Αύξηση της αντοχής στη ξηρασία

Αντοχή στη ξηρασία

Αντιστρεσογόνος Βιοδιεγέρτης

Η ξηρασία είναι από τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει η σύγχρονη γεωργία.

Είναι ένας κρίσιμος παράγοντας που καθορίζει τόσο τη δυνητική μέγιστη παραγωγικότητα των καλλιεργειών όσο και την αποτελεσματικότητα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Η επεξεργασία με Albit αυξάνει την ικανότητα των φυτών να αντιστέκονται στις υψηλές θερμοκρασίες υπό συνθήκες ξηρασίας.

Η ξηρασία είναι φαινόμενο που περιλαμβάνει έλλειψη υγρασίας και αυξημένη θερμοκρασία περιβάλλοντος.
Η επίδραση του Albit στην αντοχή των φυτών στην ξηρασία εξετάστηκε λεπτομερώς σε πειράματα σε ανοιξιάτικο σιτάρι.
Η ικανότητα των φυτών να αντιστέκονται σε υψηλές θερμοκρασίες εξετάστηκε σύμφωνα με τον δείκτη αντοχής στη θερμότητα . Η αντοχή στην ξηρασία εξετάστηκε σύμφωνα με την ικανότητα κατακράτησης νερού, την περιεκτικότητα σε νερό στα φύλλα και την ένταση της διαπνοής.

Η εφαρμογή του Albit αύξησε αξιόπιστα όλα τα αναφερόμενα χαρακτηριστικά, εκτός από την ένταση της διαπνοής. Τα αποτελέσματα των δοκιμών συνοψίζονται

Χαρακτηριστικά Αποτέλεσμα εφαρμογής Albit σε σύγκριση με τον έλεγχο

  • Ικανότητα συγκράτησης νερού αυξήθηκε κατά 4-28%
  • Περιεκτικότητα σε νερό στα φύλλα αυξήθηκε κατά 7-10%
  • Ένταση διαπνοής μειώθηκε κατά 31-66%
  • Θερμική αντίσταση αυξήθηκε κατά 18-60%

Μειώνει τις καταπονήσεις από τη ξηρασία και τις υψηλές θερμοκρασίες

Μια ξεκάθαρη επίδραση του Albit στην αντοχή των φυτών στην ξηρασία εντοπίζεται στα ελαιόδεντρα. Όταν τα ελαιόδεντρα βρίσκονται συνεχώς σε συνθήκες έντονης ξηρασίας. Ο ψεκασμός με Albit βοηθά τα φυτά να διατηρήσουν την υγρασία και να σχηματίσουν καλή απόδοση ​

Με την πάροδο του χρόνου η αντίσταση των φυτών στη ξηρασία που υποβάλλονται σε επεξεργασία με Albit αυξάνεται ακόμη περισσότερο.

Αναπαραγωγή Βίντεο

Η ικανότητα του Albit να παρέχει υψηλές αποδόσεις υπό συνθήκες ξηρασίας εξαρτάται τόσο από την ενεργοποίηση των βιοχημικών μηχανισμών αντοχής του φυτού στην ξηρασία (αντοχή στη θερμότητα, ικανότητα συγκράτησης νερού) όσο και από τη βελτίωση της ριζοβολίας

Η επίδραση του Albit στην αποτελεσματικότητα της κατανάλωσης εδαφικής υγρασίας από το ανοιξιάτικο σιτάρι Οι δοκιμές διεξήχθησαν σε συνδυασμό με διαφορετικές μεθόδους επεξεργασίας του εδάφους (χωρίς καμία επεξεργασία, συμβατικό όργωμα, σβάρνισμα, δισκοβολία

Με την πάροδο του χρόνου η αντίσταση των φυτών στη ξηρασία που υποβάλλονται σε επεξεργασία με Albit αυξάνεται ακόμη περισσότερο. Η ικανότητα του Albit να αυξάνει την αντοχή των φυτών στην ξηρασία επιβεβαιώθηκε στην πράξη σε διάφορες καλλιέργειες (δημητριακά, ζαχαρότευτλα, ηλίανθος, λαχανικά, ελιά κ.α) Τα φυτά που καλλιεργούνται από σπόρους που έχουν υποστεί επεξεργασία με Albit είναι πιο ανθεκτικά στη φυτοτοξική δράση των ζιζανιοκτόνων​

Η επεξεργασία με Albit οδηγεί επίσης σε πιο αποτελεσματική κατανάλωση νερού των φυτών: η ένταση της διαπνοής των φυτών που έχουν υποστεί επεξεργασία με Albit μειώθηκε περισσότερο από δύο φορές, από 453 σε 203 mg νερού/g βιομάζας σε μία ώρα κάτω από πότισμα και από 247 σε 171 mg νερό/g βιομάζας σε μία ώρα υπό συνθήκες ξηρασίας. ​

Μηχανισμοί δράσης του Albit στην αντοχή των φυτών στην ξηρασία
x

Get A Quote