Ανοσοποίηση των φυτών έναντι των ασθενειών

Αύξηση της αντοχής των φυτών σε ένα ευρύ φάσμα παθογόνων

  • Home
  • Services
  • Ανοσοποίηση των φυτών έναντι των ασθενειών

Το Albit δεν είναι τοξικό για τους παθογόνους οργανισμούς, αλλά μπορεί να αυξήσει την ανοσία των φυτών , τη φυσική ικανότητα τους να αντιστέκονται σε ασθένειες.

Πως δρα το Albit στην ανοσσοποίηση

Η επίδραση του Albit στους υποδοχείς του συστήματος NADPH οξειδάσης των φυτικών κυττάρων οδηγεί στη σύνθεση ανιόντος του υπεροξειδίου   και του υπεροξειδίου (τα οποία έχουν άμεση βιοκτόνο δράση κατά των παθογόνων των φυτών), και επίσης προκαλεί τη σύνθεση σαλικυλικού οξέος , δραστικής σηματοδοτικής ένωσης. 

Καθώς διακινείται στους φυτικούς ιστούς, το σαλικυλικό οξύ ανοσοποιεί τα φυτά από ασθένειες και έτσι αναπτύσσουν αντοχή σε ένα ευρύ φάσμα παθογόνων (συστηματική επίκτητη αντίσταση).

Η σύνθεση των φυτοαλεξινών (φυσική ουσία) αυξάνεται στα φυτικά κύτταρα. Οι φυτοαλεξίνες εμποδίζουν την ανάπτυξη παθογόνων

  • 1.Το PHB δρα στο σύστημα της οξειδάσης NADPH
  • 2.Προάγεται η σύνθεση σαλικυλικού οξέος
  • 3.Αυξάνει η περιεκτικότητα σε ασκορβικό οξύ και χλωροφύλλη
  • 4.Αυξάνει το ποσοστό των φυτοαλεξινών
.

Το σαλικυλικό οξύ μετακινείται διασυστηματικά μέσα στο φυτό  Έτσι, ακόμη και τα φυτικά όργανα που δεν έχουν υποστεί αγωγή με Albit ανοσοποιούνται έναντι ασθενειών.

Πάνω φυτά κολοκυθιάς με Ωίδιο.  Κάτω: Φυτά που έχουν υποστεί επεμβάσεις με Albit

Αριστερά: Κατεστραμμένα φρούτα φράουλας από το Βακτήριο Xanthononas fragariae Δεξιά: Φυτά που έχουν υποστεί επεμβάσεις με Albit

x

Get A Quote