Βαμβάκι

Προτεινόμενες εφαρμογές του Albit σε καλλιέργειες βαμβακιού

Εφαρμογές στη καλλιέργεια βαμβακιού
Πεδία δράσης

Το Albit σύμφωνα με τα πειραματικά δεδομένα στην καλλιέργεια του βαμβκιού δείχνει:

  • Αύξηση της απόδοσης,
  • Βελτίωση της βλαστικότητας,
  • επιτάχυνση της ανάπτυξης,
  • αύξηση του αριθμού πλάγιων βλαστών,
  • επιτάχυνση της ανάπτυξης και ωρίμανσης των καρυδιών
  • Αυξημένη αντίσταση σε σηψιρριζίες και βακτηριακής προσβολής του βαμβακιού (Xanthomonas campestris pv. Malvacearum)
 
Εφαρμογές:

Στη καλλιέργεια βαμβακιού προτείνονται οι παρακάτω εφαρμογές του Albit :

Επεξεργασία των σπόρων

Δοσολογία: 100 mL / t σπόρων σε διαλύμα 20-50 L / t

Όταν οι σπόροι είναι προεπεξεργασμένοι η επεξεργασία τους με Albit είναι περιττή.

Στη περίπτωση των προεπεξεργασμένων σπόρων το Albit μπορεί να εφαρμοστεί κατά τη σπορά (στο αυλάκι) σε δοσολογία 50 mL Albit/ ha.

Ψεκασμοί φυλλώματος καλλιέργειας

Η πιο αποτελεσματική μέθοδος εφαρμογής Albit στα βαμβάκι  είναι ο  ψεκασμός σε φύλλα . 

Το Albit πρέπει να εφαρμόζεται από το στάδιο των 5-6 πραγματικών φύλλων με δοσολογία 40-50 mL / ha, (BBCH 15) και επανάληψη σε διάστημα 10-20 ημερών. 

Εφαρμογή ψεκαστικού διαλύματος : 300 L / ha 

Για την ανοσοποίηση των φυτών εφαρμόζεται η υψηλότερη δόση (50 mL / ha).

Η χρήση του Albit είναι αποτελεσματική σε ψεκασμούς φυλλώματος σε συνδυασμό με παρασιτοκτόνα . Θα μπορούσε το Albit να εφαρμόζεται μαζί με προγραμματισμένες επεμβάσεις με ζιζανιοκτόνα, εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα , δρώντας παράλληλα σαν βιοδιεγερτικό , σαν ανοσοποιητής αλλά και σαν αντιστρεσογόνος παράγοντας της κύριας καλλιέργειας.

Οι ψεκασμοί με Albit δεν καταπολεμούν τους παθογόνους μικροοργανισμούς. Όμως ανοσοποιούν ικανοποιητικά τα φυτά, αν έχει προηγηθεί αγωγή με Albit πριν από την εμφάνιση τυχόν ορατών ενδείξεων της νόσου.

Λήψη κατά την καλοκαιρινή περίοδο,  με τον παραγωγό να παρουσιάζει τα δύο μέρη της καλλιέργειας, αρχικά με το χωράφι όπου έχει εφαρμοστεί albit και τέλος τον μάρτυρα.

Λήψη πριν τη συγκομιδή, με εμφανέστατη την πρωιμότητα στο πρώτο κομμάτι όπου το βαμβάκι έχει φτάσει στο σημείο να είναι έτοιμο προς συγκομιδή.

Φαινολογικά Στάδια Βαμβακιού - Κλίμακα BBCH

00. Ξηρός σπόρος
01. Έναρξη της απορρόφησης από τους σπόρους

03. Ολοκλήρωση απορρόφησης από τους σπόρους

05. Έκπτυξη ριζιδίου
06. Επιμήκυνση ριζιδίου, ορατά τριχίδια ρίζας και / ή πλευρικές ρίζες
07. Υποκοτύλιο με κοτυληδόνες που διαπερνούν το στρώμα σπόρων
08. Υποκοτύλιο με κοτυληδόνες που αναπτύσσονται προς την επιφάνεια του εδάφους
09. Ανάδυση: υποκοτύλιο με κοτυληδόνες που διαπερνούν την επιφάνεια του εδάφους
10. Οι Κοτυλήδονες ξεδιπλώθηκαν εντελώς
11. Το πρώτο αληθινό φύλλο αναπτύσσεται 
12. 2ο αληθινό φύλλο αναπτύσσεται
13. 2ο αληθινό φύλλο αναπτύσσεται
...
19. 9 ή περισσότερα φύλλα έχουν αναπτυχθεί 9, δεν υπάρχουν ακόμη ορατοί πλευρικοί βλαστοί
21 Έναρξη αδελφώματος: ανιχνεύσιμο πρώτου βλαστού
22 2 βλαστοί (αδέρφια) ανιχνεύσιμα
23 3 βλαστοί (αδέρφια) ανιχνεύσιμα
..
29 Τέλος του αδελφώματους. Μέγιστος αριθ. ανιχνεύσιμων πλάγιων βλαστών.
31 Έναρξη κάλυψης καλλιέργειας: 10% των φυτών συναντώνται μεταξύ σειρών
32 Το 20% των φυτών συναντώνται μεταξύ σειρών
33 Το 30% των φυτών συναντώνται μεταξύ σειρών
...
37 Το 70% των φυτών συναντώνται μεταξύ σειρών

39 Κλείσιμο θόλων: 90% των φυτών συναντώνται μεταξύ σειρών
51. Ανιχνεύσιμα πρώτα μπουμπούκια λουλουδιών 
52. Ορατοί οι πρώτοι ανθοφόροι οφθαλμοί 
...
55. Οι μπουμπούκια των λουλουδιών διευρύνονται σαφώς
...
59. Ορατά πέταλα: οι μπουμπούκια λουλουδιών παραμένουν κλειστοί
60. Τα πρώτα λουλούδια άνοιξαν (σποραδικά εντός της καλλιέργειας)
61.Έναρξη της ανθοφορίας ("Πρώιμη άνθιση"): 5-6 άνθη / 7,5 μέτρα της σειράς
...
65. Πλήρης άνθηση: ("Μεσαία άνθιση"): 11 και περισσότερα άνθη / 7,5 μέτρα της σειράς
...
67. Πλειονότητα των λουλουδιών ανθισμένα
...
 69. Τέλος της ανθοφορίας
71. Περίπου το 10% των καρυδιών έχουν φτάσει στο τελικό τους μέγεθος
72. Περίπου το 20% των καρυδιών έχουν φτάσει στο τελικό τους μέγεθος
73.

75.
79. Περίπου το 90% τωνκαρυδιών έχουν φτάσει στο τελικό τους μέγεθος
80. Πρώτα ανοιχτά καρύδια στα πρώτα καρποφόρα κλαδιά
81. Ανοίγουν περίπου το 10% των καρυδιών
82. Ανοίγουν περίπου το 20% των καρυδιών

87. Ανοίγουν περίπου το 70% των καρυδιών

89. Ανοίγουν περίπου το 90% των καρυδιών
91. Περίπου το 10% των φύλλων αποχρωματίζονται ή πέφτουν
92. Περίπου το 20% των φύλλων αποχρωματίζονται ή πέφτουν
...
97. Πάνω από το έδαφος μέρη του φυτού νεκρά. αδρανές φυτό
...
99. Προϊόν συγκομιδής
x

Get A Quote