Εφαρμογή Albit με ζιζανιοκτόνα

Το Albit, ως αποτελεσματικό αντίδοτο, εξουδετερώνει την επίδραση στρες των ζιζανιοκτόνων.

Με την εφαρμογή των ζιζανιοκτόνων
παρατητείται συνήθως μείωση της
χλωροφύλλης στα φυτά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της
απόδοσης (τη λεγόμενη «ζιζανιοκτόνο
τρύπα»). Το Albit αυξάνει την
περιεκτικότητα της χλωροφύλλης και
μειώνει εντυπωσιακά αυτή τη
καταπόνηση.

Αντιδοτική επίδραση του Albit σε διάφορες καλλιέργειες (μέση αύξηση της απόδοσης)

 

ΚαλλιέργειαΑντιδοτική Δράση
Αραβόσιτος19.3%
Σόγια19.1%
Χειμερινό Κριθάρι18.1%
Κρεμμύδι18%
Χειμερινό Σιτάρι16%
Ανοιξιάτικο Κριθάρι11.8%
Ανοιξιάτικο Σιτάρι11%
Ηλιόσπορος10%
Ζαχαρότευτλα6.9%
Ελαιοκράμβη5%

Η καταπονητική δραστηριότητα των ζιζανιοκτόνων (παρά τις ευεργετικές επιδράσεις για την εξάλειψη των ζιζανίων) μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες απόδοσης έως και 50%. Μετά τις ζιζανιοκτόνες θεραπείες, παρατηρείται καθυστέρηση στην ανάπτυξη της κύριας καλλιέργειας, κιτρίνισμα των φύλλων και δραματική αύξηση της ευαισθησίας
των φυτών στις ασθένειες.

Πολλαπλές δοκιμές πεδίου έδειξαν ότι το Albit αναβιώνει τα φυτά από την επίδραση στρες των ζιζανιοκτόνων. Σύμφωνα με στοιχεία, το Albit μειώνει το ζιζανιοκτόνο στρες στα δημητριακά κατά 5-38%, δηλαδή εξοικονομεί έως και 38% της απόδοσης.

Ιδιαίτερα στην ανοσοποίηση των φυτών, το ζιζανιοκτόνο στρες οδηγεί σε αύξηση της ευαισθησίας τους στις μολύνσεις των φύλλων.

Το Albit, που εφαρμόζεται μαζί με ζιζανιοκτόνα, αντισταθμίζει την επίδραση στρες του ζιζανιοκτόνου και ανοσοποιεί τα φυτά έναντι ασθενειών, γεγονός που απομακρύνει την ανάγκη πρόσθετων μυκητοκτόνων θεραπειών.

Επίδραση ζιζανιοκτόνου και Albit στην περιεκτικότητα σε χλωροφύλλη στα φύλλα του ανοιξιάτικου σιταριο
Η επίδραση της επεξεργασίας με ζιζανιοκτόνο και ζιζανιοκτόνο + Albit στην απόδοση του χειμωνιάτικου σιταριού
x

Get A Quote