Αύξηση της Φυτρωτικότητας – Ριζογένεσης

ΦΥΤΡΩΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΡΙΖΟΓΕΝΕΣΗ

Κατάλληλο για σπόρους, κονδύλους, βολβούς, μοσχεύματα κ.α

Χρησιμοποιείται:
• Στη παραγωγή σποροφύτων
• Στην απευθείας σπορά στον αγρό

Το Albit παρέχει προστασία των φυτών απέναντι στις ασθένειες των ριζών, αυξάνει αισθητά την ανάπτυξη και την απόδοση, τη βλαστικότητα και τη βλαστική ικανότητα των σπόρων.

Βελτιώνει την πρόσληψη ανόργανων θρεπτικών συστατικών, την ικανότητα ξεχειμωνιάσματος (για χειμερινές καλλιέργειες), το καύσωνα, το παγετό, την υψηλή υγρασία και την ανθεκτικότητα στην ξηρασία.

Το διάλυμα εργασίας πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός 24 ωρών μετά την προετοιμασία του.

Φυτά που καλλιεργούνται από σπόρους που έχουν υποστεί επεξεργασία με Albit θα ολοκληρώσουν τα στάδια ανάπτυξης κατά 3-12 ημέρες γρηγορότερα από τα φυτά ελέγχου

Πλούσιο και υγιές ριζικό σύστημα

Η επεξεργασία των σπόρων με Albit βελτιώνει τη βλαστικότητα των σπόρων, προστατεύει τις ρίζες από τις σηψιρριζίες και βοηθά στη διαμόρφωση ενός ισχυρού ριζικού συστήματος.

Στο φυτώριο και στον αγρό

Η επεξεργασία των σπόρων με Albit εξασφαλίζει:

  • Αυξημένο ρυθμό βλαστικότητας των σπόρων
  • Προστασία των φυτών από σηψιρριζίες
  • Ανοσοποίηση απέναντι σε ασθένειες φύλλων και στελεχών κατά τα αρχικά στάδια
  • Σχηματισμό ενός ισχυρού ριζικού συστήματος
  • Επιτάχυνση (πρωίμιση) της συγκομιδής (έως 14 ημέρες)
  • Αυξημένη απόδοση
  • Μειωμένο πληθυσμό παθογόνων μυκήτων στην ριζόσφαιρα
  • Αντίδοτη δράση στην επιβραδυντική επίδραση μυκητοκτόνων θεραπειών
  • Αντοχή των καλλιεργειών στη φυτοτοξική δράση των ζιζανιοκτόνων
  • Βελτίωση της πρόσληψης ανόργανων θρεπτικών συστατικών

Το Albit πρέπει να ανακινείται καλά πριν από κάθε χρήση.
Συνιστάται η εμβάπτιση των φυτωρίων λαχανικών, ανθοκομικών, δέντρων και θάμνων σε Albit (1-2 mL / L) πριν από τη φύτευση ή/και το πότισμα του εδάφους με αυτό το διάλυμα μετά τη φύτευση.

Το Albit δεν μπορεί να παραμείνει άθικτο στην επιφάνεια των επεξεργασμένων σπόρων για μεγάλο χρονικό διάστημα, επομένως η επεξεργασία των σπόρων που γίνεται με Albit πρέπει να πραγματοποιείται το πολύ ώρες πριν από τη σπορά (ή τη φύτευση).

Εμβάπτιση κριθαριού σε διάλυμα μεAlbit (δεξιά), μάρτυρας (αριστερά

Το Albit αυξάνει την αντοχή των ριζών στις σηψιρριζίες και δημιουργεί τη βάση για υψηλές αποδόσεις.

Γενική δοσολογία για την επεξεργασία σπόρων πριν από τη σπορά των περισσότερων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, χρησιμοποιείται διάλυμα Albit σε συγκέντρωση 5-10 ml / λίτρο για την ύγρανση των σπόρων (π.χ. σε μηχανήματα επεξεργασίας σπόρων) και 2-5 ml / λίτρο να εμβαπτιστούν οι σπόροι στο διάλυμα για αρκετές ώρες.

x

Get A Quote