάσματος : η ταξιανθία εμφανίστηκε πλήρως
61. Έναρξη της ανθοφορίας: ορατοί οι πρώτοι ανθήρες

65. Πλήρης άνθηση: ώριμο το 50% των ανθήρων

69. Τέλος της ανθοφορίας: όλα τα ανθέων έχουν ολοκληρωθεί αλλά μπορεί να παραμείνουν μερικοί αφυδατωμένοι ανθήρες
71. Οι πρώτοι κόκκοι έχουν φτάσει στο μισό του τελικού τους μεγέθους

73. Πρώιμο γάλα

75. Μεσαίο γάλα: η περιεκτικότητα σε κόκκους γαλακτώδης, οι κόκκοι έφτασαν στο τελικό μέγεθος, ακόμα πράσινο

77. Αργά γάλα
83. Πρώιμη ζύμωση

85. Μαλακή ζύμη: περιεκτικότητα σε κόκκους μαλακή αλλά στεγνή.

87. Σκληρή ζύμη: περιεκτικότητα σε κόκκους στερεό.

89. Πλήρως ώριμο: κόκκος σκληρός, δύσκολο να χωριστεί με το δάχτυλο
x

Get A Quote