Σταμναγκάθι

Προτεινόμενες εφαρμογές του Albit σε καλλιέργειες σταμναγκαθιού

Εφαρμογές στη καλλιέργεια σταμναγκαθιού

Το Albit επιδρά σε όλα τα στάδια του βιολογικού κύκλου του σταμναγκαθιού από τη φυτρωτικότητα του σπόρου, τη ριζογένεση, τη γρήγορη αναγέννηση μετά τις κοπές, την αύξηση της χλωροφύλλης, τη πρωίμιση, την αντοχή στις ασθένειες και στις δύσκολες καιρικές συνθήκες – μέχρι και την ποιότητα και τη συντηρισημότητα μετά το κόψιμο 

Εκτός από την αύξηση της απόδοσης, οι εφαρμογές με Albit:
  • αυξάνουν τη βλάστηση
  • αυξάνουν την αντοχή στην  ξηρασία
  • επιταχύνουν τα φαινολογικά στάδια του φυτού
  • μειώνουν την περιεκτικότητα σε νιτρικά 
    αυξάνουν το βάρος
  • Βοηθούν το φυτό να αναβλαστήσει μετά τις κοπές
Καλλιέργεια σταμναγκαθιού 35 μέρες μετά τη μεταφύτευση -Σάμος 2018
Αριστερά μάρτυρας - Δεξιά εμβάπτιση σπόρων + 1 ψεκασμός 

Εφαρμογές:

Στη καλλιέργεια της πιπεριάς ακολουθούνται οι γενικές συστάσεις που ισχύουν για τα κηπευτικά και συγκεκριμένα:

Σταμναγκάθι

Επεξεργασία σπόρων

Οι σπόροι θα πρέπει να εμποτιστούν για σύντομο χρονικό διάστημα σε διάλυμα 2-5 ml / L

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ: Αύξηση της Φυτρωτικότητας – Ριζογένεσης

Επεξεργασία φυταρίων πριν τη μεταφύτευση

Προτείνεται εμβάπτιση των φυταρίων ή εναλλακτικά ψεκασμός μέχρι απορροής.

Συνιστώμενη δόση: 0,5-1 ml Albit  ανά λίτρο διαλύματος.

Η εφαρμογή αυτή θα βοηθήσει ώστε:

Παράλληλα η εφαρμογή αυτή θα βοηθήσει θετικά και τη ωφέλιμη μικροχλωρίδα στη ριζόσφαιρα

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ: Μείωση μεταφυτευτικού στρες

Ψεκασμοί φυλλώματος καλλιέργειας

Προτείνεται ψεκασμός των φυτών 1-2 φορές  στο πρώτο μέρος της βλαστικής περιόδου, με την πρώτη εφαρμογή 2 βδομάδες μετά τη μεταφύτευση και οι επόμενη μετά από 2-3 βδομάδων.

Συνιστώμενη δόση: 1-2 ml Albit στα 10 λίτρα διαλύματος.

Οι εφαρμογές αυτές θα δώσουν: 

Εφαρμογή στη ριζόσφαιρα

Συνήθως προτείνεται μία εφαρμογή στην αρχή της  βλαστικής περιόδου.
Συνιστώμενη δόση: 1-2 ml Albit plus στα 10 λίτρα διαλύματος.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ: Εφαρμογή Albit στη ριζόσφαιρα

x

Get A Quote