Αρχεία: Services

Σημαντικό χαρακτηριστικό της εφαρμογής του Albit

Βελτίωση της ποιότητας

Το Albit μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά στην πρακτική της γεωργίας για τη βελτίωση της ποιότητας και της εμπορευσιμότητας των παραγόμενων προϊόντων, επηρεάζοντας πολλούς δείκτες στη μέτρηση των μεγεθών τους.
Read More
ALBIT - Αύξηση της αντοχής σε αβιοτικούς παράγοντες

Αύξηση της αντοχής σε αβιοτικούς παράγοντες

το Albit αυξάνει την αντοχή και βελτιώνει τη συμπεριφορά των φυτών σε αβιοτικούς παράγοντες όπως: ξηρασία, υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες, μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας, παγετός, μηχανικές βλάβες (χαλάζι κλπ), πλημμυρικές καταστάσεις,
Read More
x

Get A Quote