Εφαρμογή Albit με μυκητοκτόνα

Συνδυασμός με μυκητοκτόνα

Το Albit είναι σε θέση να ανακουφίσει την επίδραση του στρες των μυκητοκτόνων

Τα περισσότερα χημικά μυκητοκτόνα προκαλούν περισσότερο ή λιγότερο έντονη επίδραση στρες στα φυτά, που εκδηλώνονται με επιβράδυνση της ανάπτυξης, μειωμένη βλάστηση, αυξημένη ευαισθησία των φυτών σε ασθένειες, παράσιτα, σε διακυμάνσεις θερμοκρασίας κ.α

Ως ανοσοποιητής συμπληρώνει και ενισχύει την επίδραση των μυκητοκτόνων άμεσης δράσης

Επιπλέον, η προσθήκη του Albit στο μυκητοκτόνο επιτρέπει την επίτευξη αύξησης της απόδοσης (σε σύγκριση με τη καθαρή εφαρμογή μυκητοκτόνου).

Παράλληλα βοηθά στη μείωση του παρασιτοκτόνου φορτίου στις καλλιέργειες και στη μείωση του κόστους των επεμβάσεων

Το Albit συνδυάζεται αποτελεσματικά τόσο με μυκητοκτόνα που χρησιμοποιούνται για την πριν τη σπορά επεξεργασία των σπόρων, όσο και με αυτά που χρησιμοποιούνται για ψεκασμούς φυλλώματος

Χάρη στο Albit, τα χημικά μυκητοκτόνα μπορούν να απαλλαγούν από τις παράπλευρες επιδράσεις επιβράδυνσης της ανάπτυξης των φυτών, ενώ η μυκητοκτόνος δράση τους έναντι των παθογόνων παραμένει ανέπαφη

Η αποτελεσματικότητα του συνδυασμού Albit και μυκητοκτόνων αποδείχθηκε για ένα ευρύ φάσμα ασθενειών (μολύνσεις εδάφους, φύλλων, βακτηριακές λοιμώξεις και μολύνσεις σπόρων) διαφορετικών καλλιεργειών: αμπέλι, πατάτα, λινάρι, ηλίανθος, κεχρί, χειμερινό και ανοιξιάτικο σιτάρι, κριθάρι, ζαχαρότευτλα, σόγια, οπωροφόρα κ.α.

Στη πλειονότητα των δοκιμών που διεξήχθησαν η αποτελεσματικότητα στις ασθένειες αλλά και η αύξηση απόδοσης του συνδυασμού του Albit με τη μειωμένη στο μισό δόση ενός μυκητοκτόνου δεν ήταν χαμηλότερη από την αποτελεσματικότητα της πλήρους δόσης μυκητοκτόνου μόνο.

Στις περιπτώσεις που η μείωση του ποσοστού εφαρμογής μυκητοκτόνου είναι ανεπιθύμητη (εμφάνιση ασθενειών, δυσμενείς συνθήκες, κ.λπ.), το Albit μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με πλήρη δοσολογία εφαρμογής μυκητοκτόνου. Αυτή η εφαρμογή ανακουφίζει από το στρες που προκαλείται από τα μυκητοκτόνα, το οποίο συνήθως μειώνει σημαντικά την απόδοση ενώ η μυκητοκτόνος δραστηριότητα παραμένει ανεπηρέαστη.
Ωστόσο, ακόμη και σε αυτήν την περίπτωση μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει την ελάχιστη συνιστώμενη δόση.

Η από κοινού εφαρμογή χημικών μυκητοκτόνων και Albit οδηγεί σε συνέργεια – αμοιβαία ενίσχυση της δράσης τους

Η προσθήκη του Albit στο μυκητοκτόνο επιτρέπει την επίτευξη αύξησης της απόδοσης (12,0% έναντι της σκέτης εφαρμογής μυκητοκτόνου). Αυτός είναι ο μέσος όρος σύμφωνα με δεδομένα πολλών δοκιμών πεδίου.

Το Albit έχει έντονη ανοσογονική δράση μέσω επαγωγής φυσικών μηχανισμών ανθεκτικότητας των φυτών σε ασθένειες (συστηματική επίκτητη αντίσταση, αντίδραση υπερευαισθησίας). Έτσι και με μειωμένη δόση χημικού μυκητοκτόνου, αυξάνεται η αποτελεσματικότητα στη πρόληψη και καταστολή ασθενειών

Συνδιασμός albit με μυκητοκτόνα- antistress albit
Σχηματική περιγραφή της αμοιβαίας ενίσχυσης των από κοινού χρησιμοποιούμενων Albit και χημικών μυκητοκτόνων

Δεδομένου ότι το Albit αποτελείται από φυσικούς μεταβολίτες βακτηρίων του εδάφους, αποικοδομείται εύκολα από τη σαπροφυτική μη παθογόνο μικροχλωρίδα που ζει στην επιφάνεια των σπόρων και των φύλλων των φυτών (Penicillia, Aspergilli, ζυμομύκητες, βακτήρια) και συχνά δεν έχει αρκετό χρόνο για να επηρεάσει σωστά τα φυτά.

Για αυτό ακόμη και μια μικρή ποσότητα χημικού μυκητοκτόνου , που εφαρμόζεται μαζί με το Albit καταστέλλει τη δραστηριότητα της μικροχλωρίδας και προστατεύει το Albit από την υποβάθμιση, γεγονός που αυξάνει ορατά την αποτελεσματικότητα του. Το χημικό μυκητοκτόνο δρα σε αυτή την περίπτωση ως συντηρητικό του Albit. Αυτός είναι ο λόγος που οι συνδυασμοί Albit με μυκητοκτόνα κάτω του 50% του συνιστώμενου ποσοστού εφαρμογής τους είναι αρκετά αποτελεσματικοί μερικές φορές

Το Albit αποτελείται από καθαρές δραστικές ουσίες μικροβιακής προέλευσης αντί για ζωντανά βακτήρια.

Αυτό το σημαντικό χαρακτηριστικό καθιστά δυνατή την εφαρμογή του Albit χωρίς μείωση της δραστηριότητάς του ακόμη και σε συνδυασμό με τοξικά χημικά μυκητοκτόνα

x

Get A Quote