Σταμναγκάθι

Προτεινόμενες εφαρμογές του Albit σε καλλιέργειες σταμναγκαθιού

Εφαρμογές στη καλλιέργεια σταμναγκαθιού

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δοκιμών, η θεραπεία με Albit αύξησε τη μέση απόδοση τομάτας κατά 16,3% έναντι του μάρτυρα. 

Πεδία δράσης

Εκτός από την αύξηση της απόδοσης, οι εφαρμογές με Albit:

  • αυξάνουν τη βλάστηση
  • αυξάνουν την αντοχή στην  ξηρασία
  • επιταχύνουν τα φαινολογικά στάδια του φυτού
  • μειώνουν την περιεκτικότητα σε νιτρικά 
  • αυξάνουν το βάρος
  • Βοηθούν το φυτό να αναβλαστήσει μετά τις κοπές
Εφαρμογές:

Στη καλλιέργεια της πιπεριάς ακολουθούνται οι γενικές συστάσεις που ισχύουν για τα κηπευτικά και συγκεκριμένα:

Σταμναγκάθι
Επεξεργασία σπόρων

Οι σπόροι θα πρέπει να εμποτιστούν για σύντομο χρονικό διάστημα σε διάλυμα 2-5 ml / L. 

Επεξεργασία φυταρίων πριν τη μεταφύτευση

Προτείνεται εμβάπτιση των φυταρίων ή εναλλακτικά ψεκασμός μέχρι απορροής.

Συνιστώμενη δόση : 0,5-1 ml Albit  στο 1 λίτρο διαλύματος .

Η εφαρμογή αυτή θα βοηθήσει ώστε:

Παράλληλα η εφαρμογή αυτή θα βοηθήσει θετικά και τη ωφέλιμη μικροχλωρίδα στη ριζόσφαιρα

Ψεκασμοί φυλλώματος καλλιέργειας
Προτείνεται ψεκασμός των φυτών 1-2 φορές  στο πρώτο μέρος της βλαστικής περιόδου , με την πρώτη εφαρμογή 2 βδομάδες μετά τη μεταφύτευση και οι επόμενη μετά από 2-3 βδομάδων.
Συνιστώμενη δόση:
30 ml / ha. και η ποσότητα ψεκαστικού διαλύματος  300 L / ha
Για μικρές καλλιέργειες η δοσολογία είναι  1-2 ml Albit plus στα 10 λίτρα διαλύματος.
Οι εφαρμογές αυτές θα δώσουν: 
Εφαρμογή στη ριζόσφαιρα
Συνήθως προτείνεται μία εφαρμογή στην αρχή της  βλαστικής περιόδου.
Συνιστώμενη δόση : 1-2 ml Albit plus στα 10 λίτρα διαλύματος .
 

Καλλιέργεια σταμναγκαθιού 35 μέρες μετά τη μεταφύτευση -Σάμος 2018

Αριστερά μάρτυρας – Δεξιά εμβάπτιση σπόρων + 1 ψεκασμός 

x

Get A Quote