Σιτηρά

Προτεινόμενες εφαρμογές του Albit σε καλλιέργειες σιτηρών

Εφαρμογές στα σιτηρά

Σιτάρι – Κριθάρι – Βρώμη – Σίκαλη – Ρύζι – Σόργο – Κεχρί κλπ

Πεδία δράσης

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πολλών πειραματικών , η χρήση του Albit στα δημητριακά (σιτάρι, σίκαλη, κριθάρι  κλπ ) αυξάνει :

  – την απόδοση  
  – τη βλάστηση 
  – της πυκνότητας παραγωγικών στελεχών 
  – το μήκος της ρίζας 
  – την αντοχή στη ξηρασία  
  – τη περιεκτικότητας σε γλουτένη
  – το βάρος  των κόκκων
  – του μήκους αυτιού 
  – τον αριθμό των σπόρων 

Εφαρμογές:

Στη καλλιέργεια σιτηρών προτείνονται οι παρακάτω εφαρμογές του Albit :

Επεξεργασία των σπόρων

Δοσολογία εφαρμογής: 50ml Albit / τόνο σπόρου.

Το διάλυμα μπορεί να περιέχει Albit μόνο του ή σε συνδυασμό με κατάλληλα μυκητοκτόνα

Ψεκασμοί φυλλώματος καλλιέργειας
Προτείνονται 2 ψεκασμοί των φυτών

Η  πρώτη εφαρμογή ψεκασμού στο στάδιο BBCH 20-40  είναι η πιο αποτελεσματική. (Δηλαδή από το αδέλφωμα μέχρι την εμφάνιση του φύλλου “σημαία¨). Συνήθως συνδυάζεται με την εφαρμογή των ζιζανιοκτόνων μετά την χειμερινή αδρανοποίηση των φυτών. 

Η  δεύτερη  εφαρμογή φυλλώματος στο στάδιο BBCH 50-70 (Δηλαδή από την εμφάνιση της ταξιανθίας μέχρι και το τέλος της ανθοφορίας) αυξάνει την αποτελεσματικότητα του πρώτου κατά 20-30%, αλλά θα πρέπει να ακολουθήσει της προηγούμενης εφαρμογής

Δοσολογία εφαρμογής: 30-40 ml Albit / ha
Οι ψεκασμοί φυλλώματος:
Ο δεύτερος ψεκασμός φυλλώματος (συνήθως συνδυασμένος με εντομοκτόνα) χρησιμοποιείται κυρίως για τη βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής. Το Albit αυξάνει την περιεκτικότητα σε γλουτένη. Πρέπει να σημειωθεί ότι και οι προηγούμενες εφαρμογές (επεξεργασία σπόρου και πρώτης ψεκασμού) επίσης αυξάνουν σημαντικά αυτό το χαρακτηριστικό. Επίσης, το Albit αυξάνει τον αριθμό των κόκκων και το βάρος των κόκκων.

Φαινολογικά Στάδια σιτηρών - Κλίμακα BBCH

01. Έναρξη της απορρόφησης στοιχείων από τους σπόρους

03. Ολοκλήρωση αφομοίωσης σπόρων

05. Έκπτυξη ριζιδίου
06. Επιμήκυνση ριζιδίου, ορατά τριχίδια ρίζας και / ή πλευρικές ρίζες
07. Έκπτυξη κολεόπτιλου από το σπέρμα

09. Βλάστηση: το κολεόπτιλο βλαστάνει στην επιφάνεια του εδάφους (cracking stage)
10. Πρώτο φύλλο μέσω κολεόπτιλου
11. Το πρώτο φύλλο αναπτύσσεται
12. Ανάπτυξη 2 φύλλων
13. Ανάπτυξη 3 φύλλων
...
19. 9 ή περισσότερα φύλλα ξετυλίγονται
21 Εμφανίζεται  ο πρώτος πλάγιος βλαστός (2ης τάξης)
22 Εμφανίζεται  ο 2ος πλάγιος βλαστός (2ης τάξης)
23 Εμφανίζεται  ο 3οςπλάγιος βλαστός (2ης τάξης)

..
29 Εμφανίζονται  9 ή περισσότεροι πλάγιοι βλαστοί (2ης τάξης)
31 Έναρξη κάλυψης καλλιέργειας: 10% των φυτών συναντώνται μεταξύ σειρών
32 Κόμβος 2 τουλάχιστον 2 cm πάνω από τον κόμβο 1
33 Κόμβος 3 τουλάχιστον 2 cm πάνω από τον κόμβο 2
...
37 "Φύλλο σημαία" μόλις που είναι ορατό - ακόμα τυλιγμένο

39 Στάδιο φύλλου σημαίας: φύλλο σημαίας πλήρως ξετυλιγμένο, το γλωσσίδιο είναι ορατός
41. Πρώιμο στάδιο πριν την εμφάνιση της ταξιανθίας: επέκταση κολεού του φύλλου σημαία

43. Κολεός του φύλλου σημαία - έναρξη διόγκωσης

45. Διογκωμένος κολεός φύλλου σημαίας

47. Άνοιγμα κολεού φύλλου σημαίας
51. Έναρξη του ξεσταχυάσματος (heading)
52. 20% της ταξιανθίας εμφανίστηκε
53. Το 30% της ταξιανθίας εμφανίστηκε
54. 40% της ταξιανθίας εμφανίστηκε
55. Μέση ξεσταχυάσματος : εμφανίστηκε το ήμισυ της ταξιανθίας
56. 60% της ταξιανθίας εμφανίστηκε
57. 70% της ταξιανθίας εμφανίστηκε
58. Το 80% της ταξιανθίας εμφανίστηκε
59. Τέλος ξεσταχυάσματος : η ταξιανθία εμφανίστηκε πλήρως
61. Έναρξη της ανθοφορίας: ορατοί οι πρώτοι ανθήρες

65. Πλήρης άνθηση: ώριμο το 50% των ανθήρων

69. Τέλος της ανθοφορίας: όλα τα ανθέων έχουν ολοκληρωθεί αλλά μπορεί να παραμείνουν μερικοί αφυδατωμένοι ανθήρες
71. Οι πρώτοι κόκκοι έχουν φτάσει στο μισό του τελικού τους μεγέθους

73. Πρώιμο γάλα

75. Μεσαίο γάλα: η περιεκτικότητα σε κόκκους γαλακτώδης, οι κόκκοι έφτασαν στο τελικό μέγεθος, ακόμα πράσινο

77. Αργά γάλα
83. Πρώιμη ζύμωση

85. Μαλακή ζύμη: περιεκτικότητα σε κόκκους μαλακή αλλά στεγνή.

87. Σκληρή ζύμη: περιεκτικότητα σε κόκκους στερεό.

89. Πλήρως ώριμο: κόκκος σκληρός, δύσκολο να χωριστεί με το δάχτυλο
x

Get A Quote