Ανοσοποίηση των φυτών έναντι των ασθενειών

Αύξηση της αντοχής των φυτών σε ένα ευρύ φάσμα παθογόνων

Το Albit δεν είναι τοξικό για τους παθογόνους οργανισμούς, αλλά μπορεί να αυξήσει την ανοσία των φυτών , τη φυσική ικανότητα τους να αντιστέκονται σε ασθένειες.

Το Albit παρουσιάζει έντονη ανοσοποιητική δράση στα φυτά

Ενώ όταν συνδυάζεται με χημικά μυκητοκτόνα αυξάνει την αποτελεσματικότητά τους

  • Οδηγεί στη σύνθεση υπεροξειδίων όπως σουπεροξείδιο (O2•-) και άλλα δραστικά είδη οξυγόνου (ROS), τα οποία έχουν άμεση βιοκτόνο δράση κατά των φυτικών παθογόνων
  • Προκαλεί τη σύνθεση του σαλικυλικού οξέος το οποίο ανοσοποιεί τα φυτά απέναντι στις ασθένειες και αναπτύσσει αντίσταση σε ευρύ φάσμα παθογόνων (συστημική επίκτητη αντίσταση)
  • Υποκινεί τη σύνθεση φυτοαλεξινών οι οποίες συσσωρεύονται γύρω από το σημείο προσβολής και παρατηρείται η καταστολή της ανάπτυξης του παθογόνου και η μη περαιτέρω ανάπτυξη του στο φυτό (αντιμικροβιακή δράση)
  • 1.Το PHB δρα στο σύστημα της οξειδάσης NADPH
  • 2.Προάγεται η σύνθεση σαλικυλικού οξέος
  • 3.Αυξάνει η περιεκτικότητα σε ασκορβικό οξύ και χλωροφύλλη
  • 4.Αυξάνει το ποσοστό των φυτοαλεξινών
.

Το σαλικυλικό οξύ μετακινείται διασυστηματικά μέσα στο φυτό.

Έτσι, ακόμη και τα φυτικά όργανα που δεν έχουν υποστεί αγωγή με Albit ανοσοποιούνται έναντι ασθενειών.

Πάνω φυτά κολοκυθιάς με Ωίδιο. Κάτω: Φυτά που έχουν υποστεί επεμβάσεις με Albit
Αριστερά: Κατεστραμμένα φρούτα φράουλας από το Βακτήριο Xanthononas fragariae Δεξιά: Φυτά που έχουν υποστεί επεμβάσεις με Albit
x

Get A Quote