Αντίδοτο στα φυτοφάρμακα

Τι είναι τα αντίδοτα φυτοφαρμάκων?

Εξ ορισμού «τα αντίδοτα είναι ενώσεις ικανές να αποδυναμώσουν ή να απομακρύνουν πλήρως τη φυτοτοξική επίδραση των ζιζανιοκτόνων στα φυτά και δεν επηρεάζουν τις ζιζανιοκτόνες ιδιότητες στα ζιζάνια»

Το Albit έχει την επίσημη κατάσταση του αντίδοτου, επιβεβαιωμένη από πολλά πειράματα, επιστημονικά άρθρα και έγγραφα.

Χρήση του Albit σε συνδυασμό με διαφορετικές ομάδες φυτοφαρμάκων (σχηματικά)

Ο ψεκασμός με Albit είναι αποτελεσματικός για την εξάλειψη των συνεπειών της υπερβολικής δόσης ζιζανιοκτόνων (σε 1-5 ημέρες μετά τη θεραπεία με ζιζανιοκτόνα)

Το Albit δρα ως αποτελεσματικό προστατευτικό, μειώνοντας την τοξικότητα των φυτοφαρμάκων από 5 μέχρι 95% 

Εφαρμογή του Albit:

  • Με μυκητοκτόνα

Το Albit εμφανίζει έντονο αντίδοτο αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, η προσθήκη Albit σε μυκητοκτόνα απολυμαντικά σπόρων, αυξάνει αισθητά τη φυτρωτική και τη βλαστική ικανότητα των σπόρων, εξαλείφοντας την στρεσογόνο δράση του απολυμαντικού μυκητοκτόνου.

Ο συνδυασμός του Albit με τα χημικά μυκητοκτόνα οδηγεί σε συνεργιστικά αποτελέσματα, με άλλα λόγια, στην αμοιβαία ενίσχυση των ενεργών συστατικών.

Σημείωση: Δεδομένου ότι το Albit αποτελείται από φυσικούς μεταβολίτες των βακτηρίων του εδάφους, αποδομείται εύκολα από τη μη παθογόνο μικροχλωρίδα σαπροφύτων που ζει στην επιφάνεια των σπόρων και των φυτών (Penicillia, Aspergilli , ζύμες, βακτήρια) και συχνά δεν έχει αρκετό χρόνο για να επηρεάσει σωστά τα φυτά. Επομένως, ακόμη και μικρή ποσότητα χημικού μυκητοκτόνου , που εφαρμόζεται μαζί με το Albit, καταστέλλει τη δραστηριότητα της μικροχλωρίδας και προστατεύει το Albit από την υποβάθμιση , γεγονός που αυξάνει ορατά την απόδοση του Albit. Το χημικό μυκητοκτόνο δρα σε αυτήν την περίπτωση ως συντηρητικό. Είναι ο λόγος για τον οποίο οι συνδυασμοί του Albit με μυκητοκτόνα κάτω του 50% του συνιστώμενου ποσοστού εφαρμογής τους είναι μερικές φορές αρκετά αποτελεσματικοί.

  • Με ζιζανιοκτόνα

Η προσθήκη του Albit στα ζιζανιοκτόνα επιτρέπει την αύξηση της απόδοσης κατά μέσο όρο κατά 16,6% .
Επίσης, ο ψεκασμός με Albit είναι αποτελεσματικός για την εξάλειψη των συνεπειών της υπερβολικής δόσης ζιζανιοκτόνων (σε 1-5 ημέρες μετά τη θεραπεία με ζιζανιοκτόνα).

  • Με εντομοκτόνα

Συνιστάται η χρήση του Albit σε συνδυασμό με εντομοκτόνα ενάντια σε πολλά παράσιτα.
Λόγω του αντίδοτου αποτελέσματος του Albit, η παραγωγικότητα σε αυτές τις συνθήκες είναι κατά 8-32% (κατά μέσο όρο) υψηλότερη από αυτήν με μόνο το εντομοκτόνο.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, ειδικά για την Ελαιοκράμβη, η αύξηση της απόδοσης είναι ακόμη υψηλότερη – (παρατηρήθηκε αύξηση έως 93%). Σε δοκιμές σε σιτάρι, η προσθήκη Albit σε εντομοκτόνα αύξησε την περιεκτικότητα σε γλουτένη τουλάχιστον κατά 1,2%.

  • Με προϊόντα θρέψης

Το Albit ως προστατευτικό είναι επίσης αποτελεσματικό μαζί με τα λιπάσματα ιδιαίτερα με αζωτούχα (ουρία, νιτρικό αμμώνιο ή τον συνδυασμό τους) και με σύνθετα λιπάσματα μικροστοιχείων.

Εφαρμογή του Albit σε μείγμα δεξαμενών με φυτοφάρμακα στο κόλιανδρο (Μάλαγα, Ισπανία, 2017). Αριστερά - επεξεργασία με καθαρά φυτοφάρμακα, δεξιά - φυτοφάρμακα + Albit (2 φορές, 40 mL / hа)
x

Get A Quote