Τριφύλλι

Εφαρμογή του Albit σε καλλιέργειες χορτοδοτικών φυτών

Πεδίο δράσης

Σύμφωνα με τις δοκιμές, με τη εφαρμογή του Albit στις καλλιέργειες κτηνοτροφικών χορτοδοτικών φυτών (βίκος, τριφύλλι, κλπ) αυξάνεται:

η απόδοση της πράσινης μάζας η απόδοση των σπόρων η ανάπτυξη της βλάστησης η αντοχή στη ξηρασία και το κρύο η αναγέννηση μετά από κόψιμο το ύψος και η πυκνότητα των φυτών το πέρασμα των φάσεων ανάπτυξης των φυτών (πρωιμότητα)

Το Albit βοηθά τα φυτά να αποκατασταθούν μετά την κοπή, ομαλοποιεί το μεταβολισμό και την παραγωγικότητα τους.

Η καλλιέργεια του τριφυλλιού ανταποκρίνεται πολύ θετικά στις εφαρμογές του Albit αποδίδοντας, με βάση τα πειραματικά, αύξηση των αποδόσεων μέχρι και 36%

Εφαρμογές:

Στη καλλιέργεια χορτοδοτικών φυτών προτείνονται οι παρακάτω εφαρμογές του Albit:

Επεξεργασία των σπόρων

Επεξεργασία σπόρων (50-70 ml / τόνο σπόρων) είναι επίσης αρκετά αποτελεσματική.

Οι σπόροι θα πρέπει να εμποτιστούν για σύντομο χρονικό διάστημα σε διάλυμα 3-5 ml/L.

Η επεξεργασία των σπόρων:

αυξάνει τη βλαστικότητα των σπόρων

διεγείρει την ανάπτυξη των φυτών στα πρώιμα στάδια ανάπτυξης

προστατεύει τις ρίζες από τις δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες

Ψεκασμοί φυλλώματος

Η κύρια επεξεργασία για τα παραπάνω είδη είναι ο ψεκασμός φυλλώματος

Προτείνονται 2 ψεκασμοί

 

Ο πρώτος ψεκασμός προτείνεται να γίνεται 7-10 μέρες μετά από το κούρεμα (για να επιταχυνθεί η αναγέννηση).

Είναι πιο αποτελεσματικό να εφαρμόζεται το Albit σε συνδυασμό  με λιπάσματα φυλλώματος.

 

Ένας δεύτερος ψεκασμός μετα 10-15 μέρες θα βοηθήσει επιπλέον τη απόδοση

 

Η δοσολογία του Albit είναι 40 ml / ha και 300 L ψεκαστικού διαλύματος / ha αντίστοιχα,

 

Το Albit μπορεί να ενσωματωθεί σε προγραμματισμένες εφαρμογές  με παρασιτοκτόνα και λιπάσματα.

Το Albit αυξάνει την ικανότητα των φυτών να αντέχουν σε διάφορες καταπονήσεις, όπως τις χειμωνιάτικες συνθήκες, τη ξηρασία και το κούρεμα. Για αυτό το τριφύλλι θεωρείται μια από τις πιο ευαίσθητες στο Albit καλλιέργειες.

Σύμφωνα με όλες τις διεξαγόμενες δοκιμές για το τριφύλλι, η μέση αύξηση της απόδοσης της πράσινης μάζας υπό επεξεργασία με Albit ήταν 36% .

Περισσότερες πληροφορίες στο BLOG (Πατήστε εδώ)

x

Get A Quote